Sida:Personne Svenska teatern 3.djvu/190

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

184

biljetter till riksstånden. Bönderna sattes på fjärde raden, borgerskapet på tredje, o. s. v. Detta föranledde bondeståndets talman, den myndige Stockholmsgrosshandlaren Hans Niklas Schwan att gå upp i riksmarskalksämbetet, där Fabian Fersen satt i tjänstens utöfning. Schwan kastade biljetterna framför honom på bordet och förklarade, att han i dessas utdelning såg ett bevis på missaktning för ståndet, och att han å dess vägnar uttryckte sitt förakt för hans person.

Sid. 21.

I Dagligt Allehanda för den 21 november 1810 läses angående uppförandet af operan ”Gustaf Vasa” den 5 i samma månad: ”Denna representation, som enligt ryktet förbereddes till festivitetsspektakel vid Deras Kungliga Majestäters höga kröning förlidet år, liknade nästan i allt den man fick se af samma opera för fem eller sex år sedan.”

Genom denna notis bestyrkes till fullo det af mig i andra delen af detta arbete å sidan 243 gjorda påståendet, att ”Gustaf Vasa” ej uppfördes vid kröningen på grund af flera där angifna orsaker.

Sid. 23.

Herr professor Schück har i sina anmärkningar till den af honom utgifna upplagan af excellensen Skjöldebrands memoarer framkastat den förmodan, att Karsten ej uppträdde på galaspektaklet den 9 november med anledning af hans svaromål i tidningen. Men om man ger akt på, att detta är infördt, sedan de bägge galaspektaklerna voro gifna, och utgör ett svar på ”teaterväns” förhoppning att äfven efter desamma få höra honom i operan, samt för öfrigt känner till förhållandena inom teatern den tiden, är det alldeles klart, att ingen annan än Karsten sjöng partiet den 9 november. Först långt senare uppträdde Gabriel Åman i Kristians roll, hvilket också på sin tid omtalades i pressen.