Andliga Sånger (af Wirsén)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Andliga Sånger
av Carl David af Wirsén
Utgiven 1898 av Hugo Gebers förlag, Stockholm. Samlingen innehåller sånger som tidigare tryckts i andra verk.


Cykeln III – och delvis äfven cykeln II – af dessa förut i skilda verk tryckta men här till ett helt sammanförda dikter innehåller åtskilliga stycken som, om man mycket strängt urgerar titeln, icke i egentligaste mening kunna hänföras under hufvudrubriken »Andliga sånger», eftersom de antingen utgå från och skildra en jordisk situation eller utgöra fantasibilder eller innehålla en mera allmän kontemplation. Men då äfven dessa stycken dock afspegla den grundstämning, som är för alla sångerna gemensam, har författaren trott dem kunna inrymmas i samlingen: de kunna betraktas som skiftande uttryck af samma genomgående åskådningssätt.

C. D. W.
INNEHÅLL
I.

Aning och förbidan
Bebådelsen
Den heliga natten
Sikars brunn
Saligheter
I Simons hus
Vid fjärde väkten
Den gode herden
Barnen

Palm och törne
De ovisa jungfrur eller
  Härmande vrångbilder
Den heliga veckan.
  Örtagårdsblommor
Magdalena
»Frid vare eder!»
Den, som vinner

II.

Herrens gårdar
Herren är min herde
Sorg
Dopet
Tag staf och rensel
Hvad säger man om honom?

I Egypten
Nattvard
Törnen
Jag sökte så länge
I kvällen

III.

Nikodemus
Kvällen
Modershopp
Änglaröst
Ahasverus
Pelarskogen i San Paolo

En evig lampa
Kyrkklockorna
Julens ängel
I tabernaklet
Incognito