Hoppa till innehållet

Östgötars minne/1759

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  1758
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1759
1760  →


[ 236 ]

1759.

3055. Olof Persson Tempelman. F. i S t Johannes 1738 144; fad. kyrkoherde i Östra Stenby. Kanslist vid Norrköpings rådsturätt 62; stadskassör i Norrköping 64; stadsbokhållare 67; afsatt 75. Landtbrukare i Östra Stenby till 90-talet; inhyseshjon i ett torp 93. D. i Norrköping 1808 268.

Säges varit för sin tjänst oduglig. Bj.

3056. Jakob Schollin. F. i Styrestad 1739 2012; fad kyrkoherde. Fil. kand. 63; prv. 64. Komminister i Ekeby 66. D. 1810 145.

3057. Lars Magnus Kinnander. F. i Eksjö 1742 238; fad. prost [2117]. Fil. doktor 67; prv. 74; teol. doktor 1800. Kollega i Linköping 1770; gymn.-adjunkt. 76; kyrkoherde i Svanhals o. Kumla 83, i Vadstena, S:t Per o. Strå 1802; prost 1787; kontr.-prost 1807. D. 1832 1210.

3058. Per Stenstrand. F. i Östra Stenby 1727 45; fad. Lars, torpare. Prv. 62. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Jonsbärg 75. D. i Mogata 1776 3012.

3059. Axel Loo. F. i Vimmerby 1740 163; fad. borgmästare [2011]. Sjöman. D. i Cadiz, Spanien.

3060. Johan Abraham Valldorff. F. 1742 32; fad. packhusinspektor i Norrköping [2047]. Auskult. i Svea hofr. Korpral vid Lifgardet; sergeant; fältväbel; löjtn. i armén 88, vid Lifdragonerna 88; kapten vid Dalreg. 89. D. i Sthlm 1817 283.

Bivistade finska kriget 1788.

3061. Samuel Nyqvist. F. 1739 263; fad. bonde i Hogstad. E. o. kontorsskrifvare vid postverket i Sthlm; kronolänsman i Valkebo; afsatt; tillika chart.-sig-ombudsman 71. D. på Fettjestad i Gammalkil 1804 273.

3062. Per Becker. F. i Norrköping 1742 69; fad. Petter, rådman. Auskult. vid Norrköpings rådsturätt 61; kämn.-notarie 62; notarius publikus 70; tit. rådman 76; stadssekreterare 82. Notarie vid Gustav. barnhusdirektionen 72—88. D. 1789 15.

3063. Justinus Gartz. F. i Norrköping 1748 172; fad. Justinus, rådman o. grosshandlare. Sjöman. Landtbrukare på Bärsebo i Tjärstad 68—7., sed. egare af Kristinebärg i Gårdveda; tit. sekreterare. D. på Kristinebärg 1800 142.

3064. Johan Fogelstrand. F. i Vreta kloster 1740 46; fad. Anders, kronolänsman. Prv. 64. Kommin. i Normlösa o. Härbärga 72; kyrkoherde i Skeppsås o. Alfvestad 88; prost 99. D. 1808 195.

Då Normlösa och Härbärga församlingar 1782 enhälligt önskade F. till kyrkoherde, afböjde han detta till förmån för sin yngre broder [3106], som äfven erhöll pastoratet och under fem år var sin äldre broders förman. H.

[ 237 ]3065. Johan Dusén. F. i Rumskulla 1741 94; fad. Per, bonde. Fil. doktor 64. Landtbrukare o. egare af Viggesbo o. Häggarp i Rumskulla. D. där 1827 76.

3066. Jonas Lithun. F. i Risinge 1732 152; fad. prost [1689]. Kanslist vid Norrköpings rådsturätt 57; stadsfiskal i Norrköping 62; stadssekreterare 68; tit. häradshöfding 78. D. i Norrköping 1782 före 18

3067. Petrus Lundborg [Lundberg]. F. i Söderköping 1738 187; fad. Per, hattmakare. Prv. 66. Kommin. i Herrestad o. Källstad 75; kyrkoherde där 91; prost 1800. Riksdagsman 1800. D. 1817 105.

3068. Per Lidelius [Höök]. F. i Höreda 1729 182; fad. Carl, bonde. Prv. 71. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Målilla 93; tj:fri o. bosatt i Enkarp i Höreda 94. D. där 1806 1710.

3069. Johan Gustaf Hargeli [Hargelius]. F i Östra Skrukeby 1739 304; fad. Anders Höök, häradsskrifvare. Auskult. i Svea hofr.; v. notarie vid Sthlms rådsturätt 69; andre brottm.-notarie vid stadens kämnärsrätt 69; brottm.-notarie vid södra kämn.-rätten 71; civilnotarie vid nordvästra kämn.-rätten 74; notarie i Sthlms politikolleg. 77, i ämbets- o. byggn.-kolleg. 84; primariekämnär vid södra kämn.-rätten 88. D. i Sthlm 1807 191.

3070. Jakob Uddo Nordstrand. F. i Gryt 1739 311; fad. tullinspektor [2004]. E. o. landskontorist i Sthlms län; v. häradsskrifvare 70; kammarskrifvare i Kammarrevisionen 73; revisor 74; afsk. m. tit. revisionskommissarie 75. Landtbrukare på Byrum i Björsäter. D. där 1820 117.

3071. Daniel Nordstrand. F. i Gryt 1740 252; fad. tullinspektor [2004]. Kanslist i Kommerskolleg. 73; v. notarie; notarie 76. D. i Sthlm 1783 106.

3072. Carl Johan Nordstrand. F. i Gryt 1741 286; fad. tullinspektor [2004]. Kanslist i Krigskolleg. 73; aktuarie o. registrator 77; tit. fältsekreterare 85; arkivarie 05; afsk. 06. D. i Örebro 1814 43.

3073. Petrus Lindorff. F. i Norrköping 1739 195; fad. kyrkoherde [2126]. Fil. doktor 70. Auskult. i Bärgskolleg. 7., i Svea hofr. 76; v. notarie där. Landtbrukare i Drothem; tit. sekreterare. D. i Söderköping 1809 72.

3074. Carl Anton Askeroth. F. i Linköping 1735 81; fad. domk.-klockare. Bruksbokhållare; bruksinspektör på Bofors, Örebro län; bruksförvaltare på Brunsbärg, Värml. län. Död där 1790 210.

3075. Lars Björling. F. i Björsäter 1735 23; fad. Knut, bonde. Privatlärare i Norrköping; apologist där 80; tj:-ledig 99. D. 1819 176.

3076. Magnus Bruzelius. F. i Ingatorp 1740 266; fad. kyrkoherde [1909]. Fil. kand. 63; prv. 66. Subkantor i Linköping 65; e. o. bat.-präd. vid Östg. inf.-reg. 70; kommin. i Rumskulla o. Häsleby 72; kyrkoherde i Sund 93. D. 1797 93.

B. hängde sig i svårmod. Hans enka, Margareta Meurling, dotter till n:r 2049, skar halsen af sig 4 maj samma år. H.

3077. Emanuel Hedman. F. i Heda 1742 263; fad. prost i Västra Harg. Sjöman 63; assistent vid Ostind. kompaniet; »auditörLandtbrukare i Mjölby. D. i Västra Harg.

3078. Lars Chierlin. F. i Mjölby 1740; fad. Anders, mönsterskrifvare. Sergeant vid marinen; afsk. m. tit. fänrik. Föreståndare för Sthlms navi[ 238 ]gationsskola (77); tillika stadsmatematiker i Sthlm. Husegare där. D. på Skälby i Edebo, Sthlms län, 1821 205.

Utgaf bl. a. en bok med titel »Den ofrälse soldaten» (1771), som ansågs förgriplig och indrogs, men författaren slapp undan böter. Br. — Titulerades löjtnant.

3079. Bengt Sylvenius. F. i Vadstena 1737 276; fad. kollega [2153]. Prv. 64. Komminister i Häradshammar o. Jonsbärg 77. D. 1777 216.

Blef 1766 sinnessjuk och intogs på Vadstena hospital; återstäldes, men fick recidiv, hvarunder han hängde sig i en skog vid Gottenvik i Jonsbärg.

3080. Johan Öhrström. F. 1742 279; fad. Johan, handlande i Linköping. Auskult. i Svea hofr. 62; e. o. kanslist 67; e. o. notarie 69; e. o. kanslist i Krigsexped. 63. Gardist. D. i Sthlm 1778.

Satt en tid på gäldstugan. »Genom liderlighet afsigkommen och gift»(!) Matr. — »Ad castra Bacchi strenue milit.» Dog i en rännsten.

3081. Henrik Sparschuch. F. i Linköping 1742 252; fad. domprost [1869]. Med. doktor 68. Praktis. läkare i Sthlm 68, fattigläkare där 70; sekreterare i Colleg. med. 73; assessor där 76. D. i Sthlm 1786 2412.

S. var en lärd och skicklig läkare samt en glad umgängesvän. Afled efter ett svårt fall i en trappa på Barnängen.

3082. Daniel Talén. F. i Vadstena 1742 87; fad. Magnus, rådman o. handlande. Auskult. i Svea hofr. 62; tf. domhafvande i Helsingland 65—72; v. häradshöfding 66. Landtbrukare o. egare af Fylla o. Dysäter i Motala landsf. D. i Dysäter 1815 4.

3083. Carl Fredrik Aschling [adl. 1809 med bibeh. namn]. F. i Sthlm 1751 187; fad. hofrättsråd [2263]. Stud. i Upps. till 65. Lärstyrman vid Amiralitetet o. galérflottan 69; löjtn. 72; kapten 74; major vid arméns flotta 78; öfv.-löjtn. o. tygmästare 91; öfverste i armén 99, i arméns flotta 1801; chef för Stockholms eskader 06; konteramiral 08. Landshöfding på Gotland 12, i V.-norrl. län 17. D. i Härnösand 1820 57.

3084. Anders Vichman. F. i Västra Stenby 1738 2811; fad. komminister. Prv. 63. Kommin. i Västra Stenby 78; kyrkoherde i Örbärga o. Nässja 98. D. 1803 2312.

3085. Carl Fredrik Adelgren. F. i Adelöf 1736 172; fad. Johan, borgare i Gränna. Auskult. i Göta hofr.; »kanslist i Jönköping». D. på Mölarp i Adelöf 1766 232.

3086. Arvid Casten Castensson. F. 1740; fad. inspektor. Anstäld vid Amiralitetet; arklimästare; fänrik. Egare af Häggestad i Heda. D. där 1786 215.

3087. Magnus Sjösteen. F. i Väfversunda 1741 167; fad. v. häradshöfding [2115]. Underkonduktör vid Fortifikationen 61; konduktör; afsk. med tit. löjtnant 76. Landtbrukare o. egare af Väfversunda norrgård.

3088. Ernst Fredrik Sjösteen. F. i Väfversunda 1742 228; fad. v. häradshöfding [2115]. Underkonduktör vid Fortifikationen 60; kadett vid Artilleriet 61; und.-officer 61; styckjunkare 61; underlöjtn. 63; löjtn. 74; kapten 83; afsk. 94. Godsegare å Mjölsefall i Kisa (1818). I). där 1828 192.

S. blef utkommenderad med regementet till Pommern 1761.

3089. Nils Elfströmer. F. 1740 66 fad. bonde i Älfvestad. D. som stud. i Skeda 1764.

»Fick hjälp ur nationens fattigkassa 1761 för att nedresa och nyttja någon hälsobrunn». Nic. — Hade kondition som informator, då han dog.

[ 239 ]3090. Anders Bergelius. F. i Lillkyrka 1738 712; fad. Samuel, skräddare. D. som stud. 1765.

3091. Erik Collnér. F. i Askeryd 1738 53; fad. bonde. Auskult. i Svea hofr. 64; e. o. notarie 67; kanslist 73. Kanslist i Rikets ständers ekon.-deputation 66, i deras urskilningsdeputation 69. E. o. kanslist i Riddarhuskansliet 69. Borgmästare i Sigtuna 75. D. 1779 234.

3192. Adolf Iggeström. F. i Linköping 1743 510; fad. Anders, landskamrer, tit assessor. Lifdrabant; kornett vid Jämtl. hästjäg.-skvadron; löjtnant i armén, sed. vid Hels.-reg.; afsk. 78. Landtbrukare å Vargsäter i Skeda; egare af Karleby i Kisa (83). D. på Björksnäs där 1808 295.

3093. Vilhelm Vennerdahl. F. i Linköping 1741 1010; fad. prost [2025]. Konstapel vid Amiralitetet; arklimästare; löjtnant. D., drunkn., i Karlskrona 1767.

3094. Åke Barfoth. F. i Misterhult 1738 2610; fad. Johan, inspektor. Fil. doktor 64; prv. 68. Docent i Upps.; e. o. hofprädikant 69. D. i Sthlm 1776 209.

Hade »godt minne, stark imagination; nyttjade sina naturgåfvor till inhämtande af många vackra kunskaper, ritade väl och egde god insikt i naturkunnigheten.» Höll festtal, »då kungl. familjen lyckligen genomgått koppympningen.» 1769. Br. — Blef ledamot af »Utile dulci» 1771.

3095. Jakob Seinknecht. F. 1741 246; fad. Jonas, kassör vid Finspång. D. som stud. på Drottningholm, Sthlms län, 1769 251.

Var, då han afled, informator hos hofkvartermästaren Laurent.

3096. Erik Sundellus. F. i Hällestad 1741 32; fad. Hans, bruksinspektör. Kammarskrifvare i Kammarkolleg.; kronofogde i Göstring o. Vifolka 64— 69. D. på Grimstad i Östra Skrukeby 1778 194.

Kom på balans och måste taga afsked eller blef afsatt år 1769.

3097. Erik Henrik Blom. F. 1738 228; fad Carl, kronoskogvaktare i Östra Ryd. Auskult. vid Sthlms rådsturätt; v. notarie vid Akcisrätten 69; notarie i politikolleg. 75; tredje kämnär vid nordöstra kämn.-rätten 76. D. 1795 306.