Östgötars minne/1717

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1716
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1717
1718  →


[ 140 ]

1717.

1869. Johan Sparschuch. F. i Norrköping 1699 511; fad. Christian, rektor o. organist (tysk). Fil. doktor 1731; prv. 35: teol. doktor i Lund 68. Gymn.-adj. i Linköping 31; lektor 35; tillika kyrkoh. i Landeryd 39; förste teol. lektor o. kyrkoh. i Skeda 42; prost 55; domprost i Linköping 69. D. 1781 283.

Uppgifves blifvit redan vid 15 års ålder af S:t Olai förs. i Norrköping [ 141 ]konstituerad till organist efter äldre brodern, och skulle tjänsten tills vidare skötas af mag:r Thun. — »Han har alltid haft namn af en from, foglig och i de nödige lärdomsdelar väl bevandrad man samt en nyttig och skicklig ungdomens ledare.» Br.

1870. Anders Dahlstedt. F i Vist 1692, döpt 228; fad. Germund, bonde o. hjulmakare. Stud. i Lund 1717; prv. 22. Komminister i Gammalkil 25. D. 1740 1212.

1871. Bengt Ekerman. F. i Eksjö 1697 Daniel, råd- och handelsman. Stud. i Lund 1717. Auskult. i Göta hofr. 22; stadsnotarie i Linköping 24; rådman 29. D. i Linköping 1755 1411.

1872. Per Talén. F. i Vadstena 1698 2810; fad. Joël, råd- och handelsman. Konduktör vid Fortifikationen i Kalmar; löjtnant. D. i Göteborg 1733.

1873. Jakob Hagman. F. 1700; fad. Nils, gästgifvare i Kimstad. Prv. 25. Kollega i Norrköping 22; afsk. 25; kommin. i Skällvik o. S:t Anna 30; kyrkoherde i Mogata o. Borrum 40. D. 1758 195.

1874. Anders Gråsten. F. i Linköping 1694 28; fad. Johan, handelsman. Prv. 1725. Kollega i Linköping 25; tillika subkantor 32; kyrkoherde i Fornåsa o. Lönsås 36. D. 1761 104.

En vaksam och för kyrkornas bästa driftig man.

1875. Herman Gideon De Rogier. F. i Tingstad 1692 182; fad. Jonatan, kvartermästare (af fransk härkomst). Fil. kand. 1728; prv. 31. Gymn.-adj. i Linköping 30; rektor i Vadstena o. kyrkoh. i Orlunda 31; kyrkoherde i Kettilstad o. Tjärstad 37; prost 53. D. 1760 154.

1876. Per Vetterberg. F. i Norrköping 1704 98; fad. Per, rådman o. brukspatron. Auskult. i Svea hofr. 26, sed. i Göta hofr.; hofr.-kommissarie där. Brukspatron i Norrköping; tit. hofsekreterare 61. Egare af Frö i Lillkyrka omkr. 60. D. där 1776 273.

1877. Carl Fredrik Videgren. F. i Marstrand 1701 161; fad. Emanuel, tullförvaltare i Västervik. E. o. kanslist i Kanslikolleg. 20; ambassadkanslist till Berlin 20; tullförvaltare i Västervik 21, i Helsingfors 26, i Norrköping 29; afsk. 63; tit. assessor 60. D. i Norrköping 1767 256.

V. fick. endast tjuguårig, med vederbörligt tillstånd tjänsten efter fadern. — »Ett kvickt snille, uppodladt genom flit och nyttig läsning och förenadt med ett moget omdöme jämte långlig erfarenhet, gjorde honom så mycket mera utmärkt och älskad af sina vänner, som dessa egenskaper ej alltid träffas tillsammans.» Hr. — »Vitter och uti galanta studier och europäiska språk förfaren man.» Siv.

1878. Sven Bärling [Bernling]. F. i Lofta 1698 248; fad. kyrkoherde. Landtbr.-inspektor; landtbrukare i Ullevi, Gamleby s:n. D. där 1750 68.

1879. Israël Lindell. F. i Linköping 1696; fad. Israël, lasar.-syssloman. Stud. i Lund 1723; prv. 30. Kollega i Linköping 31; kyrkoherde i Gistad 45. D. 1757 154.

1880. Johan Duræus. F. i Norra Vi 1697 3110; fad. prost [1005]. Prv. 1723. Kommin. i Asby 28; kyrkoherde där 45; prost 64. D. 1778 261.

D. blef kyrkoherde, ehuru konsistoriets alla medlemmar med undantag af biskopen, Rhyzelius, förklarade honom inkompetent.

1881. Carl Knoop. F. i Skeppsås 1698 52; fad. kyrkoherde [1094]. Stud. i Lund 1722: fil. doktor 26; prv. 28. Kommin. i S:t Lars 34; kyrkoherde i Vallerstad o. Järstad 35. D. 1757 712.

»En lärd och ansedd man.» H. — »Låg 15 år i stenpassion.» Nic.

[ 142 ]1882. Carl Norling. Fad. Carl, borgare i Norrköping. Mönsterskrifvare vid Lifgardet 1718. Sinnessjuk.

1883. Olof Löfgren. F. i Linköping 1697 610; fad. prost [1051]. Stud. i Lund 1715. Auskult. i Svea hofr. 22; stadsnotarie i Norrköping 25; rådman o. kämn.-präses 28. Egare af Almstad i Tåby. D. Norrköping 1753 3012.

1884. Erland Carlström. F. i Bälaryd 1699; fad. Per, bonde. Bokhållare på Godegårds bruk; landtbrukare på Lundby i Risinge; tit. brukspatron. D. där 1760 202.

1885. Nils Melander. Fad. Per. Handlande o. borgare i Sthlm.

Namnet synes vara tvifvelaktigt, ty somlige kalla honom Melander eller Metander, andre Molander.

1886. Jakob Runéer [Runer]. Soldat (»miles gregarius»).

1887. Per Kindelius. F. i Hägerstad 1693 2810; fad. Harald, landtbrukare. D., trol. utan yrke, i Hägerstad 1729 221.