Östgötars minne/1712

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1711
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1712
1713  →


[ 130 ]

1712.

1729. Nils Hulthin. F. i Västra Husby 1689 159; fad. kyrkoherde [1008]. Fil. doktor 1722; prv. 24. Kollega i Linköping 25; konrektor 28; kyrkoherde i Kettilstad o. Tjärstad 31. D. 1737 122.

1730. Nils Lundmark. F. i Linköping 1695 146; fad. prost [1042]. D. som stud. i Uppsala 1716 162.

L. var en af de fem unge studenter af Östgöta nation, som inom en kort tid afledo i fläckfeber i Uppsala. Bl.

1731. Joachim Lithander. F. i Ekeby 1693; fad. kyrkoherde [1077]. Prv. 1722. Bat.-präd. vid Östg. kav.-reg. 28; reg.-pastor 31; kyrkoherde i Östra Harg 38. D. 1739 49.

1732. Per Mæhlin. Fad. Lars, bonde i Södra Vi. Fil. kand. D. i Loftahammar el. Södra Vi 1722 43.

1733. Anders Vettelius. Fad. komminister i Simonstorp. Prv. 1717. Hosp.-präd. o. syssloman i Norrköping 17; komminister i Simonstorp 26. D. 1736 54.

1734. Samuel Vallerin. F. i Vallerstad 1685 279; fad. Jöns, bonde. Prv. 1715. Bat.-präd. vid Öst. inf.-reg. 15; reg.-pastor 16; kyrkoherde i Normlösa o. Härbärga 31. D. 1743 143.

Var med konung Carl XII till Norge, där han måste utstå de svårigheter, som fältlefvernet medförer. Tjente vid regementet i 15 år, innan han omsider blef kyrkoherde, hviket ämbete han med omsorg, flit och nit förestod. F.

1735. Nils Litzberg [Kjerling]. F. i Ledbärg 1681, döpt 148; fad. Olof, bonde. Prv. 1714. Komminister i Gammalkil 15. D. 1724 ?9, begr. 510.

1736. Nils Saxonius. F. i Västra Stenby (Kälfsten) 1683 93; fad. Jonas, torpare. Prv. 1713. Kommin. i Västra Stenby 14; kyrkoherde i Björkebärg o. Ledbärg 32. D. 1745 112.

[ 131 ]

1737. Johan Viman. F. i Styrestad 1687 2510; fad. Lars, kronolänsman. Prv. 1717. Kollega i Söderköping 13; hosp.-syssloman där 16; kyrkoherde i Tingstad 21; kontr.-prost 38. D. 1747 298

1738. Anders Löngren. F. i Vimmerby 1686 11; fad, Per, borgare. Prv. 1715. Komminister i Västra Eneby o. Kisa 16. D. 1775 225.

L. var en from, nitisk och hederlig man, ehuru något långrandig i sina prädikningar. En gång, då alla åhörarne tröttnat och aflägsnat sig från kyrkan, fick han ensam med kyrkobetjäningen afsluta gudstjänsten. R.

1739. Per Lorin. F. i Frödinge 1687; fad. Lars, bonde. Prv. 1718. Komminister i Östra Ed 20. D. 1730 112.

1740. Johan Redelius. F. i Grebo 1690 206; fad. Germund, bonde. Prv. 1715. Krigspräst 15; kommin. i Hällestad 18; kyrkoherde i Skeppsås o. Älfvestad 38. D. 1757 107.

Var som krigspräst med i krig och hemkom 1716.

1741. Jonas Segersteen. F. i Hof 1690 53; fad. Johan, bonde. Fil. doktor 1722; prv. 24. Kyrkoherde i Virserum o. Järeda 28; kontr.-prost 42. D. 1751 155.

Stamfader för ännu fortlefvande ätten Segersteen. Hans farbrors båda söner, den ene gen.-löjtnant, blefvo adl. Stenflycht.

1742. Per Hagman. F. i Oppeby 1688 1111; fad. kyrkoherde i Hägerstad. Prv. 1715. Hospitalsprädikant i Vadstena 30; tj:fri 49. D. 1754 246

H. var en »positiv herre.» Blef 1744 allvarligen varnad af konsist. att ändra det otydliga talesätt han medelst oskickligt krystande och uttalande hittills brukat i mässande och prädikande, så vida han ville undgå att såsom otjenlig blifva afsatt. På grund af sinnes- och kroppssvaghet blef han dock några år senare försatt ur tjänstgöring. Nic.

1743. Jonas Edman Nilsson. F. i Stora Åby 1693, döpt 151; fad. bonde. Auskult. i Göta hofr.; hofr.-kommissarie 1718; likvid.-kommissarie i Göteborg; kämnär 35; rådman. D. 1736.

1744. Jonas Berggren. F. i Ödeshög 1691; fad. Jonas, bonde. Prv. 1717. Komminister i Lofta 18. D. 1742 123.

1745. Erik Hummer. F. i Linköping 169.; fad. rådman o. handlande [1062]. Dragon 1716; löjtnant; afsk. 17. — Stud. i Lund 17. Rådman i Linköping 21. D. där 1729 1.

Som student kom han till Vadstena för att se konung Carl XII, af hvilken han blef gjord till dragon och bivistade norska fälttåget, därunder han »i ett steg.» d. v. s. med öfverhoppande af mellangraderna, befordrades till löjtnant, men insjuknade och hemfördes 1717 på hängbår, då vid hemkomsten till Linköping faderns lik möttes. Nic.

1746. Per Trysén [Trysenius]. F. i Borg (Löt) 1689 221; fad. komminister [1102]. Fil. doktor 1722; prv. 24. Kommin. i Borg o. Löt 25; kyrkoherde där 35; kontr.-prost i Memming 50. D. 1771 253

En försvarligen lärd man; har författat och öfversatt åtskilliga skrifter i teologiska och andra ämnen. Br.

1747. Daniel Ekmark [Väström]. F. i Eksjö landsf. 1687 74; fad. Per, bonde. Prv. 1718. Hosp.-präd. i Norrköping 28; kyrkoherde i Törnevalla 38. D. 1764 186.

1748. Carl Hultander. F. 1688; fad. Börje, bonde i Edshult. D. som stud. i Uppsala 1720 216.

1749. Bengt Lidbergius. F. i Vadstena 1688; fad. Lars. Prv. 1714. Kommin. i Eksjö 16; kyrkoherde i Östra Tollstad o. Sya 22. D. 1729 111.

1750. Carl Coliner [Collander]. F. i Älfvestad 1697 299 fad. prost [1313]. Förare vid Lifgardet; fänrik för grenadiererna vid Vadstena komp. af Östg. [ 132 ]inf.-reg. 1718; löjtnant vid Östra skånska inf.-reg. 19; afsk. D. i Söderköping 1754.

1751. Johan Collner [Collander]. F. i Norrköping; fad. prost [1313]. Kanslist i Sthlm; auditör vid Artilleriet där 1741. D. 175..

Hans hustru, Eva Sundell. klagade 1734 inför konsist., att mannen lemnat henne och barnen husvilla och utan vård. — C. reste till Tyskland 1752.

1752. Salomon Cornéer [Cornerus]. F. i Östra Stenby 1687, döpt palmsöndag; fad. kyrkoherde. Prv. 1718. Kollega i Söderköping 19. D. 1737

Ansågs »mindre duglig att bli collega superior.»

1753. Johan Bauman. F. i Västervik 1695 169; fad. Christofer, råd- o. handelsman. Stud. i Lund. 1714. D. som stud. i Uppsala 1724.

1754. Nils Meurling [Mörling]. F. i Kristdala 1690 1411 fad. kyrkoherde. Prv. 1717. Reg.-pastor vid Kalmar reg. 20; kyrkoherde i Hult o. Edshult 34; prost 59. D. 1761 45.

1755. Daniel Sandahl [Ebbodinus]. F. i Häsleby 1686; fad. komminister. Prv. 1724. Kyrkoherde i Hvena 45. D. 1753 271.

1756. Daniel Trivallius. F. i Virserum 1694; fad. Per, bonde. Prv. 1718. Komminister i Kärna 19. D. 1726 192.

1757. Arvid Johan Rydeen. F. i Stora Åby 1694 74; fad. prost [1034]. Stud. i Lund 1715; fil. doktor 23; prv. 30. Konsist.-notarie i Linköping 25: kyrkoherde i Skärkind 31. D. 1741 67.

Bildade sitt namn af Rydelius (fadern) och Enander (modern).

1758. Andreas Bergius. F. i Askersund 1691; fad. kyrkoherde. Prv. 1714. Amiral.-präd. i Karlskrona 17; kommin. i Edsbärg, Strängnäs stift, 24; kyrkoherde i Askersunds stadsf. 34. D. 1751 1110.

B. ansträngde sig som kyrkoherde i Askersund flere gånger för att komma i bättre vilkor, men alltid förgäfves. Sökte bl. a. Hammars pastorat 1744, men förbigicks af en komminister, hvilken i Askersund »egde fast egendom till tusende plåtar, då min egendom» — säger B. — »består i 8 fattiga, dock. Gudi lof, friska och väl uppfostrade barn, sittande i en stad, som knappt kan sitt eget bröd förtjena, ännu mindre sin själasörjare underhålla.» Hgstr.

1759. Johan Alnander. F. i Kristbärg 1694 38; fad. kyrkoherde. Fil. doktor 1722; prv. 24. Kommin. i S:t Lars 27; kyrkoherde i Kimstad 34. D. 1737 307.

1760. Jonas Trivall [Trivallius]. F. i Väderstad 1695, döpt 54; fad. komminister [943]. Handlande. hökare, i Norrköping. D. 1728 4

1761. Johan von Carlsson [adl. 1720; förut Carlsson]. F. i Norrköping 1698 245; fad. Carl Johansson, borgmästare. E. o. kanslist vid Krigsexped. 1719. Hofjunkare 23; kammarherre 31. Egare af Långbro i Vårdinge. Sthlms län. D. där 1764 2111.

1762. Carl Carlsköld [adl. 1743; förut Hultman]. F. i Norrköping 1699 39; fad. Lars, handelsman. E. o. kanslist i Krigsexped. 1719; kopist 25: kanslist 28; registrator 40; prot.-sekreterare 42; krigsråd 47; statssekreterare 61; landshöfding i Västm. län 72; afsk. 84. D. i Västerås 1788 46.

1763. Lars Dahl. F. i Norrköping 1691 86; fad. kyrkoherde [1037]. D. som stud. å Hydinge i Sya 1719 116.

1764. Per Landström. F. i Västervik 1687; döpt 266; fad. hosp.-prädikant [1009]. Prv. 1715. Komminister i Klockrike o. Brunneby 17. D. 1740 82. [ 133 ]

1765. Johan Grevillius. F. i Skärkind 1690 84; fad. komminister. Prv. 1717. Kommin. i Nykil 17; kyrkoherde i Västerlösa 38. D. 1754 310.

Från honom härstammar yngre grenen af ännu fortlefvande ätten Grevillius med ätterna Grevilli och Grevell.

1766. Anders Schörling. F. i Linköping 1690 1712; fad. komminister [1329]. Fil. doktor 1722; prv. 29; teol. doktor i Greifswald 56. Musikdirektör »dir. mus. et Cantus» i Linköping 22; tillika bibliotekarie o. gymn.-adj. 23: rektor 28; lektor 32; kyrkoherde i Horn o. Hycklinge 34; kontr.-prost 35. Riksdagsman 55. D. 1769 251.

S. var »en god ordningsman, af muntert sinne, kvick och egare af god talegåfva samt en ej olycklig poët, som flera dess tryckte verser intyga.» Br.

1767. Anders Ståhle. F. 1693 6; fad. kyrkoherde i Skällvik [838]. Fil. kand.; prv. 1719. Kyrkoherde i Odensvi 29; prost 39; kontr.-prost 45. D. 1750 33.

S., som 1720 var husprädikant i en greflig familj och under sex veckor tjänstgjorde som hofprädikant hos pfalzgrefvinnan Katarina på Gripsholm, hade samma år fått Hennes kungl. maj:ts rekommendation till pastorat, men erhöll i stället af konsistorium en skrapa för sin dristighet. Var designerad till komminister i Jonsbärg med vilkor af konservation, men yttrade sedan, att han var förlofvad med en annan, och återlemnade fullmakten.