Sida:Östgötars minne.djvu/197

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
2050—2064
1725.

2050. Nils Vesterström. F. i Vimmerby; fad. rådman. Aman. vid Akad. konsist. i Upps. 1725; advokat 31; landsfiskal i Upps. län o. stadsfiskal i Upps. 32; kämn.-notarie 33; rådman 36; tillika magistratssekreterare 40. D. 1761 12.

2051. Jonas Venelius. F. i Linköping 1704 144; fad. prost [1186]. Fil. doktor i Greifswald 36. D. i Sthlm 1738 1612.

2052. Johan Lithmang Vigius. F. i Askeryd 1705 55; fad. kyrkoherde [1268]. Prv. 32. Komminister i Norra Vi o. Tirserum 37. D. 1751 82.

2053. Carl Gråsten. F. i Linköping 1703 1810; fad. Johan, handelsman. Stud. i Lund 33; fil. kand. 40; prv. 40. Rektor i Norrköping 42. D. 1767 285.

Blef genom lottning i konsistorium rektor och »stod på 7 pastorsförslag, som alle misslyckades.» Br.

2054. Jakob Castensson [Herselius]. F. i Torpa 1703 1110; fad. bonde. Hemmansegare, rusthållare o. gästgifvare på Holkabärg i Ödeshög. D. där 1756 2810.

2055. Erik Styrenius. F. i Flisby 1703 154; fad. kyrkoherde [1221]. Prv. 32. Komminister i Nykil 38. D. 1779 151.

2056. Johan Thunström. F. i Skedevi 1705 138; fad. Arvid, brukspatron. Prv. 44. Apolog. i Visby 39; tillika sånglärare (»dir. cantus») där 39; v. pastor i Visby stift 43; kyrkoherde i Kräklingbo, Anga o. Ala 56. D. 1771 1511.

»Var en saktmodig och beskedlig man.» Lke.

2057. Anders Dahl. F. i Östra Ryd 1705 237; fad. Erik, arrendator. Prv. 39. Kommin. i Gryt 44; kyrkoherde där 52. D. 1770 301.

2058. Erik Moo. Fad. Sven, bruksinspektör i Hällestad. Kanslist i Kommerskolleg. D. 1750.

2059. Adolf Moo. Fad. Sven, bruksinspektör i Hällestad. Sjöman; sergeant vid Artilleriet i Sthlm. Dansmästare.

2060. Jonas Silfverling. F. i Vadstena 1703 146; fad. kyrkoherde [1230]. Kopparstickare vid Vet.-societeten i Uppsala 37, kallad »acad. graveur;» dosfabrikör i Sthlm 47. D. där 1747.

1725.

2061. Olof Cederling [Udelius]. F. i Linköping 1707 42; fad. domk.-syssloman [1349]. Handlande i Hamburg.

Utesluten ur nationen för ett utgifvet paskill 1727. »Ob grave delictum Stockholmiæ virgis flagellatus et patria ejectus.» Bj. — »Blef slutligen en rik handelsman i Hamburg.» Bl.

2062. Anders Bolmér [Bolmerus]. Fad. klockare i Skeda. D., antagl. som stud., i Sthlm 1730 1.

2063. Carl Millander. F. i Pelarne 1705; fad. kyrkoherde [1442]. Informator hos ryttm. frih. Leijonhjelm i Grebo 34. Kanslist i Sthlm; vågskrifvare vid Sthlms järnvåg. D. i Sthlm 1766 182.

2064. Magnus Reuselius. F. i Viby 1705, döpt 215; fad. kyrkoherde i Västerlösa. D. som stud. i Klockrike 1732 93.

Ämnade bli präst och var redan utsedd till adjunkt i Klockrike, men dog dessförinnan. Bl.

— 155 —