Östgötars minne/1736

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1735
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1736
1737  →


[ 183 ]

1736.

2416. Johan Linman. Gardeskarl. Bruksbokhållare; landtbruksinspektor.

»Bortreste oveterligen midt under pröfvotiden, hvarför han in perp. uteslöts» 1736. Nic.

2417. Per Tillander. F. 1711; fad. bonde i Målilla. Pädagog i Sthlm. Auskult. vid Sthlms rådstu- o. kämn.-rätter 45; kanslist i Statskontoret 56; aktuarie där 70. D. i Sthlm 1799 2512.

2418. Didrik Vahlberg. F. 1715; fad. bonde i Pelarne. Pädagog i Sthlm; klockare i Jursdala 61. D. 1786.

2419. Daniel Grevillius. F. i Linköping 1717 51; fad. Jöns, guldsmed. Fil. kand. 42; fil. doktor 43; prv. 44. E. o. bat.-präd. vid Artilleriet i Sthlm 44; brukspräd. å Österby, Uppsala stift, 45; kyrkoherde i Hof o. Appuna 59; prost 83. Egare af Annelund i Hof o. bosatt där. D. 1801 185.

Från honom härstammar den äldre grenen af ännu fortlefvande ätten Grevillius tillika med ätten Charleville.

2420. Erik Regnell [Regnelius]. F. i Regna; fad. Per, arrendator. Båtsman i Roslagen.

»För vexation på en genom Stockholm resande novitie och annat oanständigt uppförande i Stockholm utesluten ur nationen 1789.» Bl.

2421. Peter Altin. F. 1716 155; fad. Peter, brukspatron i Hällestad. Bruksförvaltare på Grytgöl i Hällestad.

Enligt annan uppgift skulle han varit bruksegare på Grytgöl, och på ett ställe står om honom antecknadt: »lefde utan syssla.» Dog ej i Hällestad.

2422. Jonas Silverus [Silvenius, Silvenis]. F. 1713. D. som teol. stud. i Ekebyborna 1741 1110.

Var antagligen prädikobitråde i Ekebyborna. — »Ägare till vacker lärdom och tiänlig att träda til thet h. Predik o-Embetet.» Dödb.

2423. Samuel Duræus. F. i Linköping 1718 205; fad. kollega [1615]. Fil. doktor 46. Docent i Upps. 46; adjunkt 49; professor 57; afsk. 87. D. i Uppsala 1789 87.

D. ansågs i yngre år som en framstående fysiker och invaldes därför i Vetenskapsakademien, men dukade småningom under för sitt omåttliga begår efter starka drycker, hvarigenom han uteslöts ur nämnda akademi och för den skull äfven nödgades taga afsked från sitt ämbete. Förutom åtskilliga afhandlingar författade han »Utkast til föreläsningar öfver naturkunnigheten», en lärobok, som länge begagnades vid universitetet. N. fbok. Se ock Biogr. lex.

2424. Olof Langelius [Rydberg]. F. i Väderstad 1716 29; fad. prost [1583]. Prv. 42. Skv.-präd. vid Östg. kav.-reg. 47; reg.-pastor 51; kyrkoherde i Häradshammar o. Jonsbärg 67. D. 1782 1011.

L. bivistade såsom reg.-pastor pommerska kriget 1758—62; efterlemnade i manuskript en prästkrönika öfver Linköpings stift samt dagbok öfver svenska arméns fälttåg i Pommern 1759. — Antog sin moders släktnamn.

2425. Johan Magnus Rydberg. F i Väderstad 1718 179; fad. prost [1583]. Kanslist i Linköping 39; e. o. kammarskrifvare i Kammarrevisionen 42; revisor 45: tit. rev.-kommissarie 60; revisionskommissarie 65. Kanslist i Bärgskolleg. 42; revisor 48; kamrer 65. D. i Sthlm 1776 294

[ 184 ]2426. Petrus Rydstrand. F. i Bällö 1712 44; fad. Johan Jonsson, klockare. Prv. 43. Kommin. i Styrestad 46, i S:t Olai förs. i Norrköping 57; kyrkoherde i Styrestad 63. D. 1770 189.

2427. Samuel Landberg. F. i Linköping 1715 178; fad. Bengt, skräddare. D. som stud. i Sthlm 1740 158.

2428. Peter Lundgren. F. antagl. i Norrköping; fad. Lars, handlande i Linköping. Kanslist där; tullskrifvare i Norrköping 1740; kontrollör; packhusinspektör 54; tullinspektor vid Barösund i Gryt 63. D. 1772 275.

2429. Nils Lindsten. F. i Linderås 1704; fad. bonde. Stud. i Lund 30. Pädagog i Sthlm. D. där 1761.

»Begärde fribröd på Danviken», men hann ej komma däraf i åtnjutande.

2430. Pär Vikman. F. i Misterhult 1715 1911; fad. kyrkoherde [1479]. Sergeant vid Lifgardet; fänrik i fransk tjänst 43; löjtnant (53). Landtbrukare i Misterhult. D. i Gölhult där 1757 272.

2431. Per Vilhelm Litzenius. F. i Gryt 1719 107; fad. prost där, sed. i Söderköping. Fil. kand. 42; fil. doktor 43; prv. 44. Bat.-präd. vid Östg. inf.-reg. 49; konsist.-notarie i Linköping 56; kyrkoherde i Vinnerstad o. Motala 60; prost 84. D. 1789 255.

L. var den förste, som började utgifva tryckta stiftstidningar för Linköpings stift, 1756, hvilket sedermera af efterföljande konsist.-notarier fortsattes.

2432. Per Holmér. F. i Skeda 1717 111; fad. skvadr.-prädikant [1484]. Auskult. i Kommerskolleg. 44; notarie 49; pronotarie 56; adv.-fiskal 58; assessor 62; kommersråd 80; afsk. 90. Sekreterare vid Ostind. kompaniet i Sthlm. D. där 1793 412.

Egde »solida insigter uti alla europeiska språk utom ryskan och polskan, i humanioribus, politicis och belles lettres, oväldighet i ämbetet och grundliga insigter i hvad därtill hörer.» Br.

2433. Anders Noberg. F. i Söderköping 1714 21; fad. Anders, rådman. Fil. doktor 43; prv. 46. E. o. bat.-präd. vid Artilleriet i Sthlm 46; kollega i Norrköping 51; kyrkoherde i Mogata o. Borrum 61. D. 1767 146.

2434. Carl Noberg. F. i Söderköping 1715 146; fad. Anders, rådman. Prv. 42. Brukspräd. vid Gusum 44; kyrkoherde i Å 60; prost 77. D. 1781 16.