Sida:Östgötars minne.djvu/212

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
2248—2259
1731.

aktning och förtroende samt flere gånger förestod borgmästarämbetet, hvartill han två gånger stod på förslag, stannade belöningen för hans förtjänster däri, att han vid afskedstagandet fick behålla den lilla obetydliga rådmanslönen till sin död. F.

2248. Hans Hederström. F. i Kvillinge 1710 245; fad. Hans Folkeson, hemmansegare. Stud. i Lund 36; fll. kand. i Upps. 41; prv. 42. Utn. pastor vid tyska förs:na Lancaster o. Conestoga i Pennsylvanien, Nord-Amerika, 42 (tilltr. ej); kollega i Västervik 48; kyrkoherde i Näsby 50, i Skärkind 65; prost 82; kontr.-prost 83. D. 1792 265.

Lärjunge af Linné, ansågs han ega sin mesta styrka i den teoretiska ekonomien och naturalhistorien, hvilka jämte trädgårdsskötseln måhända mera upptogo hans tid än församlingarnas skötsel. Br. — Var en oförskräckt och själfständig man; »i församlingen älskad, af många känd och hedrad för lärdom, flit och ett rättsinnigt väsende.» — Stamfader för släkten Hederström.

2249. Erik Hammarvik. Fad. kyrkoherde i Konungssund [1165]. D. som stud. i Uppsala 1733 2012.

2250. Isak Cardon. F. i Norrköping 1711; fad. Isak, handlande. Kämn.-notarie i Norrköping; stadsfiskal där 41. D. 1751 241

Orerade i Uppsala 1734 på latinsk värs öfver Hennes K. Maj:ts födelsedag. K.-prot. — Uppgifves slutligen blifvit handlande i Norrköping.

2251. Nils Rising. F. i Åsbo 1709 fad. lektor [1457]. D. som stud. i Linköping 1733 4.

2252. Daniel Serlachius. F. antagl. i Keksholm, Finland; fad. prost i Östra Husby. E. o. kammarskrifvare i Kammarrevisionen 39; auskult. i Göta hofr.; tingsnotarie i Österg.; v. häradshöfding. Landtbrukare i Skällvik; intagen på Söderköpings hospital. D. 1775 49.

2253. Johan Lehnberg. F. i Vimmerby 1712 54; fad. prost [1289]. D. som stud. i Uppsala 1732 297.

2254. Erik Vigren. F. i Södra Vi 1706 113; fad. bonde. Prv. 37. Kommin. i Målilla o. Gårdveda 41; kyrkoherde där 54. D. 1762 206.

2255. Axel Johan Lindblom. F. i Norra Vi 1713 256; fad. kyrkoherde. Fil. kand. 38; prv. 38; teol. doktor 79. Skv.-präd. vid Östg. kav.-reg. 38; reg.-pastor 47; kyrkoherde i Odensvi 50; prost 60; kontr.-prost 69. Riksdagsman 60, 69, 78. D. 1797 114.

L. bivistade finska fälttåget 1741—42 och skånska kampanjen 1743—44 samt gjorde sig af regementet allmänt älskad. — »Med måttelig lärdom, exemplarisk lärare och god landthushållare.» Br. — Vid hans tillträde af Odensvi pastorat utgjorde dess kyrkokassa blott några hundra daler kmt, men L. förvaltade den så, att den år 1772 utgjorde 18,000 daler, hvarmed kyrkan med torn blef prydligen af sten ombygd. A. — En son adl. Liljenstolpe [3135]; en annan ärkebiskopen [3185].

2256. Johan Vigius. F. i Horn 1712 410; fad. kyrkoherde [1529]. Prv 37. Komminister i Kuddby 44. D. 1754 45.

2257. Magnus Fallerstedt. F. 1710 148; fad. Samuel, bonde i Norra Vi. Fil. doktor 43; prv. 47. Konsist.-notarie i Linköping 47; lektor där 55. D. 1762 227.

Var en grundlärd filosof och tänkande man, dock lika fullt af muntert umgänge.» Br.

2258. Peter Finke. F. i Hogstad 1712 274; fad. Peter, landtbrukare. Prv. 37. Komminister i Hvarf o. Styra 49. D. 1781 149.

2259. Olof Grentzelius. F. i Jonsbärg 1712 144; fad. Jöns, lots. Prv. 42; fil. kand. 42; fil. doktor 43. Kyrkoherde i Västervik o. Törnsfall 46. D. 1788 168.

Blef kyrkoherde på stadens ansökan; »dock har han sedermera långe varit i

— 170 —