Sida:Östgötars minne.djvu/211

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
2234—2247
1731.

2234. Per Lindevall [Lindvall]. Fad. bonde. Artillerist i Sthlm 1731; sergeant; öfverfyrverkare i Göteborg.

2235. Nils Vigius. F. i Östra Ed 1710 253; fad. kyrkoherde [1435]. Prv. 38. Kyrkoherde i Frödinge 52. D. 1772 16.

2236. Claës Vesterstrand. F. i Hjorted 1714 198; fad. prost. Kornett; lifdrabant. Landtjägare i Kalmar län o. bosatt på Ånhult i Virserum. D. efter 1785 32.

2237. Nils Kindelius. Fad. Harald, landtbrukare i Hägerstad. D. som stud. i Uppsala 1731 176.

2238. Gabriel Licén [Licenius]. F. i Västervik 1709 1911; fad. Ludvig, handlande o. vågmästare. Tullnär i Pommern; tullinspektor i Greifswald; tullkontrollör i Wollgast. D. 1739.

2239. Johan Vikmark. F. i Tåby 1709 5; fad. bonde o. gästgifvare. Auskult. i Kommerskolleg.; kanslist; registrator (»vid annotationsboken»). Skedvattensfabrikör i Sthlm. D. där 1781 3.


1731.

2240. Jakob Glanstedt. Fad. kronolänsman i Kvillinge. D. som stud. i fädernehemmet där 1735 283.

2241. Anders Zettervall [Ulin]. Fad. bonde i Kimstad. Bokhållare på mässingsbruket i Nyköping 1734; pädagog.

Nämnes pietist; »var en stor musicus.» Bl.

2242. Jonas Engvall. Fad. Jöns, klockare, sed. bokhållare i Östra Eneby. Bruksbokhållare vid Finspång 1742. D., drunkn., 1743.

2243. Lars Ljungberg. F. i Linköping 1713 57; fad. Johan, handlande. Auskult. i Göta hofr.; rådman i Linköping 49; v. borgmästare. D. 1776 1510.

2244. Jonas Laurenius. F. i Herrestad 1711 303; fad. kyrkoherde [1209]. Fil. doktor 40; prv. 41. Kyrkoherde i Å 57. D. 1758 271.

2245. Peter Corylander. F. i Styrestad 1713 105; fad. prost [1391]. Stud. i Lund 34. Auskult. i Svea hofr. 39; volontär vid öfv. Hamiltons reg. 41. D. i Marstrand 1749.

»Egde mycken naturlig kvickhet, men elakt hjärta och nedrigt uppförande.» I Linköpings konsistorium anmälde 1738 lektor P. Schenberg, att C. i form af bref från Norrköping till sin broder öfversändt en mot honom, lektorn, »förklenlig och äreskändande smädeskrift», den han ärnade vid världslig rätt åklaga. Nic. — Var en tid insatt på guldstugan. För grofva brott, förfalskning af banksedlar m. m., dömdes han till lifstidsarbete i halsjärn på Bohus fästning 1747. Br.

2246. Claës Livin. F. i Skeninge 1714 119; fad. prost [1154]. Fil. doktor 40; prv. 41. Kyrkoherde i Skeninge, Allhelgona o. Bjälbo 49; prost 55; kontr.-prost 77. D. 1778 237.

»Förvärfvade sig med sin lärdom och skicklighet sina förmäns ynnest och förtroende och med sitt fromma, jämna och uppbyggliga umgänge sina åhörares gemensamma kärlek och högaktning.» F.

2247. Georg Älf. F. i Jursdala 1707 1411; fad. kyrkoherde [1347]. Auskult i Göta hof. 38; tingsnotarie i Österg.; stadsnotarie i Skeninge 44—56; rådman 50; afsk. 81. D. i Skeninge 1784 296.

Ehuru han »med kunskap och drift» skötte sina sysslor och förvärfvade sig

— 169 —