Världens Frälsare kom här

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Världens Frälsare kom här
av Ambrosius av Milano
Den svenska översättningen från latin, Veni Redemtor gentium, över tyskan, Nun komm der Heyden Heyland, av Martin Luther. Översättning till svenska av Författare: Olaus Petri för Swenske Songer eller wisor 1536. I Göteborgspsalmboken 1650 på s. 110-111. I 1695 års psalmbok nr 121. Senare bearbetats av Johan Olof Wallin. På Wikipedia finns en artikel om Världens Frälsare kom här..


Nr 58 i 1819 års psalmbok[redigera]

1.
Världens Frälsare kom här.
Rena jungfrun moder är.
Ty en börd så underlig,
Herre Jesu, hövdes dig.

2.
Nådens under här vi sett,
av Guds Ande är det skett:
Ordet, utav Fadern fött,
har i tiden blivit kött.

3.
Utan synder buren är
den all världens synder bär.
Han, i oskuld född och död,
frälsar oss ur dödens nöd.

4.
Han med himmelsk fröjd och fred
kommit har till jorden ned,
ty han är båd' Gud och man,
som oss alla hjälpa kan.

5.
Han från Fadern gången var
och till Fadern han uppfar,
sitter på Guds högra hand,
råder över alla land.

6.
Stor, gudomlig är hans makt,
döden har han nederlagt,
nederlagt i väldig strid
mörkrets här till evig tid.

7.
Pris ske Gud i himmelshöjd!
Bäre jorden frid och fröjd,
och hans vilja med hans ord
kring all världen blive spord.

1695 års Psalmbok, nr 121[redigera]

[ 2 ]

1 WErldenes Frälsare kom här;
Låt see at Jungfru moder är.
All werlden må thess vndra sigh/
En sådana börd höfdes tigh.

2. Af mans hielp är thet eij så skedt/
Gudh sielf hafwer sin nådh betedt.
Gudz Ord är här nu wordet kött:
Af Jungfru lifwe är thet födt.

3. Jungfrunes qwedh här fruchtsam war/
Men jungfrudomen blef doch qwar.
Gudz stora krafft lät sigh skina/
Werckandes i Temple sino.

4. Af Himmels throne kom här nidh
En starck kämpe och bar oss frijd:
Han är nu både Gudh och Man/
Then som oss allom hielpa kan.

5. Från Fadren han vthgången war;
Sann mandom han til Fadren bar.
Hans wälde går öfwer all land:
Han sitter på Gudz högra hand.

6. Så stoor som Fadrens/ är hans macht/
Döden hafwer han nederlagt.
Helwetis krafft gaf sigh ther widh/
Åt hennes Förste lades nidh.

7. Ähra och prijs ske Fadrenom;
Thesslikes också Sonenom:
Then Helga Anda ske också/
At ther är ingen ände på.