Sida:Östgötars minne.djvu/80

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
455-465
1646.

prv. — Skollärare i Vimmerby 48, i Västervik 50; tillika kommin. 50; kyrkoherde i Misterhult 54. D. i pästen i Sthlm 1666 55

Författare af bl. a. en »klagodicht» om hungersnöden i Sverige 1649—51.

455. Petrus Simonius Löfgren. F. i Sthlm 1627 1610; fad. landskamrer i Linköping. Stud. 44; fil. doktor 52; prv. 61. Professor i Dorpat 54; lektor i Linköping 57; tillika kyrkoh. i Landeryd 71; förste teol. lektor samt kyrkoh. i Skeda o. penit. publ. 73; utn. kyrkoh. i Sala 74 (tilltr. ej); domprost i Linköping 81. D. 1691 1911.

L. måste fly för fienden från Dorpat och kom till Linköping 1657. — Lemnade efter sig det beröm »att hafva väl uppfylt en gudfruktig, nitisk, lärd och flitig lärares plikter.» Författade bl. a. ett arbete med titel »De mente composita et tranqvilla». som inom kort utkom i tre upplagor. — Hade med sin hustru, Apollonia Danckwardt, 18 barn.

456. Isacus Erici Lithander. F. 1624; fad. kyrkoherde i Gryt. Stud. 44.

457. Folcherue Magni Uhr [WR], F. i Mogata 1626; fad. kyrkoherde. Stud. 44; fil. doktor trol. utrikes. Skollärare i Viborg 47—50; »mentor för Rosenhanar på utrikes resor» 60—63; eloqv. professor i Uppsala 64. D. där 1667 66.

Om honom har Jakob Arrhenius i sin grafskrift bl. a. yttrat: »morum innocentia admirabilis, virtutum eminentia clarus, eruditionis nomine rams, pietatis exemplo venerabilis.» — Angående hans opposition mot rektor och akad. konsistoriet 1656 se Falk, sid. 1.

458. Esbernus Botvidi Gothovius [Flötlingius]. F. i Skällvik 1626; fad kyrkoherde [92]. Stud. 44; prv. 57; fil. doktor 61. Konrektor i Linköping 59; rektor 60. D. 1665 i slutet af året.

459. Petrus Johannis Stijgh. F. i Styrestad 1625; fad. kyrkoherde [29]. Stud. 45.

Hade stud.-hjälp af Norrköpings och Risinge prosterier. Styffadern, »herr Hans i Styrstad», rekommenderade honom hos konsist. till promotion 1657. Resol.: »inställe sig här att göra prof.» Nic.

460. Richardus Richardi Rosinius. F. i Norrköping 1623 612; fad. borgare. Stud. i Åbo 44, i Upps. 45 o. 49; prv. 51. V. pastor i Flisby o. Norra Solbärga 50. D. 1676.

Vid ledigheten 1656 begärdes han af församlingarna till kyrkoherde, men ansågs för ung.

461. Jonas Samuelis Kyiander. Fad. assessor i Svea hofr. [231]. Stud. 1634. Kgl. sekreterare; referendarie.

462. Nicolaus Haqvini Vadz [Vadstenensis, Vadstenius]. F. i Vadstena 1624; fad. målare. Prv. 61. Komministeri Högby o. Västra Skrukeby 69. D. 1679.

463. Gudmundus Petri Sporenius. Fad. kyrkoherde i Säby. Kommin. i Höreda o. Mellby 1634—45 o. 47; kyrkoherde i Östra Stenby 51. D. 1669 14.

Blef komminister innan han blef student och vistades i Uppsala 1645—47.


1646.

464. Laurentius Petri Franck. F. i Kvillinge 1627 911; fad. kyrkoherde [17]. Stud. 45. Stadsfiskal i Sthlm 55; rådman 65. D. 1678 511.

Uppgifves slutligen blifvit vice lagman i Östergötland, men ej styrkt. Möjligen fick han endast titeln.

465. Johannes Andreæ Loftander. F. i Lofta 1622; fad. kyrkoherde [27].

Stud. 45; prv. 52. Kommin. i Lofta 48; kyrkoherde i Örtomta 55. D. 1675 1412.

— 38 —