Östgötars minne/1755

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1754
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1755
1756  →


[ 227 ]

1755.

2958. Mårten Gustaf Meurling. F. i Kristdala 1737 77; fad- prost [2131]. Fil. doktor 61. Docent i Lund 64. Direktör vid Andrarums alunbruk, Krist. län; frälsekamrer vid Piperska egendomarna i Skåne 70; godsegare å Syserum med Björkefall o. Kvillehälla i Tuna 1800. D. där 1805 54.

M. fick nämnda egendomar till skänks af gref C. G. Piper »för den trohet och skicklighet, hvarmed han skött sina åligganden.» Efterlemnade en betydlig förmögenhet, hvaraf en del donerades till välgörenhetsanstalter. A. — Skref in sig som student i Lund 66.

2959. Nils Magnus Ekman. F. i Östra Tollstad 1736 612; fad. Jonas, kaptenlöjtnant i Västra Ny. Fil. kand. 63; fil. doktor 64; prv. 78. Utn. kollega i Vadstena 73; e. o. aman. vid Kgl. biblioteket 75; v. konrektor i Linköping 76; kollega 77; konrektor 78; rektor i Söderköping 85. D. där 1802 2810.

[ 228 ]2960. Johan Vellander. F. i Linköping 1735 3110; fad. slottsvaktmästare. Auskult. i Svea hofr. 60; v. hhöfd. 63; aman. vid Sthlms just.-kolleg. 63; v. kurator ad litem 66; andre kurator 71; förste kurator ad litem 75; rådman i Sthlm o. präses i stadens kämn.-rätt 76. Riksdagsman i Borgarståndet 78. Vitterhetsidkare; tonsättare. D. i Sthlm 1783 103,

Tidigt medlem af Utile dulci, gjorde sig V. såsom lyrisk diktare snart ett namn, som af samtiden sattes högt. Han är ock författare till den första svenska operan, »Thetis och Pelée,» som med musik af Uttini gafs första gången å Bållhuset vid Kgl. svenska operateaterns invigning den 18 jan. 1773 och sedan upplefde ytterligare 30 representationer. Själf musikaliskt begåfvad, var han ej blott utöfvare af musikens konst, utan försökte sig äfven i smärre kompositioner och visor, som vunno allmänhetens tycke. »Samvetsgrann ämbetsman, aktad domare, i sitt väsen manlig, värdig och ren,» säger Kellgren i ett varmt åminnelsetal öfver denne sin vän. Se Biogr. lex.; Dahlgrens anteckningar om Sthlms teatrar.

2961. Martin Abraham Ringman. F. 1734; fad. fänrik. D. som stud. i Sthlm, på resa till Uppsala, 1758 10.

2962. Johan Classon. F. i Söderköping 1734 26; fad. rådman o. gästgifvare. Auskult. i Göta hofr. 61; v. häradshöfding. Landtbrukare å Högboda i Björsäter. D. där 1801 1611.

2963. Carl Vilhelm Åhlin. F. 1743; fad. Nils, handlande i Sthlm. Kammarskrifvare i Kammarkolleg. 73; kamrer vid Allm. enke- o. pupillkassan. D. i Sthlm 1788 57.

2964. Emanuel Regnér. F. i Mjölby 1734 248; fad. kyrkoherde. Stud. i Lund 60; prv. 63. Kommin. i Östra Tollstad o. Sya 69; utn. kyrkoherde i Västra Harg 97. D. 1798 81.

2965. Zacharias Ekstrand. F. i Tirserum 1736 68; fad. kyrkoherde i Sund. Fil. kand. 61; prv. 66. Komminister i Rogslösa o. Väfversunda 76. D. 1786 1810.

2966. Johan Pamp. F. 1735 44; fad. Johan, gästgifvare i Östra Husby. Auskult. i Svea hofr. 60; aman. 62. Sekreterare vid Finspångs bruk 63; afsk. 90; landtbrukare o. egare af Ysunda i Risinge 88. D. där 1817 71.

2967. Carl Adam Hult. F. i Västra Ny 1733 62; fad. Johan, inspektor i S:t Per. Prv. 58. Komminister i S:t Per 71. D. 1785 128.

2968. Lars Bernhard Hult. F. i Västra Nv 1735 1710; fad. Johan, inspektor i S:t Per. Prv. 62. Kommin. i Västervik 72; kyrkoherde i Målilla o. Gårdveda 84; prost 92; kontr.-prost 1800. D. 1812 210.

2969. Carl Styrelius. F. i Ekebyborna 1732 1211; fad. Carl, bonde. Prv. 62. Skollärare vid Vadstena krigsmanshus 67; pastor där 72. D. 1774 14.

2970. Johan Askelöf. F. i Askeby 1733 114; fad. Amund, bonde. Fil. doktor 61; prv. 64. E. o. bat.-präd. vid Östg. inf.-reg. 68; pastor vid Vadstena krigsmanshus 74; kyrkoherde i Klockrike o. Brunnebv 75; prost 94. D. 1809 184.

2971. Holsten Værnesson. F. i Östra Eneby 1737 75; fad. frälseinspektor. Prv. 63. Komminister i Björsäter o. Yxnerum 73. D. 1785 199.

2972. Samuel Bruze [Bruzelius]. F. i Tirserum 1736 2812; fad. kyrkoherde [1909]. Stud. i Lund 60. E. o. kontorsskrifvare i Riksbanken 61—63; tit. hofsekreterare 62; landtbrukare å Ingatorps gästg.-gård. D. där 1810 23.

[ 229 ]2973. Sven Landberg. F. i Östra Ryd 1733 63; fad. Anders, bonde. Fil. doktor i Greifswald 60; prv. 60. E. o. skv.-präd. vid Gröna dragonerna 76; kyrkoherde i Gamleby 79; prost 92. D. 1798 181.

2974. Lars Sparschuch. F. i Linköping 1738 112; fad. domprost [1869]. Auskult. i Göta hofr. 59; v. hhöfd. 62; tit. assessor 76; vik. lagman. Godsegare på Valla i S:t Lars 66. D. där 1810 205.

2975. Lars Hult. F. i Vireda 1734, döpt 195; fad. Israël, förridare. Auskult. i Svea hofr. 63; kanslist vid Gen.-tulldirektionen; aktuarie där 72; kontrollör i Västervik 73, sed. i Karlskrona; tullförvaltare i Marstrand D. där.

2976. Daniel Ekerman. F. i Linköping 1735 99; fad. rådman [1871]. Fil. doktor 64; prv. 66. Fångpräd. i Norrköping 70, i Sthlm 72; kyrkoherde i Ljung o. Flistad 77, i Furingstad 92; prost 82; kontr.-prost 87. Riksdagsman 86, 89, 92. D. 1807 310.

2977. Olof Vetterqvist. F. i Vadstena 1733 411; fad Samuel, råd- o. handelsman. Fil. doktor primus 64. Docent i Upps. 64; inform.-adjutant vid Fortifikationen 64; löjtn. 76; kapten 78; major 86. D. 1809 274.

2978. Nils Severin Sjöstedt. F. i Höreda 1737 2210; fad. prost. Prv. 63. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Gistad 75. D. där 1779 95.