Sida:Östgötars minne.djvu/233

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
2506—2519
1739.

lektor 62; kyrkoherde i Hagebyhöga o. Fifvelstad 65; prost 65; kontr.-prost 69; inspektor för Vadstena skola 70. Riksdagsman 69, 78. D. 1794 153.

2506. Johan Jellman. F. trol. 1716; fad. skomakare i Norrköping. Klockare i Dagsbärg 44. D. där 1756, begr. 2811.

2507. Nils Hedermark. Fad. skräddare i Häradshammar. E. o. kanslist i Krigskolleg.; afskedad.

H. öppnade ett till kollegiet stäldt bref med penningar, som han uttog; fick spö och sändes till Marstrands fästning. Nic.

2508. Johan Henrik Hjertstedt [Hjerstedt]. F. i Vimmerby landsf. 1718 108; fad. häradshöfding [1491]. Auskult. i Göta hofr.; kanslist där; auskult. i Svea hofr.; auditör vid öfv. Posses reg; e. o. kanslist i Kammarrevisionen 43; kopist 49; afsk 56.

2509. Otto Valbom. F. i Hällestad 1721 281; fad. kyrkoherde [1432]. E. o. tj:man i Riksbanken 45; kanslist 47; kontorsskrifvare 51; bokhållare 56. D. 1757 132.

I Hällestads dopbok står han af fadern antecknad med förnamnet Udde.

2510. Johan Burselius. F. i Odensvi 1718 47; fad. komminister i Jonsbärg. Prv. 47. Pastorsadjunkt i Ljung 47. D. i Jonsbärg 1753 71.

2511. Nils Finke. F. i Östra Ny 1717 294; fad. kyrkoherde [1389]. D. som stud. i Skärkind 1742 289.

2512. Johan Törnstrand. F. i Ringarum 1720 112; fad. bruksprädikant [1454]. Sjöman; jägare o. skogvaktare i Östkinds h:d, bosatt i Häradshammar. D. där 1758 217.

Säges en tid ha varit landsförvist.

2513. Nils Justelius. F. i Västra Ed 1718 232; fad. komminister [1796]. Prv. 42. Komminister i Virserum o. Järeda 52. D. 1766 181.

Hans son Johan, faltvåbel, kallade sig Justell.

2514. Erik Magnus Torling. F. i Jursdala 1718 1610; fad. kyrkoherde [1565]. Landtbrukare i 25 år på en liten hemmansdel i Gibberyd i Rumskulla. — Prv. 62. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Sund 77; tj:fri 80. D. 1784 306.

2515. Petrus Norænius. F. i Rystad 1716 286; fad. komminister [1675]. Prv. 52. Kyrkoherde i Drothem o. hosp.-präd. i Söderköping 66. D. 1795 282.

»Under hans tid förlades hospitalet till Vadstena, hvadan hospitalsprädikantsbefattningen i Söderköping upphörde för kyrkoherdarne i Drothem.» H.

2516. Jonas Hult. F. i Norra Vi 1720 214; fad. Zacharias, bonde. Notarie vid Stora sjötullskontoret i Sthlm; kontrollör vid Skeppsbron; tullinspektor där; tillika led. i Stora sjötullsrätten. D. i Sthlm 1774 före 1011.

2517. Daniel Loftander. Fad. Johan, bonde i Lofta. Sjöman; skeppare fr. Norrköping; sjökapten i Sthlm. D. i Göteborg 1763.

Enligt en uppgift skulle han dött i England; enligt en annan skulle han lefvat ända till 1776.

2518. Nils Gylling. F. i Dimbo, Skarab. län, 1712 192; fad. Nils, inspektor i Hof. Stud. i Lund 35. Landtbrukare o. rusthållare i Hermanshult i Mjölby. D. »i fattigstugan af ålderdomskrämpor» 1782 103.

Om hans förseelse mot goda tonen 1743 läses hos Falk, sid. 72 o. följ. Jfr n:r 2527. — Var en bärgad landtman, »men sedan alldeles afsigkommen.» Nic.

2519. Erik Johan Vikman. F. i Misterhult 1721 45; fad. kyrkoherde [1479].

— 191 —