Wikisource:Riksdagstrycket

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Denna sida innehåller länkar till det svenska riksdagstrycket.

1867–1899[redigera]

Bär[redigera]

  • Ärendemening: Motion om straffbestämmelser för olofligt borttagande af vilda bär å annans mark afslås.[1]
Riksdagsår: 1899
Kungl. Maj:ts prop. eller skrivelser: –
Motioner, FK: –; AK: nr 68
Utskottsutlåtanden eller memorial, Saml: 7, Avd.:, Nr: 12, Sida
Riksdagens skrivelser., N:r: –
Riksd.beslut, §.: –
Kamrarnas förhandlingar, FK: I: 7, 26; AK: I: 8, 5

Skogsåverkan[2][redigera]

  • Ärendemening: R. D. beslutar för sin del en författning hvarigenom stadgas, att olofligt tillgrepp af växande skog i vissa fall må anses och straffas som tjufnad. (Ändring af 20 kap. 1, 2 och 16 §§ samt 24 kap. 2, 3, 4, 5, 6 och 7 §§ Str. L.)
Riksdagsår: 1874
Kungl. Maj:ts prop. eller skrivelser: –
Motioner, FK: –; AK: nr 20, 108
Utskottsutlåtanden eller memorial, Saml: 8, Avd.: 1, Nr: 2, Sida: ; Saml: 8, Avd.: 1, Nr: 7, Sida:
Riksdagens skrivelser., N:r: 92
Riksd.beslut, §.: 24
Kamrarnas förhandlingar, FK: II: 270, II: 281, IV: 60; AK: III: 141, V: 259
  • Ärendemening: Denna författning bifalles ej af K. M:t.
Riksdagsår: 1875
Kungl. Maj:ts prop. eller skrivelser: 5
Motioner, FK: –; AK: –
Utskottsutlåtanden eller memorial, Saml: , Avd.:, Nr: , Sida: –
Riksdagens skrivelser., N:r: –
Riksd.beslut, §.: –
Kamrarnas förhandlingar, FK: I: 1, 24; AK: I: 2, 1
  • Ärendemening: K. prop. med förändrade stadganden ang. ansvar för skogsåverkan, i samma hufvudsyfte som den af riksdagen antagna författningen i ämnet, bifalles.
Riksdagsår: 1875
Kungl. Maj:ts prop. eller skrivelser: 14
Motioner, FK: –; AK: –
Utskottsutlåtanden eller memorial, Saml: 7, Avd.:, Nr: 9, Sida:
Riksdagens skrivelser., N:r: 33
Riksd.beslut, §.: 26
Kamrarnas förhandlingar, FK: II: 22, 1; AK: III: 28, 2

1931–1940[redigera]

Bärplockning[redigera]

Ärendemening: RD avslår motioner rör. markägares rätt till bärplockning å skogs- och hagmark m. m.

Riksdagsår: 1935
Kungl. Maj:ts prop. eller skrivelser:
Motioner, FK: 100, AK: 136, 234
Utskottsutlåtanden eller memorial, Saml: 9, Avd.: 1, Nr: 21, Sida:
Riksdagens skrivelser, N:r:
Riksd.beslut, §:
Kamrarnas förhandlingar, FK: 14: 36 d; AK: 17:. 48 d

Skogsbär[redigera]

Ärendemening: Motioner ang. rätten att tillvarataga skogsbär förfalla.

Riksdagsår: 1935
Kungl. Maj:ts prop. eller skrivelser:
Motioner, FK: 100; AK: 136, 234
Utskottsutlåtanden eller memorial, Saml: 10, Avd.: , Nr: 3, Sida:
Utskottsutlåtanden eller memorial, Saml: 9, Avd.: 1, Nr: 21, Sida:
Kamrarnas förhandlingar, FK: 6: 3 d; AK: 8: 4
Kamrarnas förhandlingar, FK: 14: 36 d; AK: 17: 48 d

Källor[redigera]

  1. Sveriges Riksdag, Register 1867-1899, SE/SVAR/SR-111010043/1867-1899/2 (1867-1899), bildid: A0002001_00404
  2. Sveriges Riksdag, Register 1867-1899, SE/SVAR/SR-111010043/1867-1899/4 (1867-1899), bildid: A0002003_00350