Är Frälsningsarmén i öfwerensstämmelse med Guds ord?

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Är Frälsningsarmén i öfwerensstämmelse med Guds ord?
av Frantz Bruun
Inledning  →
På Wikipedia finns en artikel om Frälsningsarmén.


[ 1 ]

Är Frälsningsarmén i öfwerensstämmelse med Guds ord?
Föredrag

af

Pastor Frantz Bruun.Bemyndigad öfwersättning.Andra upplagan.


Eftertryck förbjudes.
Lund 1891,

Collin & Zickerman.

(Firma: Ph. Lindstedts Universitets-Bokhandel.)

[ 2 ]
Lund 1891.

Tryckt på Håkan Ohlssons boktryckeri.

[ 3 ]Detta föredrag öfwer Frälsningsarmén, som jag höll förlidet är i Maj månad på Hausmannsgatans bönehus i Kristiania, utgifwes nu ånyo på mångas önskan i tryck. Jag utsänder det med bön om, att Herren af sin stora nåd wille wälsigna det, så att också härigenom sanningen måtte främjas och willfarelsen uppenbaras.

Solheim (Norge) Maj 1890.

Författaren.


Denna lilla skrift, hwars första upplaga inom år och dag från dess utgifwande slutsålts, utgifwes nu i en ny oförändrad upplaga. För att underlätta spridningen har partipriset bestämts till 8 kr. för 50 ex. och 4 kr. 50 öre för 25 ex. Partier af 100 ex. och deröfwer kunna genom direkt korrespondens med oss erhållas till ännu något lägre pris än ofwanstående.

Lund i Juli 1891.

Ph. Lindstedts Universitets-Bokhandel.
[ 4 ]

Innehåll.

Inledning Sid. 5.
I. Frälsningsarméns förakt för dop och nattward 6.
II. Frälsningsarméns predikan är i strid med Guds ord 9.
III. Frälsningsarméns marknadsskrikande högmodsande 18.
IV. Frälsningsarméns bibelstridiga despotism 21.
V. Farorna för famljelifwet och barnuppfostran i Frälsningsarméns anordningar 22.
VI. Frälsningsarméns bibelstridiga qwinnopredikan 23.
VII. Bullret och owäsendet och det teatraliska wid Frälsningsarméns uppträdande 28.