Index:Illustrerad Verldshistoria

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Upphovsman Ernst Wallis (utg.) tillsammans med
August Bellinder, Lorentz Dietrichson, Harald Hjärne, Jens Lieblein
Titel Illustrerad Verldshistoria, första delen
Utgivningsår 1875
Källa Egen inskanning
Sidor

I II III IV V VI VII VIII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528

Libris 78532

band I, II, III, IV, V, VI

Första bandets innehåll.

Text:
Egypten.
Sid.
1. Inledning 1
2. Land och folk 3
3. Kronologi 11
4. Det gamla riket 14
5. Det mellersta riket 20
6. Det nya riket 21
7. Författning, seder och samhällsinrättningar 35
8. Religion 47
9. Literatur, vetenskap, konst och slöjd 61
Semiterna.
1. Inledning 67
2. Flodernas land. Elam. Babel 72
3. Kaldeernas gudsdyrkan 76
4. Kaldeernas vetenskap, slöjd och handel 81
5. Araberna 85
6. Syrien 87
7. Israeliterna 90
8. Det pheniciska sjöväldet 93
9. Det israelitiska konungadömet 97
10. Salomo och Hiram 103
11. Syriens söndring 109
12. Assyrerna 111
13. Det assyriska väldets begynnelser 116
14. Smårikenas upplösning. Israels profeter 121
15. Tiglath Pilesar II och Salmanassar IV. Syriens och Kaldeernas tuktan 129
16. Sargon. Assyriens och Ethiopiens strid 133
17. Sanherib. Merodach Baladans och Hiskias resning 139
18. Asarhaddon och Assurbanipal. Egyptens och Elams eröfring 155
19. Ninives fall. Nebukadnesar 161
20. Babel under Nebukadnesar och hans ätt 166
Mederna och Perserna.
1. Inledning 169
2. Zoroasters lära 171
3. Det mediska riket 176
4. Cyrus och Krösus 179
5. Persernas välde 187
Grekland.
Första tidehvarfvet.
Sago- och hjeltetiden till Doriska vandringen.
1. Landets fysiska beskaffenhet 195
2. Greklands äldste inbyggare 203
3. Äoler och Achäer 212
4. Dorerna 226
5. Den grekiska hjeltetidens samhällsförfattning och seder 231
6. Religionen under hjeltetiden 238
Andra tidehvarfvet.
Från Heraklidernas invandring på Peloponnesos till de persiska krigen.
1. Sparta och Lykurgos 252
2. Spartas eröfringar: Krigen mot Messenien, Tegea och Argos 262
3. Athen och dess författning 267
4. Peisistratos och hans söner. Kleisthenes’ reformer 280
5. Det grekiska fastlandets mindre stater 284
6. De grekiska koloniernas uppkomst 288
7. De grekiska koloniernas blomstringstid 292
8. De grekiska koloniernas förfall före de persiska krigen 300
9. Amphiktyonier, orakel, fester och offentliga spel 303
Tredje tidehvarfvet.
Från början af de persiska krigen till det peloponnesiska kriget.
1. Joniens uppror. Mardonios’ krigståg. Marathon 313
2. Miltiades’ död. Aristides och Themistokles. Athens sjömagt 319
3. Persernas rustningar och Xerxes’ antågande. Grekernas försvarsplan 322
4. Striderna vid Artemision och Thermopylä 326
5. Slaget vid Salamis 330
6. Striderna vid Platää och Mykale 335
7. Från slaget vid Mykale till och med Aristides’, Pausanias’ och Themistokles’ sista öden 341
8. Kimon och Athens sjömagt till stilleståndet mellan Athen och Sparta 349
9. Athen på Perikles’ tid 358


Fjerde tidehvarfvet.
Från början af det peloponnesiska kriget till Makedoniens herravälde.
1. Peloponnesiska kriget till Perikles’ död 372
2. Krigets fortsättning till Nikias’ fred 382
3. Alkibiades och krigståget mot Sicilien 386
4. Peloponnesiska krigets fortsättning och slut 393
5. Athen under de trettio tyrannerna 401
6. Sofisterna. Sokrates 403
7. Det grekiska dramat 413
8. Spartas öfvervälde ifrån Athens intagande till den antalkidiska freden 418
9. Spartas fall och Thebes storhet 427
10. Greklands inre tillstånd före det makedoniska herraväldet 439
11. Lefnadssätt och seder i Athen 444
Femte tidehvarfvet.
Från det makedoniska herraväldets begynnelse till Greklands eröfring af Romarne.
1. Philip af Makedonien 449
2. Alexander den store 470
3. Hellenistiska riken och hellenistisk bildning 486
4. Grekland och Makedonien från Alexander den stores till Pyrrhos’ död 494
5. Det Achäiska och det Atoliska förbundet till Romarnes inblandning i Greklands angelägenheter 497
6. Återblick och slutord 502
Greklands konst.
Första perioden (till 480).
Arkitektur 506
Plastik 509
Målning 511
Andra perioden (480—323).
Arkitektur 511
Plastik 513
Målning 521
Tredje perioden (323—31).
Arkitektur 523
Plastik 524
Målning 527