Gud vare lovad, han som i sin godhet

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Gud vare lovad, han som i sin godhet
av Martin Luther
Det tyska originalets titel GOTT sey gelobet. Högmarck (1736)[1] anför att den latinska psalmen Pange lingua gloriosi av Venantius Fortunatus är förebild till denna psalm. Laurentius Petri Nericius har gjort översättningen till svenska för Swenske Songer eller wisor 1536. Publicerad i Göteborgspsalmboken 1650 på s. 15-16 och som nr 15 i 1695 års psalmbok. På Wikipedia finns en artikel om Gud vare lovad, han som i sin godhet..


I 1695 års Psalmbok (nr 15) lyder texten:


[ 28 ]

1. GUdh ware lofwad och högeliga prisad/
Som oss så wäl hafwer spisat
Medh sin lekamen och medh sino blode/
Thet gif oss HErre Gudh til gode/
Kyrie Eleeson.

[ 29 ]

2. HErre genom tin helga mandom/
Som af tine moder Maria kom/
Och titt helga blodh/
Hielp i nödh/ och gif oss modh/
Kyrie Eleeson.

3. Sin helga lekamen för oss månde gifwa/
At wij ther af skulle lefwa.
Eij kunde han oss större gåfwa skänckia/
Ther medh wij honom skulle åtänckia/
Kyrie Eleeson.

4. HErre tin kärlighet thet giorde/
At wij af titt blodh thet vnder sporde/
At thet galt wåra skuld/
Och Gudh han är oss worden huld/
Kyrie Eleeson.

5. Gudh gifwe oss sin helga nåde/
At wij wandre efter hans råde/
J rätt kärlek och Christeliga troo/
At thet oss må komma til roo/
Kyrie Eleeson.

6. HErre medh tinom Anda oss eij förlåt/
Then oss lärer hålla thet rätta mått/
At tin arma Christenhet/
Må niuta frijd i ewighet/
Kyrie Eleeson.


Göteborgspsalmboken 1650[redigera]

1.
GVdh ware lofwat och högeliga prijsat,
Som oss hafwer så wäl spisat
Medh sijn Lekamen och medh sinom blode,
Thet giff oss, HErre Gudh til gode.
Kyrie Eleison.

2.
HERre genom tin helga Mandom,
Som aff tijne Moder Maria kom:
Och titt helga Blodh,
Hielp i nödh, och giff oss Modh.
Kyrie Eleison.

3.
Sin helga Lekamen för oss månde gifwa,
At wij ther aff skulle lefwa:
Ey kunde han oss större gåfwo skänkia,
Ther medh wij skulle honom åtänkia.
Kyrie Eleison.

4.
HERre, tin Kärligheet thet giorde,
At wij aff titt Blod thet Vnder sporde,
At thet galt wåra skuld,
Och Gudh han är oss worden huld.
Kyrie Eleison.

5.
Gudh gifwe oss sin helga Nåde,
At wij wandre effter hans Råde,
I rätt Kärleek och Christeliga Troo,
At thet oss må komma til Roo.
Kyrie Eleison.

6.
HErre, medh tinom Ande oss ey förlåt,
Then som lärer hålla thet rätta Mått,
At tin arma Christenheet,
Niuta må fridh i Ewigheet.
Kyrie Eleison.

Fotnoter[redigera]

  1. Högmarck, Lars Psalmopoeographia, Stockholm, 1736.