Sida:Svea rikes häfder.djvu/634

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
rättelser och tillägg.

S. 25. n. 8 Angående Upsalas medeltemperatur är jag nu i tillfälle att, efter utdrag af här hållna meteorologiska Dagböcker från och med år 1774 till och med 1823, kunna meddela följande fullständigare underrättelser. Medium för hela denna tid af 50 år är + 5°30' Celsii Thermomet. Medeltemperaturen under hvarje Decennium af detta halfva århundrade har förhållit sig på följande sätt: Åren 1774—1783, inclus. + 5°62': 1784—1795, +4°99': 1794—1803, +5°76': 1804—1813, +4°81': 1814—1823, +5°33'.

S. 52. Orden: Öfvergång till inhemska Häfder — gå ut i öfverskriften.

S. 54 r. 9. Hyporeerna l. Hyperboreerna.

S. 82 r. 2 (och på flera ställen) Ptolomæus l. Ptolemæus.

S. 85 r. 12 uppifr. år 518—521 l. år 494.

S. 109 n. 2. Ändelsen Vare i folknamn är den Angelsaxiska, Veriar den Nordiska.

S. 113 n. 10 snialler l. sniallan.

S. 115. n. 2. Jornaker l. Jonaker, Jormanrek l. Jormunrek, Skalder l. Skalda.

S. 125. n. 4. bör så förstås, att Jordanes likväl ej utsträcker sina Acatziri till sjelfva Baltiska hafvet, hvars kust Esterne innehade, utan sätter dem söder om dessa.

S. 125 n. 9. Avares, qui et Huni. Radulfus de Diceto ad an. 804 ap. Twysden. Hist. Angl. Scriptt. Namnet Huner är för öfrigt mångtydigt. Hvad fabelagtiga Isländska Sagor och åtskilliga andra