Östgötars minne/1739

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1738
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1739
1740  →


[ 190 ]

1739.

2505. Anders Askegren. F. i Askeby 1717 172; fad. Isak, hemmansegare. Prv. 46; fil. doktor 49. Gymn.-adj. i Linköping 51; konrektor 55; rektor 59; [ 191 ]lektor 62; kyrkoherde i Hagebyhöga o. Fifvelstad 65; prost 65; kontr.-prost 69; inspektor för Vadstena skola 70. Riksdagsman 69, 78. D. 1794 153.

2506. Johan Jellman. F. trol. 1716; fad. skomakare i Norrköping. Klockare i Dagsbärg 44. D. där 1756, begr. 2811.

2507. Nils Hedermark. Fad. skräddare i Häradshammar. E. o. kanslist i Krigskolleg.; afskedad.

H. öppnade ett till kollegiet stäldt bref med penningar, som han uttog; fick spö och sändes till Marstrands fästning. Nic.

2508. Johan Henrik Hjertstedt [Hjerstedt]. F. i Vimmerby landsf. 1718 108; fad. häradshöfding [1491]. Auskult. i Göta hofr.; kanslist där; auskult. i Svea hofr.; auditör vid öfv. Posses reg; e. o. kanslist i Kammarrevisionen 43; kopist 49; afsk 56.

2509. Otto Valbom. F. i Hällestad 1721 281; fad. kyrkoherde [1432]. E. o. tj:man i Riksbanken 45; kanslist 47; kontorsskrifvare 51; bokhållare 56. D. 1757 132.

I Hällestads dopbok står han af fadern antecknad med förnamnet Udde.

2510. Johan Burselius. F. i Odensvi 1718 47; fad. komminister i Jonsbärg. Prv. 47. Pastorsadjunkt i Ljung 47. D. i Jonsbärg 1753 71.

2511. Nils Finke. F. i Östra Ny 1717 294; fad. kyrkoherde [1389]. D. som stud. i Skärkind 1742 289.

2512. Johan Törnstrand. F. i Ringarum 1720 112; fad. bruksprädikant [1454]. Sjöman; jägare o. skogvaktare i Östkinds h:d, bosatt i Häradshammar. D. där 1758 217.

Säges en tid ha varit landsförvist.

2513. Nils Justelius. F. i Västra Ed 1718 232; fad. komminister [1796]. Prv. 42. Komminister i Virserum o. Järeda 52. D. 1766 181.

Hans son Johan, faltvåbel, kallade sig Justell.

2514. Erik Magnus Torling. F. i Jursdala 1718 1610; fad. kyrkoherde [1565]. Landtbrukare i 25 år på en liten hemmansdel i Gibberyd i Rumskulla. — Prv. 62. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Sund 77; tj:fri 80. D. 1784 306.

2515. Petrus Norænius. F. i Rystad 1716 286; fad. komminister [1675]. Prv. 52. Kyrkoherde i Drothem o. hosp.-präd. i Söderköping 66. D. 1795 282.

»Under hans tid förlades hospitalet till Vadstena, hvadan hospitalsprädikantsbefattningen i Söderköping upphörde för kyrkoherdarne i Drothem.» H.

2516. Jonas Hult. F. i Norra Vi 1720 214; fad. Zacharias, bonde. Notarie vid Stora sjötullskontoret i Sthlm; kontrollör vid Skeppsbron; tullinspektor där; tillika led. i Stora sjötullsrätten. D. i Sthlm 1774 före 1011.

2517. Daniel Loftander. Fad. Johan, bonde i Lofta. Sjöman; skeppare fr. Norrköping; sjökapten i Sthlm. D. i Göteborg 1763.

Enligt en uppgift skulle han dött i England; enligt en annan skulle han lefvat ända till 1776.

2518. Nils Gylling. F. i Dimbo, Skarab. län, 1712 192; fad. Nils, inspektor i Hof. Stud. i Lund 35. Landtbrukare o. rusthållare i Hermanshult i Mjölby. D. »i fattigstugan af ålderdomskrämpor» 1782 103.

Om hans förseelse mot goda tonen 1743 läses hos Falk, sid. 72 o. följ. Jfr n:r 2527. — Var en bärgad landtman, »men sedan alldeles afsigkommen.» Nic.

2519. Erik Johan Vikman. F. i Misterhult 1721 45; fad. kyrkoherde [1479]. [ 192 ]E. mönsterskrifvare vid Smål. kav.-reg. 42; sekundkorpral 43; v. auditör vid Sprengtportenska reg. 47; premierkorpral vid Smål. kav.-reg. 49; kvartermästare 56; afsk. m. tit. kornett 63.

Utkommenderades 1743 med regementet mot den upproriska dalallmogen. — Nödgades i följd af ögonsjukdom taga afsked.

2520. Lars Jern. F. i Kisa 1718 27; fad. Nils, gästgifvare. Prv. 48. Komminister i Östra Stenby 59. D. 1789 114.

2521. Magnus Rosander. F. 1717 133; fad. Per, bonde i Blackstad. Prv. 51. Komminister i Locknevi o. Blackstad 68. D. 1778 262.

2522. Daniel Andersson. F. i Järeda 1718 911; fad. bonde. Prv. 48. Komminister i Högby o. Västra Skrukeby 59. D. 1776 1912.

2523. Sven Kinberg. F. i Virserum 1716 194; fad. Götar, pistolsmed. Prv. 46. Komminister i Hult o. Edshult 78. D. 1795 {{bråk|29|s5}.

2524. Carl Laurbeck [Laurbeckius]. F. i Linköping 1718 76; fad. Carl, lektor. Fil. doktor 52; prv. 59; teol. doktor 93. Kollega i Linköping 56; konrektor 61; rektor 62; kyrkoherde i Hällestad 68; prost 71; kontr.-prost 92. D. 1798 2812.

2525. Per Kjersell. F. i Vimmerby 1716 297; fad. kyrkoherde [1526]. Landtbrukare i Opphem i Tjärstad. D. där 1754 254.

2526. Carl Corylander. F. i Styrestad 1719 161;fad. prost [1391]. Notarie vid Gen.-tullarr.-societeten i Sthlm; registrator vid Sthlms sjötullskontor; tullskrifvare i Torneå; gränstullinspektor el. jaktlöjtnant i Finland 49. Rymd.

2527. Nils Ekelöf [Tingstadius]. F. 1719; fad. Adam, klockare i Tingstad. Auskult. vid Sthlms rådsturätt; hautboist vid Lifgardet; advokat.

E. besvärade sig hos akad. konsist. 1743, enär han blifvit utesluten ur nationen därför, att han och landsmannen Gylling [2518], »förklädde, med spel så wähl på gator som på torget betient stadsens borgerskap til fot under sin påstående mönstring.» Se vidare Falk, sid. 72. — Enligt en uppgift skulle han slutligen blifvit borgare i Uppsala och dött där.

2528. Nils Cederblad [Verndahl]. F. i Värna 1718 251; fad. Gustaf, bonde. Prv. 46. Husprädikant på Kasimirsborg i Gamleby s:n 47 o. åter 53. D. där 1753 1111.

Gifte sig redan som student och efterlemnade en fattig enka, som af nationen 1759 fick i understöd 30 daler med förbehåll att ej vidare begära någon hjälp. N.-prot.

2529. Nils Örner. F. antagl. 1715; fad. Nils, sjöman i Norrköping. Tullskrifvare i Gefle; landsfiskal i Gefleb. län 46; stadsfiskal i Gefle till 62; rådman o. kämnärspräses där 70; afsk. m. tit. häradshöfding. D. 1792 57.

Anhöll hos Kgl. Maj:t redan 1752 att få »någon rang» och ytterligare två år därefter att blifva hugnad med karaktär af hofsekreterare eller häradshöfding.

2530. Carl Magnus Dyk [Dyckert]. F. i Skärkind 1717 173; fad. kvartermästare, tit. kornett. Notarie i Kommerskolleg.; likvid.-kommissarie; bärgsfogde i Österg. 50. D. på Svalnäs i Tjällmo 1775 173.

2531. Nils Vænerberg. F. i Söderköping 1716 57; fad. Jonas, rådman. Stud. i Lund 37; prv. 44. Komminister i Svanhals o. Kumla 63. D. 1779 309.

2532. Sven Dryselius [Sandberg]. F. i Höreda 1715 96; fad. Håkan, bonde. Prv. 46. Kommin. i Vånga 51; kyrkoherde i Västerlösa 74. D. 1778 1212.

[ 193 ]2533. Olof Beckmark. F. i Västra Eneby 1721 282; fad. Nils, kornett. Prv. 47. E. o. bat.-präd. vid Artilleriet i Sthlm 46; pastor vid Vadstena krigsmanshus 52; kyrkoherde i Kristbärg 63. D. 1776 106.

2534. Olof Hornstedt. F. 1716; fad. Nils, bonde i Horn. Stadsnotarie i Linköping; rådman 55. Tillika källarmästare. D. 1791 166.

2535. Per Cedervall. F. 1710 33; fad. Carl, klockare i Odensvi. Stud. i Lund 31; prv. 46. Komminister i Västra Ryd o. Svinhult 53. D. 1783 167

2536. Johan Reusser [Reuserus]. F. i Vreta kloster 1719 162; fad. kyrkoherde [1632]. Auskult. vid Norrköpings rådsturätt 41; kanslist 46; aktuarie 46; tillika notarius publikus 51; e. rådman 55; just.-rådman 58. D. i S:t Johannes 1767 209.

I en öfver honom författad grafskrift får han bl. a. följande eftermåle: »Att hjälpa den, som hjälp var värdig; att vara fryntlig, munter, from; mot svek och konster verksam, härdig; med lagens mening fälla dom; med nöje göra sysslan lätt: det var vår Reussers tänkesätt.»

2537. Jöns Hägermark. F. i Hägerstad 1713 164; fad. Per, bonde. Stud. i Åbo 37; prv. 45. Komminister i Söderköping 52. D. 1766 164.