Förola (boka numra två)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Boka numra ett
Förola
av Gustaf Fröding
Fredrek på Ransätt  →
Ur Räggler å paschaser, boka numra två 1897 (texten ur Bonniersutgåvan 1960).


Di mäst tå di här rägglan å paschasan ha vôr tröckt fôr i Kallstatininga, di åg, å di ä allt på unjfär samm fason sôm di are. Satt nô nytt ä dä int å e litta uschli bok ä dä. Men bokhannler Bonnier ha lôv mä, att ja ska få tämli bra betart för’a, satt d’ä mer sôm en affärd. Hällers ha ja allt bynnt bli le ve den här skrivingam å d’ä fäll mäst sist gangen ja ä ut på räggling å paschasing. För ja är för gammel å d’ä mäst bar ôm fôr i vala ja kan skriv, å dä blir int likt, sôm dä ä nu för tia, satt ja får fäll si farväll te allmänheta nu å lätt di ny skrivran skriv ôm di ny sakan, sôm di förstår bätter än ja.

Boen