Sida:Cajsa Warg.djvu/467

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
454
) ° (


Några tilredningar af Ägg.

Förlorade Ägg.

Lät watten koka up uti en castrull och slå sönder ägg deruti, det ena efter det andra, men häll up litet emellan, så at de intet fastna tilhopa, ej eller må för många läggas uti på en gång, så at de ligga för trångt, utan hafwa godt rum bredewid hwarandra: lät det sakta koka, så förlora de ej sin form, men så snart hwitan blifwer stadgad, så tages de nätt up med en sked och läggas bredewid hwarandra på et fat: när så många ägg äro på detta sättet kokade som behöfwes, så putsas de nätt rena ifrån alt det som ser rifwit ut; lägg dem sedan i god ordning på anrättnings-fatet, och slå en win-sauce deröfwer, på samma sätt kokad som sauce til Russin-Budding. Han kan ock först slås i fatet, och sedan äggen läggas derpå: men wil man hafwa corinter uti saucen, så kokas de först uti watten, til des de blifwa wäl swälda.

Förlorade Ägg på fat.

Smörg et fat rätt wäl med smör, och slå så många ägg deruti, som är nödigt, det ena bredewid det andra, sätt fatet på et eldfat, och lät det stå til des äggen blifwa stannade, då tages fatet af elden, och slås en anjovis-sauce öfwer äggen, sådan som ibland fisk-saucer står beskrifwen.

Förlorade Ägg med Kräftor.

Tag kräft-stiertar, murklor eller champignoner,

och