Östgötars minne/1718

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1717
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1718
1719  →


[ 142 ]

1718.

1888. Petrus Asp. F. i Norrköping 1703 178; fad. superintendent. Fil. kand. 23. Utn. lektor i Härnösand 25. D. i Uppsala 1725 234.

1889. Jakob Bornelius [Spongenberg]. F. 1697; fad. inspektor [1218]. Auskult. i Göta hofr.; v. häradshöfding. D. i Sthlm 1731 6.

1890. Gillis Rydstedt. F. 1699 318; fad. Per, tullkontrollör i Norrköping. Kammarskrifvare vid sjötullen i Gefle 1723; kontrollör där 25, i Norrköping 26; tullförvaltare i Söderköping 42. D. 1772 217.

1891. Hans Collander. F.i Kvillinge 1693 3011; fad. Hans, sockenskomakare. Prv. 1722. Komminister i Gryt 28. D. på Stjärnebärg i Tryserum 1743 179.

1892. Jonas Vikmark. F. i Tåby 1699, döpt 145; fad. Bengt, bonde o. gästgifvare. Auskultant vid Sthlms rådsturätt 1726.

1893. Magnus Häger. F. i Ringarum 1697, döpt 149: fad. Anders Frimodig, båtsman. Apolog. i Västervik 1725; kollega 26. D. 1727 285.

1894. Carl Brunckman. F. i Jonsbärg 1698 86; fad. Erik, arrendator. Prv. 1725. Kollega i Norrköping 25; kommin. i S:t Johannes 26; kyrkoherde i Konungsund 34. D. 1748 98.

1895. Johan Palmærus. F. i Örbärga 1698 2011; fad. kyrkoherde [1220]. Prv. 1722. Bat.-präd. vid Lifgardet 22; kyrkoherde i Klockrike o. Brunneby 32, i Häradshammar o. Jonsbärg 44; prost 61. D. 1766 305.

1896. Lars Spiring. F. 1698; fad. Lars, frälsefogde i Östra Ny. Kanslist; fögderinotarie i Österg.; inspektor på Norsholm i Kimstad. D. 1765 144.

1897. Carl Spiring. F. omkr. 1700; fad. Lars, frälsefogde i Östra Ny. D. som stud. på Kåreholm där 1719 224.

1898. Magnus Pohlin [Metropolin]. F. i Hvarf 1697 1010; fad. Anders, förare vid Östg. inf.-reg. Landtbrukare på Örvad i Västra Stenby (Kälfsten), sed. i Mogata. D. på 1750-talet.

1899. Peter Vesterhoff. F. i Västervik 1701 1911; fad. Magnus Persson, [ 143 ]handelsman. E. o. kanslist i Kanslikolleg. 20; kopist (35); kanslist; registrator 43; kgl. sekreterare o. andre exped.-sekreterare i Inr. civilexped. 47. D. i Sthlm 1758 122.

Var Bondeståndets sekreterare vid riksdagarne 1740, 42 o. 51; var ock samma stånds fullmäktig i Rikets ständers kontor o. manuf.-kontor. En redlig och förtjent man. Fru Nordenflycht hedrade honom med en grafskrift, och öfver honom slogs en medalj.

1900. Sven Juringius. F. i Höreda 1695; fad. komminister [952]. D. som stud. i Hällestad 1725 145.

1901. Jonas Edenmark [Edmark]. Fad. Anders, bonde i Västra Ed. D. utan kändt yrke i Sthlm 1731 1.

1902. Magnus Edstrand. F. i Östra Ed 1696 2210; fad. Samuel, bonde. Fil. doktor 1728; prv. 30. Rektor i Söderköping 34; kyrkoherde i Hällestad 45. D. 1767 52.

1903. Anders Vetterdahl. F. i Vadstena 1696. Prv. 1725. Komminister i Tjällmo 33. D. 1753 54.

1904. Jonas Colléen [Collenius]; F. 1697; fad. klockare i Borg. Kanslist, antagl. vid tullverket i Sthlm: tullförvaltare i Åbo (1735).

1905. Carl Berndt Bergman. F. i Ingatorp 1697 39; fad. ryttmästare. D. utan kändt yrke i Sthlm 1731.

»Hade kallelse till ordination 1727, men var ej med de öfrige. som då ordinerades.» Bl.

1906. Jonas Våhlin. F. i Västra Eneby 1699 85; fad. kyrkoherde [1378]. Stud. i Lund 1722; fil. doktor 30; prv. 31; teol. doktor 46. Docent i Lund 31; fil. adj. 32; teol. adj. 33; akad.-sekreterare 35; univ.-bibliotekarie 40; teol. professor 44: tillika kyrkoherde i Stångby 44; i Uppåkra o. Flackarp 49; förste teol. professor o. domprost i Lund 63. Riksdagsman 65, 69, 71. D. 1777 235.

V., som tre gånger uppfördes på biskopsförslag, åtnjöt stor aktning som en from, lärd och arbetsam man. Inlade mycken förtjänst om akad. bibliotekets ordnande. Utmärkte sig som riksdagsman för ståndaktighet i de politiska principer, som han en gång omfattat. Cav.

1907. Anders Hargelius. F. i Östra Harg 1697 48; fad prost [1184]. Prv. 1724. Komminister i Törnevalla 35. D. 1735 37.

1908. Sven Yckenberg. F. i Tjärstad 1701 278; fad. Per, inspektor. Prv. 24. Skv.-präd. vid Östg. kav.-reg. 28; reg.-pastor 38; kyrkoherde i Godegård 39; prost 69; kontr.-prost 71. D. 1776 293.

1909. Nils Bruzelius. F. i Ingatorp 1698. fad. kyrkoherde i Flisby. Prv. 1724. Kommin. i Norra Vi o. Tirserum 34; kyrkoherde i Ingatorp o. Bällö 36. D. 1767 105.

1910. Johan Vikbom. F. 1699; fad. Måns, bonde i Östra Ny. D. som stud. i Uppsala 1718 2911.

Uppgifves blifvit mördad. Nic.

1911. Lars Kraft. F. i Frinnaryd 1700 249; fad. kyrkoherde [1264]. Prv. 22. Kommin. i Virserum o. Järeda 29; kyrkoherde i Rumskulla o. Häsleby 40. D. 1767 1511.