Sida:Personne Svenska teatern 3.djvu/189

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


ANMÄRKNINGAR OCH TILLÄGG.

Sid. 15.

Såväl af Skjöldebrands bref till von Engeström af den 1 oktober som af Gyllenskölds den 6 oktober dagtecknade skrifvelse framgår med önskvärd tydlighet, det Dahlgrens uppgift i ”Anteckningar om Stockholms teatrar”, att Skjöldebrand varit tillförordnad förste direktör för de Kungliga teatrarna från den 1 juli 1810, icke kan vara med verkliga förhållandet öfverensstämmande.

Sid. 18.

Originalet till den i första delen af detta arbete å sidan 182 meddelade scen ur ”Gustaf Vasa” är ritadt af den rike Göteborgsgrosshandlaren Halls olycklige son John, hvilken i yngre dagar var elev af Desprez och under sin förfallsperiod i Stockholm lifnärde sig bland annat genom att sälja af honom ritade bilder från teaterpjäser han fordom sett. Originalet finnes bland författarens samlingar, hvilket genom förbiseende ej blef under afbildningen anmärkt.

Sid. 19.

Beskrifningen på allegorien är hämtad ur Skjöldebrands memoarer.

Sid. 20.

Trolle Wachtmeister berättar i sina ”Minnen”, att till galaspektaklet vid Karl Augusts ankomst utdelades genom bröderna Fersen från riksmarskalksämbetet