Östgötars minne/1784

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1783
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1784
1785  →


[ 292 ]

1784.

3709. Johan Edvard Bäck. F. 1769 12; fad. traktör i Sthlm. Auskult. vid Sthlms rådsturätt 85; kontorsskrifvare i Sthlms just.-kolleg. 87.

3710. Axel Göran Tisell. F. i Tjällmo 1771 2611; fad. Carl, brukspatron. Hofr.-auskult. 89; v. häradshöfding. D. på Regnaholm i Regna 1797 42.

3711. Johan Abraham Hornstedt. F. i Linköping 1766 101; fad. rådman [2534]. Auskult. i Svea hofr. 91; kanslist vid Norrköpings rådsturätt 97; just-rådman 98. D. i Norrköping 1832 233.

3712. Anders Gabriel Schelin. F. i Slaka 1765 1110; fad. komminister [2859]. Prv. 90. Brukspräd. vid Öfverum 90; domk.-adj. o. subkantor i Linköping 92; kommin. i Söderköping 94; v. pastor 1808; kyrkoherde i Vist 09; prost 22. D. 1831 25.

[ 293 ]3713. Carl Mellén. F. i Vist 1766 203; fad. komminister [2906]. Fil. kand. 92. E. o. kanslist i Krigsexped. 92. D. i Sthlm 1794 61.

3714. Jonas Hultgren. F. i Norrköping 1766 241; fad. Jonas, skräddare. Prv. 91. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Gladhammar 1809; brunnspräd. vid Medevi 1792; brukspräd. vid Cedersbärg i Vist 92—93. D. i Gladhammar 1811 167.

3715. Per Hylin. F. i Tjällmo 1764 52; fad. Claës, häradsskrifvare. Prv. 90. Kommin. i Vireda o. Haurida 1809, i Södra Vi o Jursdala 13; kyrkoherde i Horn o. Hycklinge 17; prost 26. D. 1839 284.

3716. Aron Leffler. F. 1765; fad. Sven, landtmätare i Skarab. län. Handelsbokhållare i Sthlm 86; grosshandlare där. Godsegare å Herrestad i Kärda, Jönk. län. D. där 1826 229.

3717. Per Lindblad. F. i Eksjö 1766 112; fad. Anders, rådman o. hattmakare. Fil. kand. 90; fil. doktor 91. Konsist.-aman. i Linköping 92; konsist.-notarie 99. D. i Linköping 1802 274.

L. synes ha varit en kunnig man, enär han under en följd af år användes att vid förefallande behof vikariera vid gymnasium i »flere lektioner.» S.

3718. Magnus Samuel Munck. F. i Skåne 1764 185; fad. kronobef.-man. Prv. 90. Kommin. i S:t Olai förs. i Norrköping 96; v. pastor 1807; kyrkoherde i Tåby 09. D. 1816 201.

3719. Clas Arvedson [Lindelius]. F. 1764 256; fad. gästgifvare i Vikingstad. Garfvare i Norrköping 90; tillika polit.-rådman där 1812; afsk. Riksdagsman i Borgarståndet 09. D. i Norrköping 1851 171.

3720. Nils Lindelius. F. i Linköping 1763 312; fad. slottsvaktmästare; Landtmät.-ex. 89. Komm.-landtmätare i Kalmar län 95. D. på Virum i Misterhult 1822 271.

3721. Lars Kindbom. F. 1761 1712; fad. torpare i Kisa. Sjöman 86; skeppare. D. 1789.

Lärer drunknat vid skeppsbrott under resa från Marstrand till Finland.

3722. Erik Lindman. F. i Linköping 1762 103; fad. Lars, ringkarl. Rustmästare vid Uppl. reg.; sergeant 91; fältväbel 93.

3723. Daniel Retz von Sivers. F. 1764 145; fad. Carl, hofjägmästare. Auskult. vid Sthlms rådsturätt 88. Fänrik vid Dala frikår 90, i armén 97. Bränneri-inspektor.

3724. Henrik Retz von Sivers. F. 1766 262; fad. Carl, hofjägmästare. Auskult. i Svea hofr. 91; e. o. notarie 93; e. o. kammarskrifvare vid tullverket 1800; kammarskrifvare vid Göteborgs sjötullkammare o. tit. kontrollör 1800; tullskrifvare vid Lilla Bomstullen 03; inspektor där 04, sed. vid Göteborgs packhus; tit. öfverinspektor 11; tit. öfverdirektör 16. D. i Göteborg 1837 83.

3725. Carl Peter Öhman. F. 1765 144; fad. Johan, kakelugnsmakare i Sthlm. Stud. af Stockholms nation 90. Kakelugnsmakare i Sthlm. D. efter 1803.