Herre, nu låter tu tin tienare

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Herre, nu låter tu tin tienare
av Okänd författare
Översättare: Olaus Petri
Simeonis lovsång, med referens till Lukasevangeliet 2: 26. Här ur Göteborgspsalmboken 1650 där den finns på s. 18 under rubriken Andelige Loffsånger. Tidigare publicerad i Swenske Songer eller wisor 1536 och senare i 1695 års psalmbok som nr 115 under rubriken "Några Heligas Lofsånger". Latinska ursprungstiteln Nunc demittis servum Tuum. På Wikipedia finns en artikel om Herre, nu låter tu tin tienare..


S. Simeonis Loffsång


HERre/ nu låter tu tun Tienare fara i fridh/
effter som tu sagt hafwer.
Ty mina Ögon hafwa sedt tina Saligheet.

Hwilka tu beredt hafwer för allo Folke.

Itt Liuus til Hedningarnas Vplysning/
Och titt Folk Israel til Prijs.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Såsom det var av begynnelsen, nu är och ska vara,
från evighet till evighet, Amen.