Dig, Jesus, vare evigt pris

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Dig, Jesus, vare evigt pris
av Johannes Olearius
1671, bearbetad av Jesper Swedberg 1694. Publicerad i 1695 års psalmbok, som nr 21. I 1819 års psalmbok som nr 161, och i 1937 års psalmbok som nr. 201. På Wikipedia finns en artikel om Dig, Jesus, vare evigt pris.

I 1695 års Psalmbok (nr 21) lyder texten:


[ 33 ]

1. TIgh JEsu ske nu ewig prijs
För all tin nådh och gåfwa:
Och låt migh genom thenna spijs
Vndfåå all himmelsk håfwa.
Wälkommen war tu ädla gäst/
Som tigh haar migh så nära fäst.
Thess är jagh gladh och siunger.

2. O JEsu/ öfwer alt mitt sinn
Månd’ tu migh medh tigh spisa.
Nu är jagh tin och tu äst min/
Thet skal i nödh migh lisa.
Nu haar jagh nogh i all min brist;
Nu är jagh tröst/ wälsignad wist.
Thess ske tigh lof O JEsu!

[ 34 ]

3. Låt migh fåå blifwa stedz i tigh:
Låt migh tigh ewigt tiena.
Förblif ock ewigt tu i migh.
O JEsu sidst förläna/
När jagh af nödh och dödh brijr tryckt/
At jagh af thenna spijs wäl styrckt
Må glader til tigh fara!