Hoppa till innehållet

Östgötars minne/1688

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  1687
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1688
1689  →


[ 96 ]

1688.

1274. Magnus Nicolai Duværus. F. i Simonstorp; fad. komminister. Kollega i Linköping 96; rektor i Eksjö 1700. D. 1705 92.

1275. Andreas Petri Pihl. F. i Linköping 1668. D., drunkn. i närheten af Sthlm, antagl. som stud.

1276. Andreas Isaci Parmand [adl. 1698; förut Parmander]. Fad. krigsråd, bror till n:r 570. Löjtnant vid Fortifikationen. D. i Göteborg 1713.

1277. Bernhard Nicolai Cederholm [adl. 1714 med bibeh. namn], f. i Sthlm 1678 245; fad. sjötullsinspektor. E. kanslist i Just.-rev. 99; ambassadsekret. till Berlin 1704; kanslist vid Inrikes-exped. 06; registrator vid Lifländska exped. 10; sekreterare vid Handelsexped. 14; lagman i Vadstena län 18; i Värmland 19; led. i Lagkommissionen 26; rev.-sekreterare 33; just.-kanslär 39; präsident i Göta hofr. 41. Egare af Grimstad i Östra Skrukeby o. Frö i Lillkyrka. D. på Grimstad 1750 188.

Under sin tjänstgöring i kansliet var han beordrad till Konungen, som låg i Turkiet, och kom därför att vara med i kalabaliken i Bender samt Konungen följaktig till Demotika. Hade mycken del i författandet af 1734 års lag.

1278. Israël Laurentii Vangel. F. i Å 1669; fad. kyrkoherde [684]. Prv. 1712. Kollega i Vadstena 1696, i Norrköping 1704; tillika hosp.-präd. 07; kyrkoherde i Å 14. D. 1736 62. [ 97 ]

1279. Johannes Christierni Norström. F. i Linköping 1674, döpt 283; fad. prost [814]. Fil. doktor 1700; prv. 09. Konsist-notarie i Linköping 03; rektor där 04; kyrkoherde i Eksjö stads- o. landsf. 10; prost 10. D. 1730 210.

N. anhöll hos akad. konsist. våren 1700 att få på samtliga studenters vägnar genom en oration betyga sin underd. tacksägelse, »för det H. K. Maj:t hafwer förskonat dem för contributionens erläggande», hvilket bonom beviljades. Kontributionen ut togs dock på hösten samma år.

1280. Johannes Laurentii Kinberg. F. antagl. 1677; fad. rådman i Linköping [se 676]. Bokhållare i Enkedrottningens revisionskontor; borgmästare i Vadstena 1718-23, i Linköping 29. D. 1743 236.

1281. Andreas Laurentii Kinberg. F. 167.; fad. rådman i Linköping. Soldat. D. i Holland el. Belgien.

För vexation å novitier dömdes K. och landsmannen Gladstrand [1076] af akad. konsist. 1689 »att plichta med carcere 4 dagar.» K.-prot.

1282. Andreas Matthiæ Zetterstedt [Zettersten]. F. omkr. 1660; fad. bonde i Kuddby. Bokhållare vid Holmens mässingsbruk i Norrköping 96; förvaltare där 1711; afsk. 33. D. 1733.

Förlorade all sin egendom 1719 vid ryssarnes härjning. Fick vid afskedet från befattningen för sin långa och redliga tjänst behålla lönen till sin död, som dock snart inträffade. Ö.

1283. Olavus Jacobi Litzing. F. i Hällestad 1669 3. Prv. 96. Kommin. i Horn o. Hycklinge 97; kyrkoherde i Hult o. Edshult 1710. D. 1732 191.

1284. Petrus Canuti Rosinius. F. i Flisby 1664 1712; fad. C. Kindius, komminister. Fil. kand.; prv. 1703. Konrektor i Linköping 1700; kyrkoherde i Vallerstad o. Järstad 03; prost 29. D. 1734 214.

»En saktmodig man af grundliga studier.» Nic.

1285. Nicolaus Laurentii Aquilin. F. i Vånga; fad. bärgsman. Prv. 1694. Komminister i Vreta kloster 95. D. 1715 l84.

1286. Johannes Laurentii Glanstrand. F. i Vånga; fad. bärgsman. Prv. 1695. Komminister i Tjällmo 95. D. 1704 13.

1287. Martinus Jonæ Bangelius. F. i Gårdeby 1666, döpt 1512; fad. snickare. Stud. i Åbo 95; prv. 97. Leg.-präd. i London 98; e. o. hofprädikant 99; kyrkoherde i Gistad 1702. D. 1730 161.

1288. Gudmundus Petri Brusin [Brusenius]. Rådman i Söderköping.

1289. Magnus Olavi Lehnberg. F. i Flistad 1665; fad. bonde. Prv. 1701. Kollega i Linköping 1695; apolog. 99; bat.-präd. vid Östg. inf.-reg. 1701; reg.-pastor 03; kyrkoherde i Vimmerby o. Pelarne 05; prost 20. D. 1735 2011.

Bivistade som regementspräst kriget i Polen.

1290. Johan Bergenstjerna [adl. 1717; förut Berg o. Frondberg]. F. i Linköping 1668 274: fad. arrendator (farfad. tyrolare). Auskult. i Bärgskolleg. 99; v. notarie 1702; notarie 07; adv.-fiskal 08; sekreterare 13; assessor 20; bärgsråd 31; afsk. 47. D. på Vretabärg i Södertörn 1748 13.

1291. Emanuel Gregorii Kurman [Kretz]. F. i Nykil 1666 312; fad. landtbrukare o. ryttare [619]. Auskult. i Svea hofr. 92; inspektor vid Myntverket. D., drunkn., vid Bo nära Sthlm 1707 122.

»Obiit in aquis cum uxore.» Bj.

1292. Laurentius Vendelli Scheibe. F. antagl. i Norrköping; fad. kronofogde [795]. Lifdrabant. D. i Arboga 1695. [ 98 ] 1293. Petrus Olavi Landelius. F. 1667, döpt 244; fad. komminister i Östra Ny. D. som stud. i Uppsala 1689.

1294. Carolus Rivelius. D., trol. som stud., i Sthlm.

1295. Petrus Törngren. F. 1669 1512. Prv. 1702. Komminister i Säterbo, Västerås stift, 06. D. 1715 83

»Förtjente såsom berömlig präst en bättre lägenhet.» M.

1296. Andreas Ingevaldi Aurelius. F. i Kaga 1664; fad. bonde. Prv. 99. Kommin. i Nykil 1701; prädikant o. syssloman vid Linköpings hospital 18; kyrkoherde i Östra Tollstad o. Sya 30. D. 1740 215.

1297. Benedictus Caroli Gelinius.

1298. Samuel Haqvini Hierstadius. F. i Stora Åby 1671 15; fad. kyrkoherde [711]. Prv. 1700. Kollega i Linköping 1697; kyrkoherde i Västra Tollstad 1704. D. 1736 143

1299. Daniel Benedicti Mollerus. F. i Rappestad 1673 144 fad. prost. Auskult. i Sthlm; kronofogde i Uppland. »Reste ur riket.» d. 1731.

1300. Haqvinus Petri Elfving. F. i Strå 1663 53; fad. bonde. Prv. 95. Kommin. i Vimmerby 97; hosp.-präd. i Vadstena 99; kyrkoherde i Frödinge 1712. D. 1732 241

1301. Johannes Andreæ Togelius. Prv. 1684. Komminister i Hult o. Edshult 91; »emeritus» 1723. D. i Kråkshult, Jönk. län, 1727 97.

Samtidigt med ofvanstående lefde Johannes Theodori Togelius, som blef student i Åbo 1680 och sedermera kollega i Norrköping. Huruvida denne eller n:r 1301 bör här upptagas, är ganska osäkert, enär i en del källskrifter står »Andreæ», i andra »Theodori».