Hoppa till innehållet

Sida:Östgötars minne.djvu/161

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs
1577—1590
1703.

1577. Per Norrgren [Qvilenius]. Fad. Bengt. Militär. D. i Polen 1720.

1578. Samuel Reuserus. F. i Linköping 1680, döpt 312; fad. prost [635]. Prv. 1712. Kyrkoherde i Hallingebärg 20; prost 51. D. 1753 315.

»Angenäm lärare, ljuflig umgängesman, snäll musicus och dansmästare.» H.

1579. Daniel Törner. F. i Skeninge 1680 2410; fad. Lars, rådman. Prv. 1718. Kollega i Norrköping 16; kyrkoherde i Frinnaryd 22. D. 1734 97.

1578. Samuel Törner. F. i Skeninge 1683, döpt 113; fad. Lars, rådman. Auskult. i Svea hofr. 1709; stadsfiskal i Sthlm; prim.-kämnär vid norra kämnärsrätten 24; rådman i Sthlm 32; tit. lagman 48. Husegare i Sthlm. D. där 1748 211.

1581. Jonas Österberg. F. i Norrköping; fad. Johan. Prv. 1706. Krigspräst vid Östg. inf.-reg. 06. D. i Tomsk, Sibirien, 1720.

Blef fången vid Pultava 1709 och dog i fångenskapen.

1582. Per Kugelström. F. i Östra Ryd 1666; fad. bonde. Stud. i Lund 98; prv. 1712. Komminister i Örbärga o. Nässja 13, i Pelarne 15; afsk. 44. D. 1746.

1583. Johan Rydberg. F. i Vreta kloster 1680 305; fad. kyrkoherde [835]. Prv. 1708. Skv.-präd. vid Östg. kav.-reg. 08; kyrkoherde i Väderstad 14; kontr.-prost 50. D. 1754 110.

Bivistade fälttågen i Lifland med Rigas belägring och i Skåne med slaget vid Helsingborg; åtföljde sedan en kommendering till Pommern och var därefter en tid »pästpredikant» i Söderköping 1713.

1584. Arvid Gabriel Brunsvik. F. 1684 11; fad. Ingevald, borgmästare i Viborg, Finland. Sekreterare i Sthlm; guv.-kanslist; uppbördsskrifvare; mantalskommissarie i Vadstena län 1714; mönsterskrifvare vid ett reg. i Halland 16. D., drunkn., i Skåne 1717.

Var en ostadig man. Bl.

1585. Carl Vetterman. F. i Vadstena 1694, döpt 74; fad. Jöns, borgmästare. Furir. D. i Roslagen 1715 11.

Denne uppgifves äfven varit mönsterskrifvare och »commissarius» i Stockholm, men detta troligen genom förväxling med bröderna, n:r 1488 och 1490.

1586. Johan Langelius. F. i Linköping 1684 253; fad. domprost [857]. Auskult. i Svea hofr. 1709; fältauditör vid armén i Skåne 09. D. i Malmö 1709.

1587. Bleckert Roxman. F. i Östergötland; fad. Bertil, öfverste vid Östg. kav.-reg. Kornett. D., skjuten, i Polen 1705.

Fadern blef adlad von Roxendorff 1705 strax efter sonens frånfälle.

1588. Axel Berg. F. i Vårdsbärg 1685 65; fad. Johan, kronofogde. Fänrik; löjtnant vid generalen Vellingks reg. D. i Malmö 1710.

Tjänstgjorde som öfveradjutant vid armén i Skåne under slaget vid Helsingborg 1710; blef då illa sårad samt ej långt därefter död.

1589. Johan Berg. F. i Vårdsbärg 1687; fad. Johan, kronofogde. Officer, slutl. ryttmästare vid Östg. kav.-reg. D. å Emtöholm i Dalhem 1723 312.

1590. Israël Rydelius. F. i Motala 1679 39; fad. kyrkoherde [791]. Prv. 1712. Komminister i Vinnerstad o. Motala 15; afsatt 30; intagen å Söderköpings hospital 38. D. där 1748 512.

Suspenderad flere gånger för tjänstefel, för uppstudsighet mot sin kyrkoherde, otidigheter m. m. samt blef slutligen afsatt.

— 119 —