Skåda, skåda nu här alla

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Skåda, skåda nu här alla
av Johann Qvirsfeld
Översättning av Andreas Petri Amnelius 1690, bearbetad av Christopher Dahl 1809 och Frans Michael Franzén 1814. Nummer 156 i 1695 års psalmbok och nummer 92 i såväl 1819 som 1937 års psalmböcker. På Wikipedia finns en artikel om Skåda, skåda nu här alla.


1695 års Psalmbok, nr. 156[redigera]

[ 36 ]

1. SKåder/ skåder nu här alle/
Hur thet går medh JEsu kär:
Gråter/ klager medh högt skalle/
Alle i som ståån här när.
Kan ock någon plåga här
Wara såsom JEsu är?

2. Hand och foot är genombårad/
Siäl och sinnen matt och swagh/
Hufwud är af törne sårat/
Och mång annor hårda slagh.
Kan och någon plåga här
Wara såsom JEsu är?

3. Bitter ätickio medh galle/
Gifs at dricka i hans törst.
Medh stort spee the ropte alle:
Se om Elias kommer först.

[ 37 ]

Kan ock någon plåga här
Wara såsom JEsu är?

4. Sidst han i sin nödh vthsänder
Öfwerliudt ett böneskrij:
Fader/ jagh i tina händer
Nu min siäl befaller frij.
Kan ock någon plåga här
Wara såsom JEsu är?

5. Ach! ho är som icke ryser/
Och för bröstet slår sigh nu?
Solen sielf eij mera lyser/
Bergen brista mitt i tu.
Ty slätt ingen plåga här
Wara kan som JEsu är.

1819 års psalmbok, nr.92[redigera]

Språkligt moderniserad version[1]

1.
Skåder, skåder nu här alle,
Huru Jesus plågad är!
Tårar flyte, klagan skalle,
Då vår syndaskuld han bär!
Så som Jesu smärta var,
Aldrig någons varit har.

2.
Hand och fot man genombårat,
Sträckt och plågad är var led,
Huvudet, av törnen sårat,
Blekt och blodigt sjunker ned.
Så som Jesu smärta var
o. s. v.

3.
Äntligt överljutt han sänder
Upp sin sista suck och ber:
Fader, jag i dina händer
Nu min ande återger!
Så som Jesu smärta var
o. s. v.

4.
Denna stund är Jesu sista;
Templets förlåt rivs i tu,
Solen mörknar, bergen brista:
Öga, hjärta, vad gör du?
Så som Jesu smärta var
o. s. v.

5.
Har du, människa, ett hjärta,
Är din bäste vän dig kär,
Känn din syndaskuld med smärta.
Ty för den han korsfäst är!
Så som Jesu kärlek var,
Aldrig någons varit har.


Noter[redigera]

  1. kopierad från http://runeberg.org/psalmbok/1932/0072.html (2011-04-23)