Östgötars minne/1866

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1865
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1866
1867  →


[ 596 ]

1866.

6321. Andreas Sandell. F. i Eksjö landsf. 1841 253; frldr Anders Johan Petersson, hemmansegare o. Maria Kristina Andersdotter. Mog.-ex. 65; teol.-fil. ex. 67; teor. teol. ex. 67; prakt. teol. ex. 68; teol. kand. 71; prv. 71. Reg.-pastor vid Andra lifgr.-reg. 73—76; kyrkoherde i Västra Eneby o. Kisa 75, i Väderstad 85; kontr.-prost 86—88.

S. var den förste, som vid Uppsala universitet aflade teol.-kand.-examen utan att förut vara fil. kandidat.

Gift 76 m. Augusta Åkerholm, f. Jonsson 42. — Barn: Eva, f. 76. d. 79; Beda Maria, f. 78, ex. organist; Emy Sofia, f. 80; Ester Katarina, f. 83; Carl, f. 86.

6322. Anders Alfred Johansson. F. i Bjälbo 1843 228; frldr Johan Fredrik Carlsson, hemmansegare, o. Anna Brita Magnidotter. Mog.-ex. 65; teor. teol. ex. 79; prv. 79. Komminister i Ukna 82.

Gift 83 m. Hulda Malvina Carlsson, f. 50. — Barn: Anna Helfrid, f. 84; Gertrud Maria, f. 87, d. 01.

6323. Anders Alfred Malmstedt. F. i Hycklinge 1840 132; frldr Sven Petter Johansson, hemmansegare, o. Kristina Katarina Andersdotter. Stud.-ex. 64; stud. till 73. D. i Sthlm 1877 812. — Ogift.

M. afled utan föregående sjukdom helt plötsligt i en åkardroska vid färd från Bagargränden till Pilgatan på aftonen ofvannämnda dag. Hans dåvarande yrke okändt; kallades »f. d. student.»

6324. Anders Kristofer Hugo Eckerbom. F. i Nedre Ullerud, Värml. län, 1844 136; frldr Carl Anders E., handlande i Vadstena, o. Sara Maria Frykstedt. Mog.-ex. 65; prl.-ex. 66; hofr.-ex. 70. E. o. notarie i Svea hofr. 70. Sinnessjuk i flere år. D. på Vadstena hospital 1890 282. — Ogift.

6325. Charodotes Meurling. F. i Kristdala 1847 1911; frldr Carl M.. prost [4274], o. Elisabet Brita Maria Petersson. Mog.-ex. 65; teol.-fil. ex. 68; teor. o. prakt. teol. ex. 70; prv. 71. Kyrkoherde i Kristdala 74; kontr.-prost 98.

Gift 78 m. Ellen Gertrud Hedvig Grönlund, f. 57. — Barn: Erik, f. 79. fil. kand. [7361]; Maria, f. 80; Anna, f. 83, d. 87; Elsa, f. 85; Karl, f. 88; Anna, f. 89. Eva, f 93; Valborg, f. 98.

6326. Johan Erik Lindner. F. i Västerlösa 1837 1012; frldr Anders Andersson, hemmansegare, o. Anna Beata Olai. Stud. i Lund 64. Språklärare in- o. utrikes; handelsagent; bosatt här o. där, i Västerby i Västerlösa 02.

6327. Johan Fredrik Engberg. F. i Väderstad 1848 287; frldr Carl Johan E., prost [5281], o. Fredrika Elisabet Fredrikson. Fil. kand. 71; fil. doktor [ 597 ]72; teol. kand. 76; prv. 77. E. o. aman. vid Upps. univ. bibliotek 72; utn. komminister i Björkebärg o. Ledbärg 77. D. i Björsäters prgd 1877 1810. — Ogift.

E. hann att fullborda tvänne större examina på den tid, som för mången åtgår blott för den ena. Också nämnes han som »den flitigaste bland de flitige,» och det var må hända denna rastlösa ifver, som i förtid bröt hans krafter. Trots sin ihärdighet i studier deltog han med lif och lust i kamratlifvet, där han för sitt öppna, redbara och glädtiga väsen gjorde sig särdeles omtyckt.

6328. Johan Teodor Blidberg. F. i Tåby 1846 229; frldr Peter Andersson, hemmansegare, o. Gustava Sofia Larsdotter. Mog.-ex. 65; teor. teol. ex. 68; teol.-fil. ex. 69; prakt. teol. ex. 69; prv. 69. Präd. vid Norrköpings straffängelse o. kronohäkte 72—86 o. vid sjukhuset där 72—86; kyrkoherde i Vimmerby stads- o. landsf. samt Pelarne 84; kontr.-prost 89. Inspektor för Vimmerby allm. läroverk 86. D. i Sthlm 1898 46.

Gift 73 m. Berta Carolina Hildegard Vestberg, f. 53.

6329. Gustaf Maurits Odencrantz. F. i Vårdsbärg 1848 85; frldr Johan Fredrik O., bankkassör [5336], o. Karolina Vilhelmina Aurora Wolffelt. Jur.-fil. ex. 68: stud. i Kristiania 70. Emigr. till Nord-Amerika; landtbrukare o. jordegare i Nebraska, sed. i Texas; bokhandlare i New-York 01.

Gift 79 m. Anne Frederikke Smith (fr. Danmark), f. 54. — Barn: Tulla Carolina Mariana, f. 80; Louise Frederikke Christine, f. 84; Fredrik Christian, f. 86; Anna Margareta, f. 88.

6330. Knut Johan Malm. F. i Norrköping 1846 32; frldr Carl Teodor M., stadsarkitekt, o. Matilda Charlotta Ekman. Prl.-ex. 68; stud. i Lund 72; hofr.-ex. 72. V. hhöfd. 75; v. auditör i Kalmar reg. 77; auditör 80; tillika rådman i Oskarshamn 86. Verkst. direktör vid Smålands ensk. banks afd.-kontor 84—89 o. fr. 93. Husegare i Oskarshamn.

Gift 89 m. Anna Viman, f. 63, d. 97. — Barn: Anna, f. 91; Britta, f. 92.

6331. Valdemar Otto Jonson. F. i Gladhammar 1846 1110; frldr Jonas J., byggmästare o. godsegare, o. Helena Maria Sandström. Fil. kand. 71; fil. doktor 72. E. geolog vid Sveriges geol. undersökning 74—99. Lärov.-adjunkt i Strängnäs 74, vid Göteborgs h. latinläroverk 89.

Gift 76 m. Olga Ida Antoinetta Håkansson, f. 51. — Barn: Gan Dagmar J:son Stenfeldt, f. 77, g. m. Carl Reinhold Paijkull, direktör; David Valdemar J:son Stenfeldt, f. 78; Gunnar Otto J:son Stenfeldt, f. 80; Birger Leonard J:son Stenfeldt, f. 82.

6332. Karl Henrik Larsson. F. i St Lars 1846 1310; frldr Olof Henrik L., handlande, o. Anna Hedda Svensson. Teol.-fil. ex. 68; teor. teol. ex. 70; prakt. teol. ex. 71; prv. 71. Komminister i Mjölby 73.

Gift 75 m. Tora Hildegard Vesterberg, f. 55. — Barn: Karl Gustaf Emanuel, f. 76, banktjänsteman; Signe Hildegard Amalia, f. 87.

6333. Johan Alfred Grönstedt. F. i Nyköping 1841 412; fad. smed. Teor. teol. ex. 73; prakt. teol. ex. 74. D. i Uppsala 1876 11. — Ogift.

6334. Anders Peter Vestenius. F. i Västra Stenby 1843 811; frldr Anders Johan Nilsson, hemmansegare, o. Katarina Elisabet Andersdotter. Teor. o. prakt. teol. ex. 68; prv. 68. Kyrkoherde i Rumskulla o. Häsleby 86.

Gift 82 m. Matilda Sofia Gustafsson, f. 59. — Barn: Set, f. 83, d. 83; Naëmi, f. 84; Natanaël. f. 86; Hanna, f. 88; Maria, f. 91, d. 91; Johannes, f. 93; Rut, f. 96, d. 96; Eva, f. 97; Paul, f. 99, d. 99.

6335. Gustaf Vilhelm Ygberg. F. i Linköping 1845 811; frldr Erik Johan Vilhelm Y., kronofogde, o. Maria Didrika Salander. Prl.-ex. 67; kansliex. 71. Kst. kammarskrifvare, sed. amanuens, i Kammarrätten 79; revisor där 88.

6336. Karl Olof Birger Santesson. F. i Kumla 1845 2311; frldr Gustaf Bernhard S., landtbrukare, o. Abela Sofia Liedholm. Mog.-ex. 65; fil. kand. [ 598 ]73; fil. doktor 75; bärgsex. 76; utex. fr. Tekn. högskolan 77. Auskult. i Kommerskolleg. 78; e. geolog vid Sveriges geol. undersökning 78; grufingeniör i Västra bärgm.-distr. 90. D. i Filipstad 1893 254. — Ogift.

Förutom sin solida vetenskapliga underbyggnad i de till hans fack hörande ämnen egde S. en ovanlig arbetsförmåga och framstående praktisk duglighet, som bland annat tog sig uttryck i de af honom införda förbättringar i grufmätningsinstrument m. m. Hans bottenärliga karaktär samt jämna och glada lynne gjorde honom till en vänsäll man, värderad af alla, som kände honom.

6337. Nils Rudolf Ingevald Lundberg. F. i Väfversunda 1844 2212: frldr Christoffer L., bataljonsadjutant, o. Charlotta Fredrika Videgren. Fil. kand. 73; fil. doktor 75. Fiskeritillsyningsman i Sthlms län 74; förste fiskeri-assistent vid Landtbr.-akad. 76; tf. 78, ord. fiskeri-intendent 85; fiskeri-inspektör o. ledamot i Landtbr.-styrelsen 89. Författare i ichtyologi o. karcinologi; red. af »Svensk fiskeritidskrift» fr. 92.

Gift 76 m. Abela Maria Santesson, f. 51. — Barn: Hildur Charlotta, f. 78; Marie-Louise, f. 80; Abela Carolina Margareta, f. 84; Ivar Rudolf Kristofer, f 86.

6338. Robert Zetterstrand. F. i Kärna 1848 273; frldr Johan Z., prost [4935], o. Charlotta Emilia Groth. Stat.-skrifvare vid Statens järnv.-trafik 75; föreståndare för Järnvägskontoret å Skeppsbron i Sthlm 82; bokhållare i Järnv.-styrelsen 87, vid Sthlms södra järnv.-station 87; stationsinspektor i Mellansel, V.-norrl. län, 92, i Bräcke, Jämtl. län, 95.

Gift 77 m. Elin Hedvig Charlotta Åkerblom, f. 52.

6339. Bror August Hesselman. F. i S:t Lars 1846 89; frldr Erik Vilhelm H., kronomagasinsförvaltare [5153], o. Vilhelmina Gustava Arehn. Mog.-ex. 65. Tekn. biträde hos Gahn i Upps. 70; landtbrukare o. egare af Dalby i Å 72; teknisk fabrikant i Sthlm 73—87; kommissionär i New-York 88, sed. i England efter 93; bitr. tekniker vid fabrik i Paris 96.

Gift 72 m. Marie-Louise Åberg, f. 48. — Barn: Oskar August Henrik Vilhelm, f. 74, fil. lic.; Bengt Ivar, f. 75, fil. lic.; Knut Jonas Elias, f. 77, civilingeniör: Nils Gustaf Leonard, f. 78, sjökapten; Bror Georg Herbert Verner, f. 80, byggn.-ingeniör.

6340. Sven Axel Sundberg. F. i Marbäck 1840 2210; frldr Per S., organist o. klockare, o. Johanna Östergren. Teor. o. prakt. teol. ex. 68; prv. 69. Utn. kommin. i Gladhammar o. Västerrum 73; kyrkoherde i Marbäck 74, i Grebo o. Värna 87, i Furingstad 97; kontr.-prost 91—98.

Gift 75 m. Hilma Augusta Vallman, f. 46. — Barn: Ernst Jakob, f. 85; Axel Samuel, f. 88.

6341. Anders Christensson. F. i Keflinge, Malm. län, 1839 910; frldr Christen Håkansson, hemmansegare, o. Bengta Ingemarsdotter. Stud. i Lund af Skånska nationen 63; teor. teol. ex. i Upps. 68; prakt. teol. ex. 69; prv. till Upps. stift 69. Komminister i Spånga o. Järfälla 73.

6342. Lars August Ferdinand Vallin. F. i Ingelstorp, Krist, län, 1843 156; frldr Lars Johan V., organist, o. B. M. Sjöstrand. Stud. i Lund af Skånska nationen 64. E. o. kammarskrifvare vid ämb.-verk i Sthlm. D. där 1875 136.

6343. Carl Magnus Johansson. F. i Askeby 1844 177; frldr Sven Johan Jonsson, hemmansegare, o. Johanna Månsdotter. Teol.-fil. ex. 69; teor. teol. ex. 70; prakt. teol. ex. 71; prv. 72. Komminister i Östra Ny o. Rönö 77.

Gift 79 m. Alma Maria Paulina Rylander, f. 51.