Östgötars minne/1703

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1702
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1703
1704  →


[ 118 ]

1703.

1572. Magnus Öring. F. i Tjällmo 1682; fad. kyrkoherde [858]. Prv. 1712. Kommin. i Hällestad 13; kyrkoherde i Fornåsa o. Lönsås 18. D. 1721 112.

1573. Per Fröling. F. i Skönbärga 1682 185; fad. kyrkoherde [991]. Prv. 1708. Kyrkoherde i Skedevi 18. D. 1768 112.

F. var en »snäll musiker;» alltid nöjd oaktadt sina motgångar; ordentlig i sin diet, åt, drack, sof, rökte tobak och läste efter klockslag. Blef 1746 blind af starr, men efter 10 år återfick han synen af sig själf, så att han kunde skilja ljus och mörker, men ej läsa.» Br.

1574. Bengt Norstedt. Fad. Bengt. D. som stud. i Sthlm 1708.

1575. Jonas Lönbom. F. i Svinhult 1681 205; fad. N. Magni Egbyensis, kyrkoherde i Västra Ryd. D. som stud. i Uppsala 1706 33.

1576. Johan Charisius. F. i Kimstad 1679, döpt 261; fad. Botvid, guldsmed. Prv. 1707. komminister i Stora Åby 07. D. 1723 2912.

Lefde i fiendskap både med sin pastor och sin hustru. H.

[ 119 ]1577. Per Norrgren [Qvilenius]. Fad. Bengt. Militär. D. i Polen 1720.

1578. Samuel Reuserus. F. i Linköping 1680, döpt 312; fad. prost [635]. Prv. 1712. Kyrkoherde i Hallingebärg 20; prost 51. D. 1753 315.

»Angenäm lärare, ljuflig umgängesman, snäll musicus och dansmästare.» H.

1579. Daniel Törner. F. i Skeninge 1680 2410; fad. Lars, rådman. Prv. 1718. Kollega i Norrköping 16; kyrkoherde i Frinnaryd 22. D. 1734 97.

1578. Samuel Törner. F. i Skeninge 1683, döpt 113; fad. Lars, rådman. Auskult. i Svea hofr. 1709; stadsfiskal i Sthlm; prim.-kämnär vid norra kämnärsrätten 24; rådman i Sthlm 32; tit. lagman 48. Husegare i Sthlm. D. där 1748 211.

1581. Jonas Österberg. F. i Norrköping; fad. Johan. Prv. 1706. Krigspräst vid Östg. inf.-reg. 06. D. i Tomsk, Sibirien, 1720.

Blef fången vid Pultava 1709 och dog i fångenskapen.

1582. Per Kugelström. F. i Östra Ryd 1666; fad. bonde. Stud. i Lund 98; prv. 1712. Komminister i Örbärga o. Nässja 13, i Pelarne 15; afsk. 44. D. 1746.

1583. Johan Rydberg. F. i Vreta kloster 1680 305; fad. kyrkoherde [835]. Prv. 1708. Skv.-präd. vid Östg. kav.-reg. 08; kyrkoherde i Väderstad 14; kontr.-prost 50. D. 1754 110.

Bivistade fälttågen i Lifland med Rigas belägring och i Skåne med slaget vid Helsingborg; åtföljde sedan en kommendering till Pommern och var därefter en tid »pästpredikant» i Söderköping 1713.

1584. Arvid Gabriel Brunsvik. F. 1684 11; fad. Ingevald, borgmästare i Viborg, Finland. Sekreterare i Sthlm; guv.-kanslist; uppbördsskrifvare; mantalskommissarie i Vadstena län 1714; mönsterskrifvare vid ett reg. i Halland 16. D., drunkn., i Skåne 1717.

Var en ostadig man. Bl.

1585. Carl Vetterman. F. i Vadstena 1694, döpt 74; fad. Jöns, borgmästare. Furir. D. i Roslagen 1715 11.

Denne uppgifves äfven varit mönsterskrifvare och »commissarius» i Stockholm, men detta troligen genom förväxling med bröderna, n:r 1488 och 1490.

1586. Johan Langelius. F. i Linköping 1684 253; fad. domprost [857]. Auskult. i Svea hofr. 1709; fältauditör vid armén i Skåne 09. D. i Malmö 1709.

1587. Bleckert Roxman. F. i Östergötland; fad. Bertil, öfverste vid Östg. kav.-reg. Kornett. D., skjuten, i Polen 1705.

Fadern blef adlad von Roxendorff 1705 strax efter sonens frånfälle.

1588. Axel Berg. F. i Vårdsbärg 1685 65; fad. Johan, kronofogde. Fänrik; löjtnant vid generalen Vellingks reg. D. i Malmö 1710.

Tjänstgjorde som öfveradjutant vid armén i Skåne under slaget vid Helsingborg 1710; blef då illa sårad samt ej långt därefter död.

1589. Johan Berg. F. i Vårdsbärg 1687; fad. Johan, kronofogde. Officer, slutl. ryttmästare vid Östg. kav.-reg. D. å Emtöholm i Dalhem 1723 312.

1590. Israël Rydelius. F. i Motala 1679 39; fad. kyrkoherde [791]. Prv. 1712. Komminister i Vinnerstad o. Motala 15; afsatt 30; intagen å Söderköpings hospital 38. D. där 1748 512.

Suspenderad flere gånger för tjänstefel, för uppstudsighet mot sin kyrkoherde, otidigheter m. m. samt blef slutligen afsatt.

[ 120 ]1591. Johan Vretmang. F. i Vreta kloster 1684, döpt 242; fad. Jonas, bonde. Prädikobiträde i Ljung 1710. D. i Vreta kloster 1710 85.

1592. Magnus Frodell [Frodelius]. F. i Västra Ny 1682 231; fad. kyrkoherde. Prv. 1708; fil doktor primus i Lund 23. Amir.-präd. i Karlskrona 10; kyrkoherde i Fridlefstad o. Rödeby, Lunds stift. 23; kontr.-prost i östra härad 30, i Medelstads h:d 35. Riksdagsman 31. D. 1758 315.

F. var »en stadig, vigilant och drifvande man;» ihågkoms länge för sin nyttiga verksamhet och sitt ordningssinne. Hade ett vackert utseende. Cav.; Br.

1593. Per Hörberg. F. i Höreda 1684 33; fad. Jon, bonde. Fil. doktor primus 1716; prv. 24. Gymn.-adj. i Linköping 18; konrektor 19; rektor 22; lektor 22; kyrkoherde i Vadstena, S:t Per o. Strå 24; kontr.-prost 24. D. 1761 179.

»Var en genomlärd, stilla och from man.» Br.

1594. Johan Henrik Pors. F. 1684 275; fad. Johan, apotekare i Norrköping. Fänrik vid Östg. inf.-reg. 1710; sek.-löjtn. 11; prem.-löjtn. 13; kaptenlöjtnant. D. 1727.

1595. Olof Ichzell [Ichzelius]. F. i Furingstad 1685 15; fad. kyrkoherde [745]. Sekreterare hos sed. generalen frih. J. Burensköld; borgmästare i Varbärg 1712, i Kristianstad 17. Riksdagsman 34. D. 1742  7.

1596. Anders Kling. F. i Söderköping 1683 44; fad. Sven. Rådman i Linköping 1710. D. 1739 156.

Blef 1707, då ännu student, anklagad af Johanna Danielsdotter, »för det han under echtenskapslofwen» ... etc. Graverande vittnesmål afgifvas, och akad. konsistoriet dömer honom till 40 daler smts böter, att relegeras på ett år samt tillika med kvinnan underhålla barnet, hvarjämte båda skulle undergå uppenbar kyrkoplikt. K.-prot.