Tollstorp 1834/Kapitel 13

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Magistratens aflöning och Skatterna hvarpå den grundar sig
Beskrifning öfver Linköping
av Jacob Philip Tollstorp

Om befolkningen
Fattigvården, Länslazarettet, Mörnerska Stiftelsen, Correctionshuset och Flickskolan  →


[ 145 ] År 1833 befants i Linköping

23 Handlande, som i Bevillning tillsammans erlade R:dr B:ko 541: 12.
Handtverkare:

3 Bleckslagare. 5 Bokbindare. 2 Byggmästare. 1 Karduansmakare. 7
Garfvare. 3 Glasmästare. 4 Guldsmeder. 2 Gördelmakare. 5 Handskmakare. 5 [ 146 ]
Hattmakare. 5 Kakelugnsmakare. 1 Kammakare. 5 Kopparslagare. 2 Murmästare.
5 Målare. 6 Sadelmakare. 3 Sejlare. 9 Skomakare. 7 Skräddare. 6 Smeder.
6 Snickare. 1 Snörmakare. 3 Svarfvare. 3 Sämskmakare och 3 Vagnmakare;
tillsammans 102 Mästare i 25 serskildta handtverk, som utgjorde Bevillning med

790: 24.
Diverse Närings-idkare:

1 Apothekare. 1 Badare-Mästare. 9 Bagare. 2 Bokhandlare. 2
Boktryckare. 18 Bryggare. 4 D:o med krogrättighet. 2 D:o med Tracteurs-rättighet.
1 Skorstensfeijare. 7 Slagtare. 2 Sockerbagare. 1 Spisqvartersidkare. 3
Tracteurer. 2 Åkare. 1 Gästgifvare med Tractörs-rättighet. 8 Fiskhandlare;
tillsammans 65 personer, som erlade i Bevillning

611: 40.
Folkmängden i Linköping var
År. Personer. År. Personer.
1763 2105 1795 2901
66 2185 1800 2680
70 2117 05 2915
75 2436 10 2969
80 2673 15 3138
85 2853 20 3415
90 2463 25 3530
30 3960
Mank. Qvink. S:a.
1833 års folkmängd var 1779 2367 4146
födda 72 75 147
döda 74 61 136
flera födda än döda 12 [ 147 ]
födda oäkta 20 13 33
eller något öfver 14 af de föddas antal.
Födde bland Ridd. o. Adeln 2
Presteståndet 3 3
Ståndspersoner 5 1
Borg.-Ståndet 13 18
Andre Personer 49 53
Mödrar som födt tvillingar 5
Inflyttade 201 197 398
Utflyttade 167 185 152
Fler inflyttade 46
Således tillökning i folkmängd 58
Barnaföderskor 150
Mödrar framfödt tvillingar 5
Dödfödde 8
Ingångne äktenskap (par) 24
förut ogifte d:o 17
Enkling och ogift d:o 4
Enka och ogift d:o 2
Enkling och Enka 1
Upplösta äktenskap 36
Döda bland Ridd. o. Adeln 1 1
Presteståndet 1 2
Ståndspersoner 7 6
Borgareståndet 15 6
Andre Personer 50 46
Döda under 10 år 26 21
10 à 15 6 1
25 à 50 27 14
öfver 50 15 25
Således mortaliteten störst bland barn under 10 år. [ 148 ]

Döda i Fattighuset 28
Lazarettet 1
Correctionshus 1
Fängelse 1
Af starka drycker 1
Sjelfmördare 1