Hoppa till innehållet

Östgötars minne/1680

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  1679
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1680
1681  →


[ 83 ]

1680.

1090. Gustavus Haqvini Kylander. F. i Vist; fad. kyrkoherde [240]. Tf. expeditionsläkare på örlogsflottan; föll i rysk fångenskap och vistades senare i Moskva.

1091. Petrus Jonæ Schening. F. i Vimmerby; fad. kyrkoherde [541].

1092. Johannes Danielis Dreffling. F. i Marbäck 1665 207; fad. kronobef.-man. Stud. i Lund 76. Notarie i Göta hofr.; kronofogde; landssekreterare i Jönk. län 9; häradshöfding i Östbo h:d 92. .Egare af Vallerstad där. D. i Mölna, Jönk. län, 1701 138.

D. anhöll 1700 hos Konungen att blifva naturaliserad svensk adelsman såsom varande af utländsk adlig härkomst, men dog innan saken hunnit afgöras.

1093. Johannes Svenonis Vallin. F. i Hycklinge 1654 128; fad. bonde. Prv. 85. kyrkoherde i Odensvi 97; prost 1718. D. 1728 712.

Måste en tid afhålla sig från ämbetet, enär han yttrat sig ohöfviskt om domkapitlet.

1094. Petrus Erici Knoop. F. 1655 184; fad. komminister i Tjällmo. Prv. 85. Kommin. i Tjällmo 85. kyrkoherde i Skeppsås o. Älfvestad 95. D. 1733 221.

1095. Nicolaus Gudmundi Betulin. Mönsterskrifvare vid Östg. inf.-reg. 1686; afsk. 1716.

1096. Johannes Benedicti Palin [Palunander]. F. i Skeda 1657 3; fad. bonde. Prv. 89. Kyrkoherde i Östra Ny o. Rönö 99. D. 1715 32.

Stamfader för adl. ätten Palin.

1097. Johannes Andreæ Algier. F. i Kaga 1656; fad. bonde. Prv. 83. Rektor på Visingsö 88; kyrkoherde i Frödinge 97. D. 1711 2110.

1098. Nicolaus Laurentii Bröms. Fad. fanjunkare i Skeppsås. Sjöman (?).

»Nauta bibax, turbulentus et miser.» Bl. — Andra källskrifter låta denna anteckning gälla nästföljande n:r 1099.

1099. Johannes Kjellman.

Denne kan vara son af Petrus Jonæ Kiällman, kyrkoherde i Hallingebärg, död 1678. — En Johan Kiällman blef rådman i Stockholm 1700 och afled 1710 11; möjligen ofvanstående.

1100. Petrus Petri Hjorter [Hjort]. Fad. kyrkoherde i Tuna. Auditör vid Jämtl. reg.; kontrollör. D. 1731.

1101. Esbernus Petri Platin [Vekelund]. Fad. bonde i Ödeshög. Organist o. klockare i Gamla Uppsala. D. i Uppsala 1700.

Rekommenderades 1691 såsom särdeles skicklig till organist och subkantor i Linköping. — Relegerades från universitetet 1694. Var möjligen endast någon tid tjänstförrättande i G:la Uppsala.

1102. Nicolaus Olavi Trysenius. F. i Söderköping 1654 119; fad. o. Vigius, kyrkoherde i Tryserum. Prv. 85. Komminister i Löt 86, tillika i Borg 93. D. 1699 32.

1103. Benedictus Olavi Trysén [Trysenius]. F. i Tryserum 1669 912; fad. O. Vigius, kyrkoherde. Prv. 90. S. m. adjunkt, anst. i Tryserum 90. D. 1708.

»Epilepsia laborans, in ignem infelici fato absentibus aliis prolapsus, miserrime vitam finiit.» Sn.

1104. Andreas Davidis Corylander. F. i Normlösa 1662, döpt 1210; [ 84 ]fad. prost [425]. E. o. notarie i Svea hofr.; v. häradshöfding o. tf. domhafvande i Östergötland. O. 168..

Afled sedan han efter förordnande hållit blott ett enda ting.

1105. Paulus Nicolai Ekerman. F. i Eksjö 1664 216; fad. råd- o. handelsman. Fil. kand.; prv. 94. Rektor i Vadstena o. kyrkoh. i Orlunda 94; kyrkoherde i Västra Eneby o. Kisa 98; kontr.-prost 1717. D. 1731 85.

1106. Zacharias Johannis Ståhl. F. i Eksjö 1662, döpt 193; fad. handlande. Fil. doktor i Wittenberg 91; prv. 97. Konrektor i Linköping 93; rektor 94; lektor 95; kyrkoherde i Lommaryd o. Bälaryd 98; prost 98. D. 1720 63.

1107. Petrus Johannis Boijs [Böös]. F. i Mörlunda 1656 311; fad. fältväbel. Prv. 86. Komminister i Repplinge o. Högsrum, Kalmar stift, 89. D. i pästen 1711, begr. 61.

»Var citerad i Consistorium för otidigheter emot sin kyrkoherde och hans hustru».

1108. Olavus Erici Rinman. F. i Rinna 1660 9; fad. kyrkoherde i Herrestad. Prv. 89. Komminister i Herrestad o. Källstad 89. D. 1735 11.

R. och en hop andre landsmän angåfvos inför akad. konsist. 1681 »at hafwa förleden Olofzmässa druckit twenne dagar å slag och tumultuerat med en Trumpetare. IiafTt wärjorne ute och slagitz uppe hos Carl KijlstrÖim, en värdshusvärd. Fick böta 12 daler s:mt, sitta 4 dagar i proban och mista värjan. De öfriga kommo lindrigare ifrån saken. K.-prot.

1109. Raphaël Ragvaldi Steuckman. Fad. kyrkoherde i Ekeby [631]. Soldat; korpral. D. i Polen.

S., som deltagit i tumultet hos Kijlström (se näst föreg.) ådömdes samma straff som Rinman, men fick behålla värjan.

1110. Adam Væfver. Prv. 1692. Kyrkoherde i Kullerstad 93. D. 1694 6.

1111. Johannes Johannis Gistadius. F. i Ödeshög 1656; fad. kyrkoherde i Trehörna [369]. Prv. 86. Komminister i Maria förs. i Sthlm 88; kyrkoherde i Häradshammar o. Jonsbärg 1701. D. 1706 228.

Angående hans klammeri med landsmannen Bernegau [980] se denne.

1112. Gideon Ragvaldi Steuckman. Fad. kyrkoherde i Ekeby [631]. Fältväbel vid Östg. inf.-reg.; fänrik. D. i Polen 1703.

Då S. 1681 för en förseelse skulle inmanas i akad. arresten, »hade han gömdt sig i en kisto» och bekände sedan, att brodern »undstack honom på det wijset.» K.-prot.

1113. Sveno Joannis Engius. F. i Skeda 1651; fad. bonde. Prv. 88. Kommin. i Ringarum 88; kyrkoherde där 1704. D. 1722 295.

1114. Samuel Erici Älf. F. i Vårdnäs 1658 fad. komminister [518]. Fil. kand. 91; prv. 96. Rektor i Norrköping 92; kyrkoherde i Kvillinge o. Simonstorp 96; prost. D. 1722 3112.

1115. Benedictus Henrici Schening. F. i Skeninge 1656 511; fad. klockare. Auskult. i Svea hofr. 90; kanslist 90; e. o. notarie 92; notarie 1701; rådman i Sthlm 10. D. där 1727 10.

1116. Andreas Vibjörnson [Viberni, Högvall]. F. i Högby 1658 79; fad. prost [355]. Fil. doktor 91; stud. utrikes 92—96; prv. 1702. Lektor i Linköping 1696; tillika kyrkoh. i Slaka 1702; förste teol. lektor 14; kyrkoherde i Vreta kloster 22; kontr.-prost i Norra Tjust 17, i Gullbärg o. Bobärg 22. D. 1733 285.

»Han var en grundlärd man, snäll uti de lärde språken och i synnerhet mästare i det Latinske.» Bland hans skrifter märkes: »Homo aulicus» (mskr.), en år 1692 slutad latinsk öfversättning af Balth. Gracians L'homme de cour. Br. [ 85 ]

1117. Jonas Magni Livin. F. i Norrköping 1663 4; fad. prost [452]. Prv. 88. Kyrkoherde i Linderås 94; prost 1720. D. 1733 269.

Angående vexationen å honom 1681 se n:r 966.

1118. Troilus Arvidi [Adsarant]. F. i Västervik 1660, döpt 2311; fad. skomakare. Kopparstickare vid Antikvitetsarkivet i Sthlm. D. i pästen där 1710.

»Han fick för sin konst skul Högstsal. Kon. Carl then Elloftes stipendium at resa utrikes, som ock skedde. I Nederländerna fick han behag til en Nunna, then han förde med stor fara bort med sig til Stockholm, hvarest de sammanvigdes; men innan årets slut blef hon död. Han hade väl studerat och var icke allenast hemma uti the Europæiska utan ock uti the Orientaliska språken, serdeles Hebreiskan. Och fast han mästadels gick uti en Fårskinspels, så hade han dock i thensamma altid under vänstra armen Leusdenii Biblia Hebraica sine punctis. För hans kopparstickare-arbete nämnes han med heder i then lärda verlden.» Siv. — Han graverade illustrationerna till flere arbeten i fornforskning, bl. a Peringskölds »Monumenta uplandica.» Säges dött i största fattigdom, kanske ej förr än 1711.

1119. Nathanaël Israëlis Rydelius. F. i Hällestad 1662 194; fad. prost [237]. Fil. doktor 91. Sånglärare (»dir. cantus») i Linköping 88; utn. konrektor vid trivialskolan där 93. D. 1693 88.

1120. Nicolaus Johannis Enander. F. i Stora Åby 1664; fad. prost [433]. Kammarskrifvare i Kammarkolleg.; bokhållare i Antikv.-kolleg.; landskamrer i Blek. län 92. D. 1700 1.

1121. Isak Silfverstråle [adl. 1698; förut Enander]. F. i Stora Åby 1665; fad. prost [433]. Auskult. i Svea hofr. 91; assessor i Dorpats hofr. 95, i Svea hofr. 1704; led. i Lagkommissionen 13. D. 1716 113.

1122. Daniel Johannis Enander. F. i Stora Åby 1666; fad. prost [433]. Sergeant vid Lifgardet. D. 1690.

1123. Petrus Nicolai Kling. F. i Söderköping 1660 110; fad. kyrkoherde [495]. Prv. Husprädikant på Bråborg i Dagsbärg.

1124. Aron Nicolai Kling. F. i Söderköping 1662 2810; fad. kyrkoherde [495]. Landtbr.-inspektor på Bråborg, Stegeborg o. Skenäs i Österg. D. i Dagsbärg 1708 282.

1125. Magnus Johannis Calman [Carlman].

1126. Ericus Johannis Calman [Carlman]. Lifdrabant.

1127. Johannes Petri Röding. F. i Linköping 1661; fad. rådman. Sinnesrubbad i 24 år. D. 1711 137.

Slapp med nöd fram till depositionen; se Falk, sid. 10. — Hittades död på en åker vid Stångån nära Linköping.

1128. Nathanaël Svenonis Gelsenius. F. i Gamleby; fad. kyrkoherde. Prv. 1689. Pastorsadjunkt i Gamleby 89. D. 1690.

1129. Daniel Betulin. Tjänsteman vid ämbetsverk i Sthlm.