Kris i befolkningsfrågan folkupplaga

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Kris i befolkningsfrågan

Alva Myrdal och Gunnar Myrdal
Inledning  →


[ 3 ]
KRIS


I


BEFOLKNINGSFRÅGAN


AV


ALVA MYRDAL OCH GUNNAR MYRDAL


FOLKUPPLAGA

(TREDJE, OMARBETADE OCH UTVIDGADE UPPLAGAN)STOCKHOLM

ALBERT BONNIERS FÖRLAG


[ 5 ]
INNEHÅLL.
Inledning och förord
Kris i befolkningsfrågan.
1. Malthusianismen och nymalthusianismen
Malthusianismen. – Nymalthusianismen. – De sista nymalthusianska reformkraven: preventivlagens avskaffande och fosterfördrivningens sociala reglering.
24
2. De allmänna befolkningsteorierna
Nativitet och inkomststandard. – Befolkningsoptimum. – Rasbiologiska värdeskillnader mellan socialklasserna? – De generella teoriernas bankrutt.
66
3. Aktuella tendenser i den svenska befolkningsutvecklingen
De viktigaste förändringarna under de sista decennierna. – Tendenserna för den närmaste framtiden. – Skola fruksamhetstalen stanna i sitt fall och i så fall var?
99
4. Den närmaste framtidens befolkningspolitiska åsiktsläge
Folkhushållets sammankrympning och åldringarnas övertalighet. – Befolkningstrycket utifrån. – Den framtida befolkningspolitiska inställningen.
125
5. Det svenska folkets levnadsstandard
Löner och inkomster. – Bostadsstandarden. – Näringsstandarden. – Arbetslösheten och jordbrukskrisen. – Sambandet med fruktsamhetsutvecklingen.
141
6. Socialpolitiken och det ekonomiska produktions- och fördelningsproblemet
Den praktiska befolkningspolitikens allmänna uppläggning. – Tryggandet av folkets försörjning. – Utjämning av de individuella inkomsterna efter barnförsörjnngsbördan. – Utjämning av barnförsörjningskostnaden genom socialpolitik.
199
7. Socialpolitiken och folkets kvalitet
De skärpta kvalitetskraven i det moderna livet. – Kvalitetssynpunkten i arbetslöshetsproblemet. – Steriliseringsfrågan. – Barnens näringsstandard. – Det bostadshygieniska problemet. – Fysisk och psykisk hälsovård. – Skolans uppfostringsmål. – Den sociala cirkulationen mellan yrken och klasser. – Sammanfattning.
245
Sakregister 397
ANMÄRKNING

till läsarna av bokens båda första upplagor: Viktigare tillägg äro i denna upplaga gjorda å sid. 13–23, 52–56, 64–65, 90–97, 102–104, 112–113, 119–122, 127, 200–214, 309–312, 327–332, 334–341, 346–349, 355–357, 362–363, 376–387, 391–392.