Berättelser ur svenska historien/Gustaf II Adolf/8

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Enkedrottning Kristina
Berättelser ur svenska historien
Gustaf II Adolf
av Anders Fryxell

Prinsessan Katrina
Gustaf Adolf och Ebba Brahe  →


[ 35 ]

ÅTTONDE KAPITLET.
OM PRINSESSAN KATRINA.

Bland sex barn, som Karl den nionde hade med sin första gemål, furstinnan Maria, var Katrina den enda, som [ 36 ]uppnådde mognare år. Hon utmärkte sig icke genom någon skönhet, men förenade i sitt väsende moderns mildhet, med faderns duglighet och förstånd. Dessa egenskaper gjorde henne älskad af alla, till och med af den stränga styfmodern, ännu mera af bröderna, hvilkas tillgifvenhet hon ägde, oupphörligt och i hög grad. Åtskilliga giftermålsförslag voro för henne å bane; ibland andra friade en hertig af Rohan och det med sin konungs lifliga förord; men förslaget gick ej i verkställighet[1]. År 1615 blef hon vid 21 års ålder förmäld med pfalzgrefven af Zweybrücken, Johan Kasimir, hvilken då någon tid hade vistats i Sverge. Föreningen tycktes stiftad af personlig böjelse å ömse sidor, och förblef städse en föresyn af ett lyckligt äktenskap. Katrina blef i detta gifte stammoder för tvenne af Sverges konungaätter. Från äldsta dottern, Kristina Magdalena, härstammar Holstein-Gottorpiska och från äldsta sonen, Karl Gustaf, Pfalz-Zweybrückiska huset.  1. Rikark. Acta Historica 1500 et 1600. Handlingar rörande Henrik de Rohans frieri till Katrina, Karl IX:des dotter.