Östgötars minne/1753

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1752
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1753
1754  →


[ 223 ]

1753.

2903. Anders Ahlgren. F. 1735; fad. häradshöfding i Ljung [1917]. Konstapel vid Artilleriet; arklimästare; löjnant.

Som konstapel erhöll A. 1760 någon tids permission från Stralsund för att resa hem till Sverige. I. — Säges blifvit hängd i Hamburg.

2904. Fredrik Ahlgren. F. 1737; fad. häradshöfding i Ljung [1917]. V. korpral vid Östg. kav.-reg. 58; anst. i rysk krigstjänst o. därefter kallad ryttmästare.

«En vidlyftig man.» - För slagsmål och oregerlig lefnad dömdes han till fängelse på Bohus fästning 1764, men rymde i Linköping. Efterlyst och fasttagen i Stockholm för begånget dråp 1767, rymde han åter.

2905. Bengt Benzonius. F. i Svinstad 1731 2210; fad. komminister. Prv. 58. Pastorsadjunkt i Sund 58; utn. bruksprädikant vid Mörtfors o. Solstads kopparverk i Misterhult 61. D. i Linköping 1761 252.

2906. Anders Mellén. F. i Malexander 1729, döpt 163; fad. Lars, bonde. Prv. 57. Komminister i Vist 62. D. 1786 38.

2907. Carl Åkerlund. F. i Horn 1734; fad. gästgifvare. Mönsterskrifvare, tf. kronolänsman i Aska h:d några år; pädagog i Motala kvarnby 71. Traktör vid Kungs-Norrby i Brunneby.

Måste för oordentlighet lemna länsmansförordnandet.

2908. Nils Roos. F. 1729 241; fad. organist i Kisa. Prv. 64. Komminister i Västra Eneby o. Kisa 75. D. 1776 205.

2909. Johan Apelberg. F. i Östra Ryd 1732 2312; fad. Anders, inspektor. Auskult. i Svea hofr. 63; kammarskrifvare vid Gen.-sjötullskontoret i Sthlm 66; kontrollör i Norrköping 78. D. där 1781 173.

2910. Johan Linnerlöf. F. 1729; fad. bonde i Södra Vi. Stud. ännu 64. Pädagog i Sthlm. D. där 1804 3l3.

Som binäring måtte han ha idkat procenteri. Ä.

2911. Anders Ramstedt. F. i Flisbv 1733 87; fad. kyrkoherde i Målilla. Fil. kand. 61; fil. doktor i Greifswald 61; prv. 66. E. o. hofpräd. 67; ord. hofprädikant o. förste pastor vid Lifdrabantkåren 73; kyrkoherde i Torstuna, Upps. stift, 78; prost 84. D. 1799 151.

»Lika utmärkt i vården om sin församlings andliga väl som om deras kommunala angelägenheter. I lidandets och bekymrens hem voro hans besök trägna; i armodets väntades hans välgörenhet icke förgäfves. Hans nit var det stränga allvarets.» Fant.

2912. Johan Justus Nauman. F. i Norrköping 1735 106; fad. Henrik, apotekare. Korpral vid Husarerna; soldat vid Cronhjelms reg. D. vid Malmö 1778.

Uteslöts ur nationen 1761. Afskedades från husarerna för fylleri. Blef slutligen landstrykare. Nic.

[ 224 ]2913. Jonas Vilenius. [Lundblad]. F. i Södra Vi 1729; fad. fältväbel. Klockare i Jursdala 86. D. 1800 127.

2914. Johan Petter Thil. F. 1734 75; fad. sämskmakare i Vadstena. Landtmät.-ex. 58. E. o. landtmätare, anst. i Skarab. län 72. D. 1789.

2915. Nils Björn. F. i Västervik 1733 303; fad. prost [1799]. D. som stud. i Sthlm 1759.

Hade, då han afled, kondition som informator i Stockholm.

2916. Anders Johan Hult. F. i Västra Ny 1730 177, fad. Lars, inspektor i S:t Per. Prv. 57; fil. doktor i Greifswald 60. Subkantor i Linköping 60; kyrkoherde i Näsbv 65. D. 1777 114.

2917. Johan Jacobsson. [Hagman]. F. 1732; fad. kyrkoherde i Mogata [1873]. Auskult. i Göta hofr. Landtbrukare o. arrendator af Bersebo i Tjärstad 63—68. D., drunkn., i Finland.

Enligt hvad om honom står antecknadt, måtte han ej skött sig väl i födelsebygden, ty »inde ejectus vitam egit vagam.» Bj. — Uppgifves slutligen blifvit »nybyggare» i Finland.

2918. Johan Smedbom. F. i Eksjö 1725, döpt 3011; fad. Per, fältväbel o. rustmästare. Stud. i Lund 58; prv. 58; fil. doktor i Greifswald 61. Komminister i Vikingstad 70. D. 1771 155.

2919. Matthias Trolle. F. i Allhelgona 1733 23; fad. Israël, häradshöfding. Auskult. i Göta hofr.; stadsnotarie i Skeninge 57; afsk.; v. häradshöfding, bosatt på Stengård i Rök. D. på Valla där 1810 44.

2920. Johan Adolf Stockenström. f. 1734 512; fad. Henrik, bärgsfogde. Auskult. i Bärgskolleg. 56; tit. hofkvartermästare 66. Landtbrukare o. egare af Slattefors i Landeryd. D. där 1812 229.

2921. Samuel Fogelstrand. F. i Vreta kloster 1734 1110; fad. Anders, kronolänsman. Auskult. i Svea hofr. 59; v. auditör vid Kalmar reg. under fälttåget i Pommern 60. D. där 1760.

2922. Erik Verling. F. i Värna 1731 82; fad. komminister [1707]. Sjöman; styrman på fartyg fr. Göteborg till Ostindien. D. 1761.

2923. Håkan Vongborg. [Vongstadius]. F. i Vånga 1733 119; fad. Bengt, bonde. Stud. i Lund 56; fil. doktor 60; prv. 63. Auskult. i Svea hofr. 60; lärare vid Amir.-kadettskolan i Karlskrona 63; lektor 71; afsk. 93. D. i Tingstad 1799 2111.

2924. Per Stenhammar. F. i Ekebyborna 1734 37; fad. prost [1808]. Landskanslist i Upps. 55; auskult. i Svea hofr. o. Sthlms rådsturätt 57; v. notarie i Sthlms polit.-kolleg. 61; tillika ombudsman vid inkvart.-kommissionen 61; ord. notarie i polit.-kolleg. 62; tillika prot.-förande i Slottsrätten; civilnotarie vid nordöstra kämn.-rätten 70, vid stadens kämn.-rätt 72; prim.-kämnär där 76; tillika notarie i bvggn.- o. ämb.-kolleg. 79; rådman i Sthlm 84. D. där 1801 41.

2925. Håkan Bengtsson Bergdahl. f. i Ask 1735 251; fad. bonde. Auskult. i Krigskolleg. 59; e. o. kammarskrifvare i Kammarkolleg. 62; handsekreterare hos riksrådet gref C. Ekeblad; borgmästare i Lidköping 65; afsk. 78. D. på Marieholm, Skarab. län, 1789 271.

2926. Jonas Bodin. F. i Virserum 1729 168; fad. Anders, bonde. Fil. doktor 64. Kollega i Västervik 66; v. rektor 74; rektor 86. D. i Västervik 1791 161.

[ 225 ]2927. Nils Kihlmark. F. i Gammalkil 1733, döpt 233; fad. Per, bonde. Gardeskarl 56; slutl. fanjunkare vid Västerbottens reg.

2928. Martin Cronstrand. F. i Gammalkil 1732 19; fad. Johan Sviring, fänrik. Auskult. i Göta hofr. 58, i Norrköpings rådsturätt 58. Fabriksbokhållare i Norrköping; bruksinsp. i Sköllersta, Örebro län; inspektor vid Hörle bruk, Jönk. län, omkr. 81; tit. brukssekreterare. Egare af Järnstad i Stora Åby. D. där 1807 ,273.

C., som var dotterson till n:r 995, antog släktnamnet efter dennes broder, n:r 1375.

2929. Peter Andreas Uhrling. F. i Strå 1734 1511; fad. Peter, regementsskrifvare. Auskult. i Svea hofr. Landtbrukare o. egare af Skränge skattegård i Gammalkil; tit. hofkvartermästare. D. i Skränge 1776 812.

2930. Magnus Flistedt. F. i Flistad 1730 1710; fad. Nils, fältväbel. Prv 58. Skollärare vid Vadstena krigsmanshus 63. D. 1767 166.

2931. Carl Magnus Vadgren [Vadflyckt]. F. i Vadstena 1731 26; fad. Jonas, sämskmakare. Pädagog i Sthlm; tobakshandlare där; klädmäklare.