Östgötars minne/1785

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1784
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1785
1786  →


[ 293 ]

1785.

3726. Johan Hederström. F. i Rystad (Näsby) 1763 72; fad. prost [2248]. Handelskontorist i Sthlm. — Prv. 90. Komminister i Gryt 1806. D. 1811 244.

[ 294 ]3727. Samuel Cassel. F. i Hvetlanda, Jönk. län, 1768 108; fad. adv-fiskal [2197]. Stud. i Åbo 87. Auskult. i Åbo hofr. 89; v. auditör vid Åbo läns reg.; v. hhöfd. 94; häradshöfding i Kajana domsaga, Uleåb. län, 1805. D. på Knuttila gård i Uleå s:n 1820 311.

3728. Per Henrik Becker. F. i Norrköping 1765 317; fad. stadssekreterare, tit. rådman [3062]. Auditör vid Tornérhjelms reg. 95; notarie i Öfverståth.-ämb:s kansli 1801; tillika Konungens fogat 12. D. i Sthlm 1815 1410.

3729. Carl Georg Indebetou. F. i Nyköping 1765 21i2; fad. Carl Gustaf, brukspatron. Auskult. i Bärgskolleg. 88. Godsegare å Beckershof, Söderm. län; bruksegare i Ekeby, Örebro län, 1814 till 20-talet; gårdsegare i Sala; slutl. bosatt i Nora. D. där 1850 38.

3730. Carl André [Andersson]. F. i Bjälbo 1763 2010; fad. bonde. Sjöman 87—88. — Prv. 89. E. o. skv.-präd. vid Smål. kav.-reg. 92; kommin. i Rappestad o. Sjögestad 1800; v. pastor 16; kyrkoherde där 19; prost 24. D. 1853 261.

Som v. pastor åtföljde A. ofvannämnda regemente vid fälttåget till Finland 1790.

3731. Lars Peter Lindström. F. 1764 1410;'fad. traktör i Sthlm. Kammarskrifvare i Krigskolleg., sed. i Riksgäldskontoret 89; kontorsskrifvare där 95; slutl. kommissarie.

3732. Jonas Envall. F. i Linköping 1764 102; fad. Anders, arbetskarl. Prv. 92. E. o. hofpräd. 96; ord. hofprädikant 1809; kyrkoherde i Klockrike o. Brunneby 10; prost 13; kontr.-prost 21. D. 1827 21.

3733. Sven Ulander. F. i Linköping 1763 2511; fad. Anders, slottsbyggare. Prv. 89. Kommin. i Västervik 98; v. pastor 1811; kyrkoherde i Västervik o. Törnsfall 16; prost 19. Inspektor för Vesterviks läroverk 19. D. 1843 141.

3734. Olof Johan Ekerman. F. 1767 2211; fad. landtbrukare i Slaka [2627]. Auskult. i Svea hofr. 89; e. o. notarie 91; v. notarie 93; kämn.-notarie i Sthlm; auditör vid Lifgr.-reg.s rusthållsdivision 95; afsk. 1811; tit. öfverauditör 12. Inneh. af Kättsäters fideik.-egendom i Borg 11. D. där 1831 153.

3735. Noach Georg Dandenelle. F. i Söderköping 1766 209; fad. Noach, garfvare. Fil. doktor 94; prv. 94. Bruks- o. huspräd. vid Åtvidabärg 94; kyrkoherde i Skärstad, Växjö stift, 1803, i Åtvid 04; prost 07; kontr.-prost 34. D. 1849 2912.

3736. Per Fredrik Enblom. F. i Skönbärga 1766 37; fad. komminister. D. som stud., »genom vådlig tillfällighet,» i Uppsala 1789 54.

Enligt annan uppgift skulle han dött i följd af olyckshändelse i Stockholm. Nic.

3737. Magnus Rydberger [Rydberg]. F. i Skönbärga 1766 512; fad. Måns, klockare. Prv. 93. Kommin. i Gammalkil 1806; kyrkoherde i Östra Tollstad o. Sya 17; prost 27. D. 1840 611.

3738. Erik Gustaf Lönberg. F. i Linköping 1764 1512; fad. Samuel, handlande. Med.-fil. ex. 93; med. kand. 96; med. lic. 97; med. doktor 97. Brukskirurg vid Gimo o. Rånäs bruk, Upps. o. Sthlms län, 97; läkare vid Tumba pappersbruk samt vid läkareinrättningen i Botkyrka o. Salem, Sthlms län, 1800. D. i Botkvrka 1808 259.

3739. Johan Gotthard Kinberg. F. 1765 66; fad. salp.-sjuderiinspektor i Vårdsbärg. Stud. i Upps. ännu 1795.

[ 295 ]3740. Carl Fredrik Norberg. F. 1765 267; fad. inspektor i Gamleby. Fältväbel. Landtbrukare o. egare af Lixtorp i Dalhem. D. där 1849 196.

3741. Olof Regnander. F. i Regna 1764 110; fad. Nils, bonde. Prv. 90. Komminister i Björkebärg o. Ledbärg 1805. D. 1822 2511.

3742. Anders Setterberg. F. i Vadstena 1761 411; fad. Hans, snickare. Prv. 89. Komminister i Kaga 97. D. 1817 318.

3743. Johan Magnus Mårtens [Halling]. F. i Skällvik 1762 22; fad. Magnus, inspektor. Prv. 89. Komminister i Västra Eneby o. Kisa 1805. D. 1822 303.

3744. Volter Ehrenpohl. F. 1768 63; fad. överstelöjtnant. Godsegare o. landtbrukare å Hofgren i Jonsbärg 1807; tit. sekreterare. D. i Norrköping 1824 125.