Östgötars minne/1751

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1750
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1751
1752  →


[ 218 ]

1751.

2848. Carl Aschling. F. i Furingstad 1731 231; fad. Nils, kronofogde. Auskultant i Svea hofr. 55. D. i Sthlm 1756 176.

2849. Anders Fosselius. F. i Ekebyborna 1727 287; fad. arrendator. Bokhållare vid Ysunda bruk i Risinge; bruksinspektor vid Lotorp där. D. 1795.

2850. Jonas Vadsberg. F. i Vadstena 1728 2312; fad. Per, murare. Prv. 55. Komminister i S:t Per 64. D. 1770 264.

V. har bl. a. författat en »Beskrifning om Vadstena stad» (manuskript).

2851. Sven Enelius. F. i Nässja 1728 78; fad. Per, bonde. Prv. 55. Kommin. i Herrestad o. Källstad 64; kyrkoherde i Rogslösa o. Väfversunda 74. D. 1789 127.

2852. Anders Visell. F. trol. i Söderköping 1731; fad. tullskrifvare, sed. pädagog [2166]. E. o. kanslist vid Manufakturkontoret 57; auskult. vid Sthlms rådstu- o. kämn.-rätter 59; v. notarie där o. i Slottsrätten 59; andre notarie i Sthlms handelskolleg. 64; brottm.-notarie vid stadens kämn.-rätt 65; civilnotarie vid nordvästra kämn.-rätten 69; stadsnotarie 70; afsk. 80. Notarie [ 219 ]vid Sthlms politi- o. brandkommission 63; sekreterare där (73). D. i Sthlm 1782 85.

2853. Johan Trolle. F. i Allhelgona 1731 229; fad. Israël, häradshöfding. Auskult. i Göta hofr. 52; stadsnotarie i Linköping; v. hhöfd. 5.; borgmästare i Skeninge 62; afsk. 75. Landtbrukare o. egare af Blommedal i Västra Ny 88. D. där 1794 222.

T., som med verklig kunskap uti lagen förenade lätthet att arbeta, var en from man, som sökte mera med lämpor stilla oenigheter och hålla ordning bland borgerskapet än med lagens tuktan, men en vacklande hälsa tröttade snart ut honom, så att han fann sig nödsakad att genom ackord lemna ämbetet. F.

2854. Magnus Bergenström [Lindelius]. F. i Å 1732 2111; fad. Per, bonde. Prv. 60. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Norrköping 63. D. där 1763 318.

2855. Magnus Echman. F. i Ödeshög 1731; fad. kyrkoherde [2783]. Kvartermästare vid Östg. kav.-reg. D. 1802 253.

2856. Anders Juringius. F. i Kvillinge 1733 208; fad. kyrkoherde [1786]. Auskult. i Svea hofr. 54; e. o. kanslist 56; e. o. notarie 57. V. notarie i Gen.-krigsrätten 56; v. auditör 56; krigsfiskal vid armén i Skåne 57; v. hhöfd.; häradshöfding i Finspånga län, Bråbo o. Memming 62; afsk. m. tit. lagman 80. D. i Norrköping 1804 101.

J. anhöll 1776, att Kgl. Maj:t ville hugna honom med frälse stånd samt adligt namn och vapen, förebärande utom sina ämbetsmannaförtjänster, att han var gift med ett adligt fruntimmer. — Sökte lagmanstjänsten i Östergötland 1795.

2857. Johan Claës Vesterdahl. F. i Västerrum 1729 148; fad. prost [1413]. Prv. 58. Kommin. i Risinge 77; kyrkoherde där 93. D. 1796 175.

2858. Frans Vesterdahl. F. i Västerrum 1734 179; fad. prost [1413]. Fil. doktor 61. E. o. kanslist vid Antikv.-arkivet 62; v. pagehofmästare 66; akad.-räntmästare i Uppsala 75. D. där 1797 2410.

2859. Gabriel Schelin. F. i Skeda 1730 1410; fad. Jon, klockare. Prv. 57. Komminister i Slaka 63. D. 1774 226.

2860. Johan Dahlbom. F. i Dalhem 1728; fad. Anders, bonde. Pädagog i Sthlm. D. där.

I en del källskrifter upptages här Anders Dahlbom, f. 1723 68; stud. i Lund 47; prv. 62; v. komminister; död i Loftahammar 1765 101; broder till ofvanstående.

2861. Carl Zetterstrand. F. i Blackstad 1728 116; fad. kyrkoherde i Dalhem. Prv. 58. Komminister i Östra Ny o. Rönö 75. D. 1804 198.

2862. Johan Ståhle. F. i Odensvi 1730 1512; fad. prost [1767]. Sinnessjuk. D. 1776 2212.

»Studiosus perpetuus; förläsen student; något hufvudsvag; vandrar ikring.» Nic.

2863. Peter Säfberg. F. i Norrköping 1736 97; fad. tullnär. Handlande i Norrköping; landtbrukare på Hagsäter i Västra Husby. D. i Norrköping 1772 116.

2864. Nils Holmstetter [Holmstedt]. F. i Tjällmo 1732 175; fad. Johan, bonde. Prv. 63. Komminister i Skönbärga 70. D. 1790 64.

2865. Per Lundell. F. 1726; fad. bonde. D. som stud. i Uppsala 1754 6.

2866. Johan Grevillius. F. i Nykil 1732 43; fad. kyrkoherde [1765]. Prv. 59. E. o. skv.-präd. vid Östg. kav.-reg. 64; kommin. i Björkebärg o. Ledbärg 69; kyrkoherde där 90. D. 1797 2012

[ 220 ]2867. Fredrik Thollander. F. i Svanhals 1731 268; fad. prost [1685]. Fil. doktor 58; prv. 60. Kyrkoherde i Svinstad 66. D. 1772 115.

Nitisk i ämbetet, älskad i umgänget. H.

2868. Lars Vikblad. F. i Kettilstad 1730 2612; fad. Anders Larsson, arrendator. Stud. i Lund 57; prv. 59; fil. doktor 60. Kommin. i Kettilstad o. Tjärstad 66; kyrkoherde i Vårdnäs 77; prost 87. D. 1809 1812.

V. och hans broder Anders, kronofogde, äro stamfäder för hvar sin gren af ännu lefvande ätten Vikblad.

2869. Jonas Mörtling. F. i Linderås 1733 810; fad. kyrkoherde [1924]. Stud. i Lund 51, i Upps. 55; fil. doktor i Lund 57; prv. 63. E. o. skv.-präd. vid Västg. kav.-reg. 63; kommin. i Pelarne 74; kyrkoherde i Näsby 78, tillika i Rystad 83; prost 89. D. 1803 195.