Hoppa till innehållet

Östgötars minne/1727

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  1726
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1727
1728  →


[ 160 ]

1727.

2113. Daniel Lindenhagen. F. 1709; fad. Samuel, gästgifvare i Skeda. Gästgifvare i Målbäck i Skeda. D. 1754.

L. är stamfader för ännu fortlefvande släkten Lindhagen.

2114. Johan Rehn. F. i Linköping 1708 912; fad. Måns, mjölnare. Stud. i Lund 29; prv. 36. Subkantor vid Linköpings gymnasium 36; e. o. bat.-präd. vid Östg. inf.-reg. 39; kyrkoherde i Ukna 52. D. 1771 179.

Bivistade finska kriget 1740—42.

2115. Jakob Sjösteen. F. i Örbärga 1706 306; fad. Magnus, kronofogde. Stud. i Lund 24. V. häradshöfding i Småland, sed. bosatt i Väfversunda. D. där 1751 612.

2116. Per Bredstrand. F. i Östra Vingåker, Söderm. län, 1700 116; fad. Johan, bonde i Skedevi. Prv. 30. Komminister i Skönbärga 38. D. 1759 215.

2117. Erik Kinnander. F. i Tirserum 1702 285; fad. Lars Amundsson, bonde i Kisa. Fil. doktor 37; prv. 39. Rektor i Eksjö 39; kyrkoherde i Lommaryd o. Bälaryd 49; prost 63; kontr.-prost 68. D. 1786 166.

K. är stamfader för ännu lefvande ätten Kinnander.

2118. Johan Litzenius. F. i Gryt 1708 108; fad. prost där, sed. i Söderköping. Fil. doktor 37; prv. 43. Gymn.-adj. i Linköping 37; kollega 39; konsist.-notarie 42; lektor 47; kyrkoherde i Lofta o. Loftahammar 55; prost 56; kontr.-prost 61. D. 1766 121.

2119. Per Sörling. F. i Appuna 1703 197; fad. kyrkoherde [1420]. Prv. 32. Komminister i Ödeshög 37. D. 1739 306.

»Var en fromsint och mycket afhållen man, men nog sjuklig.» Bl.

2120. Per Amnelin. F. i Å 1699 291; fad. Jöns, bonde. Prv. 1736. Komminister i Kimstad 39. D. 1752 311.

2121. Gustaf Adolf Vetterström. F. 1711 125; fad. Anders, kommissarie i Malexander. Landtjägare i Österg. Egare af Bjärhult i Malexander. D. på Bjälnäs där 1786 146.

Några uppgifva, att n:r 2121 skulle varit son af Gustaf Vetterström (af annan ätt), landsfiskal och hemmansegare vid Motala, samt aflidit som student hemma hos fadern 1736, eller enligt andre 1739, men detta har ej bekräftats.

2122. Daniel Atterbom. F. i Skönbärga 1706; fad. komminister [1258]. Prv. 37. Komminister i Hogstad 40. D. 1765 1711.

2123. Olof Rothelius. Fad. bonde i Kisa. D., antagl. som stud., på Gotland 1732.

»Var klen i studier och af elak fräjd; ihjälsköt sig själf på Gotland.» Bl.

2124. Johan Metzenius. F. i Lillkyrka 1707 711; fad. kyrkoherde [1178]. Prv. 34. Komminister i Mogata o. Borrum 41. D. 1753 1411.

»Som han lät förmärka att vilja gifva sig i annan nation och aktade intet curatorernes eller andres råd, så beslöts, att hans symbola skulle honom igengifvas och så blifva honom qvitt.» Nat.-prot.

[ 161 ]2125. Botvid Gladhem [Gladbeck]. F. i Östra Stenby 1701 276; fad. Nils, bonde. Prv. 35. Kommin. i Hällestad 39; kyrkoherde i Vånga 61. D. 1774 1312.

2126. Anders Lindorff. F. i Torpa 1704 3; fad. Håkan, bonde. Fil. kand. 35; prv. 35. Hosp.-präd. o. syssloman i Norrköping 38; kyrkoherde i Furingstad 52. D. 1791 2812.

Stiftade 1783 ett stipendium »till tre fattige, sedige, flitige och till studier fallne ynglingar i Linköpings gymnasio.» Bl.

2127. Sven Sondenius. F. i Flisby 1701, döpt midfastosöndag; fad. Jöns Svensson, bonde. Apologist i Linköping 39. D. där 1765 2511.

S. är stamfader för ännu fortlefvande ätten Sondén.

2128. Olof Venelius. F. i Linköping 1708 611; fad. prost [1186]. D. som stud. i Asby 1731, begr. 1910.

2129. Johan Regnér. F. i Västra Husby 1705 5; fad. kyrkoherde [1330]. Prv. 29. Komminister i Normlösa o. Härbärga 37. D. 1760 255.

2130. Carl Brytzenius. F. i Västra Tollstad 1706 27; fad. prost [1384]. D. som stud. i Vinnerstad 1730 13.

»Vardt 1728 af seniorerne åtvarnad att ej fördjupa sig i vidlöftigare skuld, utan pä godt manér bönfalla sin k. fader att vara sig behjälplig.» Nic.

2131. Per Meurling [Mörling]. F. i Kristdala 1707 76; fad. kyrkoherde. Fil. kand. 33; prv. 35. Kyrkoherde i Kristdala 38; afsk. 89; prost 65. Riksdagsman 65, 71. Egare af Träthult i Kristdala. D. 1794 232.

M. »skötte kyrkans angelägenheter med kraftfull hand och vitsordades både af församling och förmän som en synnerlig ordningsman.» C.

2132. Daniel Ridderspore [Halling]. F. i Hallingebärg 1703, döpt 12; fad. Samuel, organist. Auskult. i Sthlm; aktuarie vid Gen.-tullarr.-societeten; landtullinspektor i Kalmar; öfverinspektor där. D. i Kalmar 1783 135.

2133. Jakob Retzius. F. i Klockrike 1709 75; fad. prost [1325]. Stud. i Lund 35; prv. 37. Komminister i Gammalkil 41. D. 1754 29.

2134. Johan Spak. F. i Vimmerby 1704 412; fad. Olof, kronolänsman. Prv. 37. Komminister i Vinnerstad o. Motala 64. D. 1775 53.

2135. Sven Varling. F. trol. i Östra Ryd 1708 510; fad. arrendator. Landtbrukare vid Norrköping 45.

Begärde 1742 att på kallelse till husprädikant få blifva i Uppsala examinerad och ordinerad, men blef ej. Efter att en kort tid ha varit landtbrukare i Norrköpingstrakten återkom han till Uppsala och fungerade som kurator höstterminen 1747. Året därpå fick han i sin fattigdom en skänk i penningar af nationen, men då han ännu 1750 dröjde kvar, begärdes hos rektor magnifikus, »att honom måtte gifvas consilium abeundi.» Bl. — En Sven Varling, rusthållare i Marby i Dagsbärg, död 1762 284 vid 57 års ålder, är nog ej ofvanstående.

2136. Anders Vikegren. F. i Kuddby 1706; fad. Per, bonde. Prv. 35. Komminister i Katarina förs. i Sthlm 43. D. 1759 206.

»Sökte åtkomma Sorunda pastorat på hvarje sätt» 1737, men ansträngde sig förgäfves. Var, då han dog, på förslag till kyrkoherde i Kvillinge.