In dulci jubilo

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
In dulci jubilo
av Okänd
Publicerad i Göteborgspsalmboken 1650 på s. 127 under rubriken "Om Christi Födelse". Här återges texten enligt 1695 års psalmbok, nr 130 under rubriken "Jule-högtids Psalmer", med latinsk och svensk text blandad. På Wikipedia finns en artikel om In dulci jubilo.


[ 9 ]

IN dulci jubilo,
Siunger på jorden boo/
All wår hiertans glädie
Ligger in præsepio,
Och skijn som Solen wida
Matris in gremio,
Alpha es & O, Alpha es & O.


2. O JEsu parvule,
Tin nåde migh betee/
Trösta mitt hierta och sinne/
O puer optime,

[ 10 ]

Låt migh tin godhet finna
O Princeps gloriæ,
Trahe me post te, Trahe me post te!


3. O Patris charitas,
O Nati lenitas,

Wij wore alle fördärfwad
Per nostra crimina:
Så hafwer han oss förwärfwat
Cœlorum gaudia:
Eija wore wij ther! Eija wore wij ther!

4. Ubi sunt gaudia,
I then helga Stadh/
Ther the Änglar siunga
Nova cantica;
Och the klockor klinga/
In Regis curia;
Eija wore wij ther! Eija wore wij ther!