Östgötars minne/1723

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1722
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1723
1724  →


[ 151 ]

1723.

2008. Nils Palin. F. i Östra Ny 1701 1312; fad. kyrkoherde [1096]. Kanslist vid Akcisrätten i Sthlm 27; notarie där; tullinspektor i Örebro (36); sekreterare vid Gen.-tullkansliet. D. 1747 295.

2009. Bengt Bergius. F. i Örtomta 1699 263; fad. prost [833]. E. o. landskontorist i Österg. län 1725; slottsbokhållare i Linköping 28; häradsskrifvare i Finspånga län, Bråbo o. Memming 40. D. på Emta i Tjällmo 1749 301.

2010. Per Zetterling. F. i Östra Eneby 1703 36; fad komminister [1439]. Fil. doktor 31; prv. 33; teol. doktor i Greifswald 56. Rektor vid franska [ 152 ]skolan i Sthlm 32; tillika e. o. hof.- o. drabantpräd. 35; ord. hofprädikant 36; kyrkoherde i Kuddby 42; kontr.-prost 43. Riksdagsman 52. D. i Söderköping 1769 177.

»Z. var en lärd man, hade goda ämbetsgåfvor, älskade och befordrade ordning samt skötte med nit och trohet sitt ämbete.» Br.

2011. Axel Loo. F. i Svinstad. 1704 54; fad. Axel, inspektor. Stadsnotarie i Linköping 31; rådman 36; borgmästare i Vimmerby 42; afsk. m. tit. häradshöfding 61. Bosatt på Gräfverum i Västra Eneby. D. där 1787 167.

2012. Carl Malmstedt. F. i Norrköping 1698; fad. Carl. Prv. 1730. Apologist i Norrköping 29; kollega 30. D. 1733 107.

2013. Sven Collin. F. i Söderköping 1703 212; fad. prost [1010]. Fil. doktor 31; prv. 40. Konrektor i Linköping 35; rektor 37; lektor 39; kontr.-prost i Ydre 63. D. i Linköping 1766 183.

Var en »grundärlig och vänfast man, jämn och allvarsam i lefverne; yttrade sig merendels lakoniskt, men med behagelighet; trogen lärare, hade jämna, men ej häfvande gåfvor och i allt aktnings- och älskansvärd.» Br.

2014. Anders Lejman. F. i Kimstad 1703 288; fad. Simon, kronofogde. Fil. kand.; prv. 43. Kollega i Linköping 39; konrektor 51; kyrkoherde i Västra Husby 52. D. 1762 254.

2015. Olof Udelius. Fad. gästgifvare i Tjällmo. D. som stud. i Tuna 1731 227.

2016. Jakob Udelius. Fad. gästgifvare i Tjällmo. Landtbr.-inspektor i Udderna i Kimstad. D. af skador vid eldsvåda å Löfstads egendom 1750 71.

2017. Erik Collberg. F. i Oppeby 1703, döpt 54; fad. Arvid, arrendator. D. som stud. i Uppsala 1723 268.

2018. Lars Londén [Vålberg]. F. i Vårdnäs trol. 1700; fad. bonde. Landtbrukare o. rusthållare å Skillbärga i Vårdnäs. D. där 1768 177.

2019. Jonas Torselius. F. i Loftahammar 1701; fad. komminister. D. som stud. i Uppsala 1725 195.

Uteslöts ur nationen därför, att han svårt misshandlat landsmannen Aurell [2043], »ity örhinnan på ena sidan var skadd af örfilar och bröstet illa stött med ett värjfäste, så att blodet skockat sig.» Se Falk, sid. 46. — T. afled genom själfmord under sinnesrubbning.

2020. Johan Mogström. F. i östra Harg 1700 304; fad. Elias, bonde. Kollega i Norrköping 49; afg. g:m ackord 63. D. 1768 112.

2021. Nils Uhr. F. 1700; fad. Anders. Auskultant vid ämbetsverk i Sthlm. D. där 1748.

Hans fader uppgifves varit bonde i Kimstad, men detta möjligen genom förväxling med n:r 2067, som ej var broder till ofvanstående.

2022. Nils Rignell. Fad. Per. Artilleriskrifvare i Sthlm; afsk. D. i Värmland 1742.

Lemnade snart sin befattning och var sedan utan tjänst; vandrade ikring utan hemvist och kom slutligen till Värmland, där hans lopp ändades.

2023. Anders Hertzman. F. i Skärkind 1701 1211; fad. Per, bonde. Prv. 32. Bat.-präd. vid Kalmar reg. 36; kyrkoherde i Eksjö 52; prost 59; kontr.-prost 59. D. 1768 197.

Relegerades 1725, enär han var »besynnerligaste upphofsman» till slagsmålet på Vaksalagatan i dec. 1724. Blef för sin ovanliga kroppsstyrka kallad Göta lejon. Se Falk, sid. 77.

[ 153 ]2024. Magnus Samuel Söderstéen. F. i Söderköping 1702 306; fad. kyrkoherde [1320]. Fil. doktor 43; prv. 44. Kyrkoherde i Hallingebärg 55. D. 1777 293.

»Sträng i grundsatser, ihärdig, rättrådig. Stark jordbrukare, lärde han sina sockenboar att bryta sten, utgräfva kärr och mossar, rothugga m. m., hvarom man i dessa vildmarker ej förut hade begrepp.» H. — Utgaf från trycket »De Sudercopia.»

2025. Vilhelm Anders Vennerdahl. F. i Grebo 1709 176; fad. kyrkoherde i Kuddby. Fil. doktor 34; prv. 43. Gymn-adj. i Linköping 35; kollega 37; konsist.-notarie 39; lektor 42; kyrkoherde i Lofta o. Loftahammar 51; prost 51. Riksdagsman 51. D. i Norrköping 1753 119.

»Egde godt snille, vacker lärdom och passerade för en snäll svensk poet.» Br.

2026. Samuel Lindgren. F. i Östra Tollstad 1697 2712; fad. komminister. Landtbr.-inspektor i Småland. D. i Blekinge.

2027. Nils Ljungberg. Fad. Jonas, korpral i Rogslösa. Auskultant vid ämbetsverk i Sthlm.