Berättelser ur svenska historien/Drottning Kristina

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Berättelser ur svenska historien
Drottning Kristina
av Anders Fryxell


[ 1 ]

BERÄTTELSER
ur

SVENSKA HISTORIEN.
NIONDE DELEN,

DROTTNING KRISTINA.

FÖRSTA AFDELNINGEN.
TILL UNGDOMENS TJENST UTGIFVEN
AF

AND. FRYXELL.
TREDJE UPPLAGAN, ÖFVERSEDD.


STOCKHOLM,
HOS L. J. HJERTA.

[ 2 ]

STOCKHOLM,
TRYCKT HOS JOH. BECKMAN, 1862.

[ 3 ]

INNEHÅLL.

Kap. Sid.
1. Kristinas barndom 1.
2. Kristinas uppfostran hos drottning Maria Eleonora 3.
3. Kristinas uppfostran hos pfaltsgrefvinnan Katrina 13.
4. Kristina tillträder regeringen 16.
5. Om drottning Kristina vid början af hennes regering 17.
6. Kristina och Axel Oxenstierna 24.
7. Oenigheten mellan Johan Oxenstierna och Adler Salvius 29.
8. Om oenigheten mellan drottning Kristina och Oxenstiernorna år 1647 37.
9. Fortsättning af tvisten mellan drottningen och Oxenstiernorna 48.
10. Om Magnus Gabriel De la Gardie 54.
11. Om drottning Kristinas friare 63.
12. Oenighetsfrön under drottning Kristinas styrelse 67.
13. Förberedelser till riksdagen 1650 73.
14. Riksdagen 1650 77.
15. Drottning Kristinas kröning 92.
16. Kristinas uppförande under året 1651 99.
17. Kristinas första försök att nedlägga regeringen 108.
18. Om Messenius, farfadern 121.
19. Om Arnold Johan Messenius, fadern 138.
20. Om Arnold Messenius, sonen 144.
21. Om Messeniska smädeskriften 146. [ 4 ]

22. Rättegången mot Messenierna 151.
23. Om Messeniernas död 160.
24. Om Bourdelot 163.
25. Om Pimentelli 174.
26. Om Amarant-orden 180.
27. Om Corfitz Ulfeld 182.
28. Om Radziejowsky 196.
29. Magnus Gabriel De la Gardie i onåd 203.
30. Om Kristina vid slutet af hennes regering 220.
31. Drottning Kristinas gudsfruktan 226.
32. Kristinas öfvergång till katolska läran 231.
33. Kristinas lifsfaror 237.[ titel ]

BERÄTTELSER
ur

SVENSKA HISTORIEN.
TIONDE DELEN,

DROTTNING KRISTINA.

ANDRA AFDELNINGEN.
TILL UNGDOMENS TJENST UTGIFVEN
AF

AND. FRYXELL.
TREDJE UPPLAGAN, ÖFVERSEDD.


STOCKHOLM,
HOS L. J. HJERTA.

[ tryckort ]

STOCKHOLM,
TRYCKT HOS JOH. BECKMAN, 1861.

[ innehåll ]

INNEHÅLL.

Kap. Sid.
1. Kristinas samtida.
Per Brahe 1.
Margareta Brahe 5.
Jakob De la Gardie 7.
Magnus Gabriel De la Gardie 10.
Jakob Kasimir De la Gardie 10.
Erik Oxenstierna 12.
Leonhard Torstensson 16.
Hornarna 17.
Johan Adler Salvius 17.
Bengt Skytte 19.
Klas Tott 26.
Anton Steinberg 31.
Kristoffer Delphicus Dohna 35.
Nils Nilsson Tungel 35.
Nils Persson Skunck 36.
Nils Nilsson Silenius 37.
Johan Holm, adlad Lejoncrona 37.
2. Kristinas samtida vetenskapsmän 39.
Laurentius Paulinus Gothus 40.
Lenæus 43.
Mikael Wexionius 43.
Johan Bureus 44.
Johan Loccenius 46.
Johan Freinshemius 46.
Hugo Grotius 47.
Johan Henrik Boeclerus 55.
René Descartes 56.
Isak Vossius 57.
Salmasius 60.
3. Kristina och adeln 61.
4. Om Presterskapet 69.
5. Om Kristina och de lärda 74.
6. Om Undervisningsverken 80.
7. Om Ämbetsverken 88.
8. Om Näringarna 90.
9. Om Bondeståndet 93.
10. De nyvunna landskapen 94.
Jemtland och Herjedalen 94.
Gottland 94.
Halland 95.
Pommern 96.
Dagö och Ösel 98.
Wismar 98.
Bremen och Verden 99. [ innehåll ]

11. Om Sverges Öfversjöländer 108.
Finnland 108.
Estland och Liffland 110.
12. Sverges förhållande till utländska magter 111.
Ryssland 112.
Polen 116.
Österrike 123.
Holland 125.
Frankrike 127.
Spanien 132.
Portugal 133.
England 137.
Danmark 142.
Utrikes magter i allmänhet 144.
13. Om Drottning Kristinas stats-förvaltning 145.
14. Kronogodsens afyttring 150.
15. Kristinas hushållning 154.
16. Lefnadssättet och sederna 163.
17. Missnöjen under drottning Kristina 168.
18. Förberedelser till tronafsägelsen 173.
19. Tvisterna om årsunderhållet 182.
20. Riksdagen 1654 187.
21. Kristinas tronafsägelse 197.
22. Kristinas afresa från Sverge 204.
23. Kristinas resa till Nederländerna 207.
24. Kristinas första antagande af katolska läran 217.
25. Kristina antager offentligen katolska läran 221.
26. Kristinas intåg i Rom 227.
27. Kristina i Rom 229.
28. Kristinas första besök i Frankrike 235.
29. Kristinas andra resa till Frankrike 243.
30. Kristinas vistelse i Rom 1658—1660 258.
31. Kristinas första resa till Sverge 262.
32. Kristina åren 1661—1666 276.
33. Kristinas andra resa till Sverge 277.
34. Kristinas vistelse i Hamburg 286.
35. Kristinas tredje försök att resa till Sverge 291.
36. Förslaget att blifva drottning i Polen 296.
37. Kristinas vistelse i Rom 299.
38. Kristinas omgifning i Rom: Azolini, Del Monte,
Wasanau, Galdenblad, Clairet Poissonnet
307—315.
39. Kristinas sednare förhållande till Sverge 316.
40. Kristinas förhållande till Frankrike 321.
41. Tvisterna om Qvartersfriheten 323.
42. Kristinas ålderdom 329.
43. Kristinas död 332.