Sida:Personne Svenska teatern 3.djvu/194

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

188

in uti stora salen, där alla damerna stodo främst och herrarna bakom dem. Hans Kungl. Höghet beneventerades af baron Fleming med ett kort tal, och fröken Silfversparre, fröken Lorichs och fru Wolgenau med baron Boije och en officer till sjöngo airer och choeurer vid detta höga tillfälle. Fröken Rosensvärd dansade en solo och lämnade en lagerkrans, hvarefter rätta balen började, och Prinsen var där en timme samt reste så tidigt, att han skulle träffa Konungen innan coucher. Balen var en riktig fête och kostade hvar karl 2 rdr banko, ty ordenskassan betalar öfverskottet. Soupern var intet magnifik, utan efter vanliga stadgar tarflig, ty som Hans Höghet ej skulle soupera där, behöfdes ingen magnificence.”

Sid. 35.

Hofvet inköpte den stora s. k. Burmanniavagnen af Generalstaternas härvarande minister Burmannia vid hans afresa från Sverige 1720.

Sid. 67.

Angående den långvariga och invecklade teaterprocessen se Jenny af Forselles’ biografi öfver Clewberg-Edelcrantz sid. 330 och följ. Balansen belöpte sig till 6,547 r:dr b:ko, och enligt Kammarrättens utslag 1818 förklarades visserligen kamreraren ansvarig för honom anförtrodda medel, men då en så stor balans icke kunnat uppstå, om förste direktören noggrant följt föreskrifterna i afseende å kontrollen, ålades han att ansvara för det, som af kamreraren eventuellt ej kunde ersättas.

Sid. 93.

Bland chevalier von Runges efterlämnade papper, hvilken icke tycks ha varit någon beundrare af m:me de Staël, fanns enligt meddelande af hans biograf, löjtnant Folke Rudelius, följande ”Passeport de Madame de