Bibeln (Karl XII, 1828)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Bibelen
eller
Then Heliga Skrift
Första Mose Bok  →


[ sida ]

BIBELEN,

eller
Then Heliga Skrift,
Innehållande
Gamla och Nya testamentets
Canoniska Böcker,
efter Swenska Bibel-Sällskapets
octav-upplaga;

Brittiska och Utländska Bibel-Sällskapets föranstaltande och bekostnad.
utgifwen af
J. P. Wåhlin, A.M.
Hof- och Legations-Predikant.


London:
Tryckt af R. Watts.

1828.

[ sida ]

Gamla Testamentets Böcker.

Sid. Cap. Sid. Cap.
1 Mose Bok 1 50    Predikare-Boken 647 12
2 Mose Bok 56 40    Höga Wisan 636 8
3 Mose Bok 101 27    Propheterne:
4 Mose Bok 135 36       Esaias 660 66
5 Mose Bok 181 34       Jeremias 716 52
Josua Bok 222 24       Jeremia Klagowisor 779 5
Domare-Boken 248 21       Hesekiel 785 48
Ruths Bok 276 4       Daniel 841 12
1 Samuels Bok 280 31       Osea 859 11
2 Samuels Bok 316 24       Joel 867 3
1 Konunga-Boken 346 22       Amos 870 9
2 Konunga-Boken 382 25       Obadja 877 1
1 Chrönike-Boken 416 29       Jona 878 4
2 Chrönike-Boken 447 36       Micha 880 7
Esra Bok 486 10       Nahum 884 3
Nehemia Bok 497 13       Habakuk 887 3
Esthers Bok 512 10       ZephanJa 889 3
Jobs Bok 521 42       Haggai 892 2
Psalmerna 551 150       SacharJa 893 14
Ordspråksboken 622 31       Malachi 903 4

Nya Testamentets Böcker.

Sid. Cap. Sid. Cap.
Matthei Evangelium 909 28    Pauli Epistlar
Marci Evangelium 947 16       1 til Timotheum 1147 6
Luce Evangelium 947 24       2 til Timotheum 1152 4
Johannis Evangelium 1013 21       Til Titum 1155 3
Apostla-Gerningarne 1043 28       Til Philemon 1156 1
Pauli Epistlar:       Til the Ebreer 1157 13
   Til the Romare 1083 16    Petri 1 Epistel 1169 5
   1 til the Corinthier 1099 16            2 Epistel 1173 3
   2 til the Corinthier 1114 13    Johannis 1 Epistel 1176 5
   Til the Galater 1125 6                  2 Epistel 1180 1
   Til the Epheser 1130 6                  3 Epistel 1180 1
   Til the Philipper 1135 4    Jacobs Epistel 1181 5
   Til the Colosser 1139 4    Jude Epistel 1185 1
   1 til the Thessalonicee 1142 5    Johannis Uppenbarelse 1186 22
   2 til the Thessalonicee 1146 3