Östgötars minne/1711

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1710
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1711
1712  →


[ 129 ]

1711.

1712. Frans Pollett. F. i Jursdala 1691: fad. kapten (fr. Flandern). Fil. kand. 1717; prv. 21. Kyrkoherde i Skeninge, Allhelgona o. Bjälbo 27; prost 27. D. 1732 58.

»Sedan han förut i sin trädgård af R. Dahlström och Folcher blifvit krossad, blef han död.» Bl. — Var en nitisk lärare och trogen själaherde. som med all flit och omsorg skötte sitt kall under sin korta lefnad och ämbetstid. F. — Sonen Johan Frans, gen.-löjtnant, adl. Pollet.

1713. Johan Frostensson [Frostonius]. Fad. gårdsfogde i Gryt. Auskultant vid ämbetsverk i Sthlm. D. i Gryt 1724 114.

1714. Anders Civilin. F. i Linköping; fad. Per, slottsskrifvare. Landskanslist i Österg. län 1714; tillika slottsbokhållare i Linköping; stadsnotarie i Norrköping 20. D. 1725, begr. 281.

1715. Isak Palmærus. F. i Vadstena 1692 62; fad. kyrkoherde [1220]. D. som stud. i Örbärga 1723 116.

1716. Petrus Löfgren. F. i Linköping 1692 299; fad. prost [1051]. Fil. kand. 1721: prv. 22. Rektor i Söderköping 22: kyrkoherde i Gryt 26. D. 1745 94.

1717. Anders Palmærus. F. i Vadstena 1693 811: fad. kyrkoherde [1220]. Prv. 1715. Komminister i Örbärga o. Nässja 15. D. 1722 86.

1718. Magnus Nystrand. F. i Skärkind 1684 2411; fad. Anders, bonde. Prv. 1720. Kyrkoherde i Östra Ny o. Rönö 24. D. 1736 1112.

1719. Nils Eldh. F. 1693 612; fad. Nils, tullförvaltare, tit. öfverdirektör. i Norrköping. E. o. kanslist i Kanslikolleg. 1716; kanslist i Statskontoret 19; aktuarie 20; kommissarie i Riksbanken 41; afsatt 51. D. i Sthlm 1756 158.

E. blef afsatt därför, att han egde kännedom om en annan tjänstemans förbrytelser utan att därom göra anmälan. — Ingaf 1756 till sekreta utskottet ett förslag till åtskilliga ändringar i bankverkets rörelse, hvilket af vederbörande med välbehag upptogs och hade till följd, att E. fick en kontant penningebelöning och full kommissarielön i pension, hvaraf han dock ej länge kom i åtnjutande.

1720. Jakob Enevald. F. i Västra Eneby 1686, döpt 88; fad. Johan, frälsefogde. Fil. doktor 1722; prv. 22. Huspräd. på Brokind 25; krigspräst vid Östg. kav.-reg. 28. D. 1728 307. [ 130 ]

1721. Samuel Vettelius. F. i Simonstorp 1687 253; fad. komminister. Prv. 1727. Kyrkoherde i Drothem 30. D. 1763 13.

1722. Bengt Lindvall. D. som stud. på Gräfsten i Svinstad 1717.

Erhöll af Linköpings domkapitel ven. conc. 1714.

1723. Anders Dahlin. F. i Flisby 1694, döpt sönd. efter jul; fad. bonde. D. som stud. i Uppsala 1714 56.

1724. Daniel Kilman. F. i Gammalkil 1685 249; fad. komminister. Prv. 1717. Kollega i Vadstena 15; komminister i Hof o. Appuna 23. D. 1755 251.

1725. Olof Trysén [Trysenius]. F. i Borg (Löt) 1687, döpt 231; fad. komminister [1102]. Prv. 1716. Komminister i Västervik 16. D. 1725 251.

1726. Jonas Montelin. F. i Kuddby 1685 111; fad. Håkan, bonde. Prv. 1714. Kommin. i Östra Tollstad o. Sya 18; kyrkoherde där 41. D. 1757 49.

1727. Gabriel Scherlin. F. i Skärkind 1682, döpt 110; fad. Anders, ryttare. Prv. 1726. Apolog. i Västervik 16; kollega 20; komminister i Loftahammar 27. D. 1748 231.

1728. Simon Lundmark. F. Linköping 1692, döpt 1512; fad. prost [1042]. Prv. 1723. Krigspräst 29; kyrkoherde i Gistad 31. D. 1733 85.