Den blida vår är inne (1819)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  En jemmerlig och usel ting
Den svenska psalmboken
af Konungen Gillad och Stadfästad År 1819

Den blida vår är inne
Naturen åter träder  →
Psalm 392 i 1819 års psalmbok av Johan Olof Wallin. Melodi: Den blomstertid nu kommer. På Wikipedia finns en artikel om Den blida vår är inne.


[ 267 ]

12) Årets tider och jordens fruktbarhet.

Wåren.

392. Den blida vår är inne;
Och nytt blir jordens hopp.
Ny Fröjd får hvarje sinne,
Nytt lif får hvarje knopp.
Hur lifligt solen strålar.
Hur majestätiskt mild
För dödliga hon målar
Odödlighetens bild!

2. Förskönad står naturen
Uti sin högtidsdrägt.
Hvad ljuflig vällukt, buren
På hvarje vindens flägt!
Hvad prakt, hvad rikedomar
Som skifta tusenfaldt!
Allt lefver, doftar, blommar:
För dig, O menska! allt.

5. I luft, i lunder höras
Mång tusen fröjdeljud,
Skall ej vår tunga röras
Och lofva Herran Gud?
Skall ej vår frälsta anda,
Ur jordens sorger höjd,
Sin känslas offer blanda
Med all naturens fröjd?

4. Men må de glada sånger
Af rena hjertan gå,
Dem brottets agg och ånger
Besmitta aldrig må.
Må kölden i vårt sinne,
Lik vinterkylan, fly,
Och kärleken derinne,
Lik vårens morgon, gry.

5.Snart våren år förliden:
Men, Jesu! när oss blif.
Med oskulden och friden
Du oss din Anda gif;
Att hjertats stormar tystna
Och själen uti ro

[ 268 ]

Till dina bud må lyssna,
På din löften tro.

6. Låt ymnigheten flöda.
Med glädjen kring vår bygd.
Gör landet rikt på gröda,
Gör folket rikt på dygd.
Som bröder må vi vandra
En stund i gruset än;
Som bröder se hverandra
En gång hos dig igen!