Index:Finlands Allmänna Tidning

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Titel Finlands Allmänna Tidning
Utgivningsår 1820–1931
Källa Historiska tidningsbiblioteket, Nationalbiblioteket
Sidor
1820
1827
1839
Libris 2527931

Efter den ryska erövringen av Finland, var Åbo Allmänna Tidning det nya storfurstendömets officiella tidning 1810–1819. Organet flyttade med ingången av 1820 till den nya huvudstaden Helsingfors och fick titeln Finlands Allmänna Tidning. Språket var svenska och tidningen utgavs under denna titel fram till 1931. Först 1857 kom en finskspråkig upplaga. Från 1932 byttes titeln till Virallinen lehti. Se även historiken i Wikipedias lista över finländska dagstidningar.

Åren 1820–1830 utkom tidningen 3 gånger i veckan, därefter 6 gånger i veckan. Åren 1820–1838 användes frakturstil, därefter antikva. Åren 1822–1830 syntes den ryska dubbelörnen i titelvinjetten. Tidningen gjordes 1820–1828 i en spalt, 1829–1849 i två spalter, 1850–1862 i tre och därefter i fyra spalter. Åren 1829–1862 (med 2 och 3 spalter) löpte sidnumrering genom hela årgången.

36

Rött = antal sidor med rå text, gult = korrekturlästa, grönt = validerade sidor.