Berättelser ur svenska historien/Gustaf II Adolf

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Index
Berättelser ur svenska historien
Gustaf II Adolf
av Anders Fryxell
Förord  →


[ 1 ]

BERÄTTELSER
ur

SVENSKA HISTORIEN.


SJETTE DELEN,

GUSTAF II ADOLF.


TILL UNGDOMENS TJENST UTGIFVEN
AF
AND. FRYXELL.


SJETTE UPPLAGAN

STOCKHOLM,
HOS L. J. HJERTA.

[ 2 ]

STOCKHOLM,
TRYCKT HOS JOH. BECKMAN, 1862.

[ 5 ]

Innehåll.

Kap. Sid.
Förord
1. Gustaf Adolfs ungdom 1.
2. Gustaf Adolf blifver konung 5.
3. Kriget med Danmark 7.
Träffningen vid Wittsjö 8.
Gullbergs försvar 10.
Träffningen på Skillingehed 12.
Elfsborgs fall 13.
Danskarna vid Waxholmen 15.
Gerdt Rantzows tåg 16.
Peder Mikelsson Hammarsköld 17.
Freden i Knäröd 20.
4. Kriget med Ryssland 22.
Hertig Karl Filips val 23.
Jakob De la Gardie 25.
Evert Horns död 26.
Freden i Stolbowa 27.
5. Om hertig Johan 29.
6. Om hertig Karl Filip 31.
7. Enkedrottning Kristina 33.
8. Prinsessan Katrina 35.
9. Gustaf Adolf och Ebba Brahe 36.
10. Gustaf Adolfs förmälning 43.
11. Kriget med Polen 52.
12. Farensbachs förräderi 56.
13. Rigas eröfring 58.
14. Gustaf Adolf utanför Danzig 65.
15. Träffningen vid Wallhof 67.
16. Träffningen vid Mewe 69.
17. Teuffels motgång vid Hammerstein 74.
18. Träffningen vid Danziger-Haupt 76. [ 6 ]

19. Åke Tott vid Grebin 78.
20. Träffningarna vid Dirschau 79.
21. Nils Stiernskölds död 83.
22. Fälttåget 1628 86.
23. Träffningen vid Gorzno 90.
24. Träffningarna vid Stum 94.
25. Stilleståndet i Stumsdorf 98.
26. Om konung Gustaf Adolf 100.
27. Om Axel Oxenstierna 107.
28. Gustaf Adolfs samtida 126.
Brahe 127.
Lewenhaupt 129.
De la Gardie 130.
Oxenstiernorna 130.
Banérerna 131.
Hornarna 133.
Tottar 134.
Herman Wrangel 134.
Flemmingar 135.
Gyllenhielm 136.
Sparrar, Bielkar, Gyllenstiernor 136.
Lennart Torstensson 137.
Johan Skytte 138.
29. Gustaf Adolf och adeln 140.
30. Gustaf Adolf och presterna 148.
31. Gustaf Adolf och undervisningsverken 149.
32. Gustaf Adolf och ämbetsmännerna 153.
33. Näringarnas tillstånd 154.
34. Gustaf Adolfs förbättringar i krigskonsten 156.
35. Gustaf Adolfs härförare och troppar 161.
36. Trettioåra krigets början 167.
37. De tyska furstarna 179.
Kejsar Ferdinand 179.
Kurfursten Maximilian af Bäjern 180.
Kurfursten Johan Georg af Saxen 180.
Konung Fredrik af Böhmen 181. [ 7 ]

Amalia af Hessen, furstarna af Saxen Weimar och Saxen Lauenburg 182.
Kristian af Braunschweig, Ernst af Mansfeld 183.
38. Tyska fältherrarna, Tilly 184.
Wallenstein 185.
Pappenheim 190.
Arnheim, Altringer 192.
Holk, Merode, Tieffenbach m. fl. 193.
39. Wallensteins afsättning 194.
40. Gustaf Adolfs öfverläggningar om tyska kriget 199.
41. Gustaf Adolfs afresa 204.
42. Gustaf Adolfs landstigning i Tyskland 210.
43. Stettins eröfring 214.
44. Försåt mot Gustaf Adolf 220.
45. Pasewalks förstöring 223.
46. Monroe i Rügenvalde 227.
47. Träffningarna i Hinter-Pommern 228.
48. Underhandlingar om vinterqvarter 231.
49. Eröfringen af Greiffenhagen och Gartz 233.
50. Förbund med Frankrike 236.
51. Eröfringen af Demmin 238.
52. Gustaf Adolfs och Tillys första möte 242.
53. Frankfurts eröfring 245.
54. Förbundet med Brandenburg 252.
55. Underhandlingar med Saxen 256.
56. Magdeburgs förstöring 258.
57. Gustaf Adolf och kurfursten af Brandenburg 270.
58. Tåget till Werben 274.
59. Träffningen vid Angern 277.
60. Tillys och Gustaf Adolfs andra möte 279.
61. Tillys infall i Saxen 283.
62. Gustaf Adolfs förbund med Johan Georg 285.
63. Förberedelser till slaget 298.
64. Slaget vid Breitenfeld 299.
65. Segerns följder 307.
66. Tåget till Franken 312.
67. Eröfringen af Würzburg 315. [ 8 ]

68. Tåget öfver Rhenströmmen 320.
69. Gustaf Adolf i Frankfurt 325.
70. Eröfringen af Kreutznach 333.
71. Tåget mot Donau 335.
72. Träffningen vid Lech 340.
73. Gustaf Adolf i Augsburg 348.
74. Gustaf Adolfs eröfringsplaner 350.
75. Gustaf Adolf vid Ingolstadt 359.
76. Gustaf Adolf i Landshut 362.
77. Gustaf Adolf i München 365.
78. Svenska krigsrörelserna i det öfriga Tyskland 370.
79. Wallenstein återgår till kejsarens tjenst 374.
80. Wallensteins förening med kurfursten af Bäjern 382.
81. Gustaf Adolfs tåg till Nürnberg 384.
82. Wallensteins tåg till Nürnberg 387.
83. Gustaf Adolf och Wallenstein 388.
84. Skärmytslingar kring staden 389.
85. Gustaf Adolfs tal 393.
86. Gustaf Adolf erhåller förstärkning 396.
87. Striden vid Alte Veste 398.
88. Krigshärarnas aftågande 404.
89. Wallensteins tåg till Saxen 405.
90. Gustaf Adolfs tåg till Saxen 408.
91. Gustaf Adolf i Erfurt 409.
92. Tåget till Lützen 411.
93. Förberedelser till slaget 415.
94. Slaget vid Lützen 420.
95. Slagets följder 427.
96. Sägner om Gustaf Adolfs död 428.
97. Gustaf Adolfs begrafning 431.
98. Om Maria Eleonora 434.
99. Om slägten Wasaborg 446.
100. Gustaf Adolfs minne 448.