Index:Illustrerad Verldshistoria 2

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Upphovsman Ernst Wallis (utg.) tillsammans med
Julius Centerwall, Fredrik Fehr, Robert Geete, Hans Hildebrand, Ragnar Törnebladh
Titel Illustrerad Verldshistoria, andra delen
Utgivningsår 1876
Källa Wikimedia Commons
Sidor

I II III IV V VI VII VIII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

band I, II, III, IV, V, VI

Andra delens innehåll.

Text:
Det Romerska folkets historia.
Första tidehvarfvet.
Till Italiens förening under Roms välde.
Sid.
1. Inledning. Italiens geografi och befolkning 1
2. Latium före Roms grundläggning 13
3. Rom under konungadömets förra tidskifte 26
4. Rom under konungadömets senare tidskifte 43
5. Religion, rättstillstånd, seder och odling 56
6. Betryggandet af republikens sjelfständighet 71
7. Författningsstriderna till decemviratet 80
8. Från decemviratet till det Galliska kriget 94
9. Från det Galliska kriget till och med den Liciniska lagen 106
10. Från den Liciniska lagen till Samnitkrigen 116
11. Första Samnitkriget. Latinerna kufvas 121
12. Krig med Samniterna och andra Italiska folk 127
13. Krig med Pyrrhos. Italiens folk förenas under Roms spira 140
14. Återblick på Roms förhållanden efter konungadömets fall 148
Andra tidehvarfvet.
Från Italiens förening under Roms välde till den romerska republikens fall.
Förra afdelningen.
Till de Gracchiska oroligheterna.
1. Det första puniska kriget 164
2. Tiden mellan det första och det andra puniska kriget 171
3. Det andra puniska kriget 174
4. Rom och de östra staterna 190
5. Galler, Ligurer och Hispaner 196
6. Krig med konung Perseus i Makedonien 200
7. Makedoniens och Greklands undergång 207
8. Karthagos fall 210
9. Viriathus och Numantia 216
10. Det romerska riket, dess författning, förvaltning och sociala förhållanden 218
11. Religion och seder. Literatur och konst 229
Senare afdelningen.
Från de Gracchiska oroligheterna till Octaviani envälde.
1. De Gracchiska oroligheterna 242
2. Från Caji Gracchi död till bundsförvandtkriget 250
3. Bundsförvandtkriget och de borgerliga striderna till Sullas återkomst 258
4. Sullas seger och envälde 266
5. Adelsväldet från Sullas död till Pompeji och Crassi consulat 271
6. Pompeji förherskande ställning i samhället (70—62) 276
7. Från Pompeji återkomst till Ciceros landsflykt (62—58) 284
8. Cæsar i Gallien (58—50) 287
9. Förhållandena i Rom, Crassi fall, brytningen mellan Cæsar och Pompejus 292
10. Det medborgerliga kriget mellan Cæsar och Pompejus samt Cæsars envälde 296
11. Det andra triumviratet. Antonius och Octavianus 310
12. Religion, seder och lefnadssätt 317
Tredje tidehvarfvet.
Kejsartiden.
1. Det Juliskt-Claudiska huset 328
2. Tronstrider. Flavierne. Nerva, Trajanus och Hadrianus 374
3. Antoninus Pius, Marcus Aurelius och Commodus 398
4. Från Pertinax till Decius 403
5. Germanernes framträdande på historiens skådeplats 410
6. Från Decii död till Diolcetiani tronbestigning 417
7. Diocletianus och Constantinus den store 422