Nu kommen är vår påskafröjd

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Nu är kommen wår Påska Frögd
av Laurentius Petri Nericius
En äldre latinsk hymn, Ad caenam agni providi, som enligt Lars Högmark, 1736, Psalmeopoeographia översattes till svenska av Laurentius Petri Nericius, som översatte texter från latin medan brodern Olaus Petri översatte de tyska psalmerna till svenska. Publicerad i Swenske Songer eller wisor 1536. Här ur Göteborgspsalmboken 1650, Een wanligh PsalmBook, s. 157 under rubriken Om Christi Vpståndelse och 1695 års psalmbok nr 162 och nr 104 i 1819 års psalmbok. På Wikipedia finns en artikel om Nu kommen är vår påskafröjd..


Göteborgspsalmboken 1650[redigera]

Nu är kommen wår Påska Frögd/
Wij lofwom Christ i Himmels Högd/
Aff reno Hierta siungom frij/
Gångne thet röda Haaff förbij.

Hans helga Mandom offrad är/
På Korset som oss hade kär/
Hans Blodh vthguten rosen rödh/
Wij lefwe nu widh himmelskt Brödh.

Frij äre wij wårt Syndaband/
Och så then grymma ·Engelns Hand/
Enda hafwer then Träldom svår/
Nu är thet rätta frija Åhr.

Wårt Påska Lamb är JEsus Christ/
Menlöst vtan all fläck och Brist/
Ther skola och osyrat Brödh/
Änn warda som HERren bödh.

Itt rätt Offer thet heta må/
Som helwetit kan nederslå/
Förlossa fångar sigh till Prijs/
Och öpna för them Paradijs.

Wij bidie tigh o HErre godh/
Som ifrån the Döda vpstodh/
Slå nidh i oss Dödzens Lagh/
Giff Lijff medh tigh på Domedagh.

Tigh ware Prijs o HErre bold/
Som vpstodh vtaff Dödzens Wåld/
Medh Fadren then helge And också/
At thet är ingen ände på./AMEN


1695 års Psalmbok, nr. 162[redigera]

[ 43 ]

1. NU är kommen wår Påska-frögd/
Wij lofwom Christ i Himmels högd;
Af reno hierta siungom frij/
Gångne thet röda haaf förbij.

2. Hans helga Mandom offrad är
På korsset som oss hade kär:
Hans blodh vthguten rosenrödh:
Wij lefwe nu widh himmelskt brödh.

3. Frij äre wij wårt syndaband:
Också then grymma Ängels hand:
Ända hafwer then träldom swår.
Nu är thet rätta frija åhr.

4. Wårt Påska Lamb är JEsus Christ/
Meenlöst/ vtan all fläck och brist.
Här skola ock osyrad brödh
Ätin warda/ som HErren böd.

5. Ett rätt offer thet heta må/
Som helwetet kan nederslåå/
Förlossa fångar sigh til prijs/
Och öpna för them Paradis.

6. Wij bedie tigh/ o HErre godh/
Som ifrån the döda vpstod;
Slå nedh i oss all dödsens lagh/
Gif lijf medh tigh på domedagh.

7. Tigh ware prijs/ o HErre båld/
Som vpstod vthaf dödsens wåld/
Medh Fadren then Helge And också/
At ther är ingen ände på.